Smarta elmätare – hur smarta är de egentligen? De flesta elabonnenter har sedan några år fått nya fjärravlästa så kallade ”smarta” elmätare. Elförbrukningsdata förs automatiskt över till elbolaget med hjälp av mikrovågor eller via elnätet. De nya elmätarna medför avsevärda hälsorisker genom försämrad elmiljö och ökad strålning i hemmen.

Hur fungerar det?

samrta elmätareEnligt den nya mätförordning som trädde i kraft 1 juli 2009 är nätägarna skyldiga att läsa av elmätarna minst en gång per månad. Därför har ett stort antal elmätare bytts ut för att de ska kunna läsas av automatiskt, så kallad fjärravläsning.

De nya elmätarna kan sända detaljerad information om kundernas elanvändning till kraftbolagen genom överföring endera med mikrovågor eller genom att sända uppgifterna med bärvåg på elledningarna. Nya så kallade ”smarta” elmätarna kan också ha andra funktioner. Exempelvis har EON en kampanj där ”smarta elmätare” delats ut gratis till kunderna. Dessa mätare kommunicerar med hjälp av wifi i hemmet och medför en ökad strålningsbelastning av en särskilt skadlig strålningsform som många människor får mycket svåra symtom av, bland annat migrän, svårt att tänka klart och hudutslag/röd brännande hud.

Andra uppgifter gör gällande att mätarna är en del i det ökande övervakningssamhället och att information som insamlats av elkunden kan användas i andra kommersiella syften.

Den gamla typen av elmätare, analoga elmätare, har en skiva som drivs runt av magnetfält. Magnetfälten följer växelströmmens växlingar och mätaren skapar därför inga störningar på elnätet eller ledningarna i huset. Magnetfälten avtar mycket snabbt med ökande avstånd från mätaren. Det här är den typ av elmätare som minimerar hälsoriskerna.

Elektroniska elmätare har en liten lampa som blinkar. Elektroniken i mätaren får ström från en transformator. I de fall det är en så kallad elektronisk transformator drar den ström på ett sätt som ger högfrekventa el- och magnetfält runt elledningarna, förutom runt själva elmätaren.

Vad är problemet?

Alla typer av elmätare orsakar växlande magnetfält. När överföringen sker via elnätet innebär det en stor förändring av den elektriska och magnetiska miljön runt elledningarna. Trådlös överföring, på liknande frekvenser som i mobilnätet, ger dessutom ytterligare ett tillskott till den mikrovågsstrålning vi utsätts för. Eftersom överföringen sker i plötsliga intervaller är den särskilt skadlig.

Vissa typer av fjärravlästa elmätare skickar avläsningen på ett sätt som kan jämföras med att orsaka höga transienter (spikar) på elnätet. Undersökningar av miljöer med förhöjda transienter och hälsa har visat på ökad cancerrisk och andra ohälsoeffekter.

Österrikiska läkarförbundets miljömedicinska grupp har konstaterat att smarta elmätare orsakar “electrosmog” eller strålning som är skadlig för hälsan, både de som sänder med mikrovågor och de som sänder via elnätet. De förväntade konsekvenserna är ökad förekomst av sjukdom. Förbundet anser att införandet av smarta elmätare bör skjutas upp tills andra tekniska lösningar finns tillgängliga. Länk

E.ON har nyligen haft en kampanj där man gratis delat ut en form av “smart elmätare” kallad 100Koll som också bygger på trådlös överföring med hjälp av wifi-systemet, dvs mikrovågor. Wifi (trådlöst nätverk) är enligt erfarenheter och forskning särskilt biologiskt störande  och användning av E.ON:s 100Koll-mätare medför ökad skadlig strålningsbelastning och främjar ökad användning av trådlös teknik (mobiler, läsplattor, appar) helt i onödan. Hur “smart” är det?

Upprepade rapporter från människor som fått svåra hälsoproblem sedan de nya elmätarna installerats pekar bland annat på följande vanliga ohälsoeffekter:

   Sömnsvårigheter, ökad trötthet

   Stresskänsla, nedstämdhet, ångest

   Huvudvärk

   Koncentrations, minnes- samt inlärningsproblem

   Yrsel

   Hjärtsymtom, tryck over bröstet, hjärtarytmi

   Ledvärk

   Beteendestörningar hos barn

   Hudproblem

   Ögonproblem

”Smarta” elmätare och andra ”smarta” produkter spär på den försämrade elektromagnetiska miljö som råder i många hem- På kort sikt ökar risken för ohälsosymtom som nämnts ovan. På sikt medför den ökade belastningen av skadlig strålning till en ökad risk för cancer och  neurologiska sjukdomar. Drygt 50 internationella experter varnar för hälsorisker i öppet brev (2012)..

Råd för att minska riskerna

Var verkligt smart och undvik de osmarta ”smarta elmätarna”. Kontrollera vad du har för elmätare, i synnerhet om du eller medlemmar av din familj, har några av ovan nämnda hälsoproblem. Att få tillbaka den analoga mätaren och i övrigt minimera sin exponering för trådlös teknik kan ge avsevärda hälsoförbättringar.

Begär av din nätleverantör (Eon, Fortum, Vattenfall) att få tillbaka din analoga elmätare. Du måste då åta dig att sköta avläsningen själv en gång i månaden. Det är enkelt att läsa av elmätaren.

Mer läsning: Vågbrytaren Stockholm om smarta elmätare

Läs mer om hälsoriskerna med de nya ”smarta” elmätarna:Grupptalan i USA ”Smart meter class action”. Länk:Exempel från Australien på svåra hälsoproblem efter installation av smart elmätare. LänkFilmdokumentär om hälsorisker med smarta elmätare: Take back your power. Länk

American Academy of Environmental Medicine begär stopp för smarta elmätare pga hälsoproblemen som observerats. Länk

Smart Grid Awareness. Länk

 

Vi arbetar för vår gemensamma framtid – Stöd oss!

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer. Stöd oss.


253 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

253 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer


Stoppa 5G – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers att skriva ut och sprida

 

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Send this to a friend