WHO kritiseras för jäv i ny utvärdering av hälsorisker med strålning

shutterstock_5412352647 internationella organisationer från hela världen riktar i en skrivelse svidande kritik mot en pågående WHO-utvärdering av hälsorisker med strålning från trådlös teknik. Expertutvärderingen kantas av bindningar till industrin och saknar helt representanter från den stora grupp av experter som varnar för allvarliga hälsorisker. – WHO har gett upp sin huvuduppgift, försvaret av folkhälsan, till förmån för industriintressen, skriver organisationerna.

47 organisationer från hela världen, däribland Strålskyddsstiftelsen, riktar i en gemensam skrivelse kraftig kritik mot WHO:s pågående granskning av hälsorisker med strålning från trådlös teknik. Expertgruppen är fylld av individer med bindningar till industrin. Den saknar dessutom helt representanter från den stora och växande grupp experter och forskare som är av uppfattningen att det finns betydande hälsorisker, vilket är nödvändigt för att få en objektiv och allsidig belysning av hälsoriskerna.

Liten grupp dominerad av ICNIRP

Den lilla kärngruppen av 6 experter med huvudansvar för WHO-utvärderingen av hälsoriskerna domineras av 4 personer som är medlemmar av eller rådgivare till ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation. De 6 experterna har tidigare samarbetat med varandra och är kända för att förneka hälsorisker (sk intellectual bias). ICNIRP ligger bakom gällande gränsvärden för tillåten strålning som är av stor ekonomisk och strategisk betydelse för industrin. ICNIRPs gränsvärden saknar skydd mot effekter av längre tids exponering och gäller endast mycket kort exponeringstid. De är hårt kritiserade för att vara föråldrade och inte anpassade till dagens massiva exponering eller den betydande mängd forskning som visar hälsorisker långt under gränsvärdena. Organisationerna ifrågasätter också att dessa experter först sätter gränsvärden för en organisation och sedan får utvärdera desamma för WHO. Det innebär de är både part och domare i målet.

ICNIRP –  frontorganisation för industrin ?

ICNIRP liknar en frontorganisation som försvarar militär- och telekomindustrins intressen. Trots att det finns en ständigt ökande mängd forskningsresultat som visar hälsorisker under ICNIRPs gränsvärde har ICNIRP genomgående och under många år ignorerat dem. Expertgruppens sammansättning visar att WHO har gett upp sin huvuduppgift som är försvaret av folkhälsan. Denna viktiga uppgift lämnas till förmån för industriintressen, skriver de 47 organisationerna däribland Strålskyddsstiftelsen.

Svensk expert  med jäv förnekar risker

I kärngruppen av experter återfinns professor Maria Feychting från Karolinska Institutet. Maria Feychting är samtidigt vice ordförande för ICNIRP. Hon får även tillsammans med sin chef och kollega Anders Ahlbom vid Institutet för Miljömedicin, finansiering från telekomindustrin. Maria Feychting och Anders Ahlbom dominerade under 10 år även samtliga svenska expertutredningar om hälsorisker med strålning från trådlös teknik och alla hälsorisker med strålningen avfärdades.

Kräver nya gränsvärden som skyddar mot längre exponering

De 47 organisationerna kräver i sin skrivelse till WHO bland annat att WHO ändrar sammansättningen av expertgruppen så att den kan ge en objektiv spegling av forskarsamhällets bedömningar i frågan samt WHO avslutar sitt mångåriga intima samarbete med ICNIRP.

Organisationerna understryker i sin skrivelse att ett ständigt växande antal människor drabbas av svåra sjukdomar och symtom som relateras till exponering för strålning och en hel generation av uppväxande barn exponeras för nivåer som enligt experter medför allvarliga hälsorisker. WHO bör därför genast vidta åtgärder för att få till stånd nya gränsvärden som skyddar världens befolkning mot hälsorisker i stället för den industri som tillverkar produkter som sänder ut strålning.

Hela skrivelsen

Bilaga

Kommentar från forskaren och cancerläkaren Lennart Hardell

Mer info/Bakgrund

WHOs arbete med hälsorisker med elektromagnetisk strålning från trådlös teknik (EMF-Project) har sedan 1996 dominerats av personer från ICNIRP. Projektet har tydligt varit inriktat på att marknadsföra ICNIRPs gränsvärde inom ramen för ett ”harmoniseringsprojekt” trots att det saknar skydd mot längre tids exponering. EMF-Project startades av ICNIRP:s förste ordförande Michael Repacholi, nu konsult åt mobilindustrin. Han ledde under åren 1996 och 2006 EMF-Projektet på WHO under växande kritik på grund av sitt nära samarbete med industrin. WHO-projektet finansierades under en lång rad år till hälften av mobilindustrins lobbyorgansiationer GSM Association och MMF (Mobile Manufacturers Forum). Nuvarande projektledare Emelie van Deventer rekryterades av Michael Repacholi. Van Deventer var då hon rekryterades verksam som docent vid Toronto University där hennes tjänst finansierades av ett telekombolag och Kanadas försvarsdepartement. Hon användning av mikrovågor inom telekommunikationer, vilket få känner till när hon presenteras endast som ”Doktor” bland annat då hon deltar i Strålsäkerhetsmyndighetens expertgrupp om hälsorisker med strålningen.

En ny dokumentär avslöjar industrins infiltration av WHO: Microwave Science and Lies. Deltar gör bland annat Mona Nilsson från Strålskydsstiftelsen. Filmen och kort trailer kan ses på denna länkLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend