Hälsofarlig strålning i lägenhet pga mobilbasstationer

Hälsofarliga nivåer av mikrovågsstrålning uppmättes nyligen i en lägenhet i Stockholm där det fanns såväl mobilbasstationer rakt ovanför lägenheten samt dessutom basstationer på grannfastigheten 50 meter bort. Den högsta uppmätta strålningen i sovrummet var mellan 90 000 mikroW/m2 och 76 000 mikroW/m, långt över de nivåer där forskning upprepat visat förhöjd risk för ohälsa inklusive ökad cancerrisk.

Mätningen genomfördes den 21 oktober i en lägenhet i Stockholm. På balkongen med basstationer på cirka 50 meters avstånd uppmättes över 50 000 mikroW/m2. Inne i lägenheten uppmättes 90 000 mikroW/m2 (i sovrummet, ej med i videon) samt 76 000 mikroW/m2  i övriga lägenheten. Strålningen inne i lägenheten ökade pga ytterligare en basstation som fanns rakt ovanför lägenheten på taket.

Dessa nivåer är långt över de nivåer där forskare upprepat observerat förhöjda ohälsorisker, dvs från och med cirka 30-100 mikroW/m2. Se vårt faktablad om mobilbasstationer och hälsorisker.

Från och med 2 800 mikroW/m2 har en studie visat förhöjd förekomst av DNA-skador, bland boende inom 80 meter från basstationer.

Personen som innehar den aktuella lägenheten kunde inte vistas långa perioder där. Innehavaren led av typiska symtom som upprepat visats orsakas av mikrovågsstrålning:

Sömnsvårigheter
Huvudvärk
Tryck över bröstet
Andningsbesvär mm

5G ökar strålningen kraftigt

5G kommer att öka dessa redan hälsofarliga nivåer kraftigt.

Utgående från vad som hänt i Belgien, kan man förvänta sig minst 5 gånger ökad strålning, förmodligen ännu mer!

Fram till år 2014 hade Bryssel ett gränsvärde på 24 000 mikroW/m2

Det höjdes år 2014 för att anpassas till den ökande strålningen från 4G till 100 000 mikroW/m2

År 2018 höjdes gränsvärdet igen för att 5G ska kunna byggas ut, till 550 000 mikroW/m2, en ökning med över 20 gånger sedan 2013. Dessutom bör strålningen tillfälligt tillåtas uppgå till 4 500 000 mikroW/m2 enligt förslag från Belgiska PTS för att anpassas efter 5G:s behov.

Rekommendationer från forskare, läkare, organisationer

Strålskyddsstiftelsen och andra organisationer rekommenderar att strålningen i bostad inte ska överstiga 10 mikroW/m2. I sovrum bör strålningen inte överstiga 1 mikroW/m2 för god sömn och hälsa. Det gäller särskilt barn och andra känsliga.

Enligt tabellen nedan är 76 000 mikroW/m2 långt över de nivåer som rekommenderas av flera organisationer:

Europarådet resolution 1815 (2011)                                      100 mikroW/m2

Bioinitiative utredning (2012)                                              3-10 mikroW/m2

Salzburg Health Department (2002)                                     10 mikroW/m2

Salzburg Health Department (2002) sovrum                             1 mikroW/m2

Läkar/forskargrupp Europa EMF Guidelines (2016)            10 mikroW/m2

Läkar/forskargrupp Europa EMF Guidelines (2016) sovrum:     1 mikroW/m2

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar skyhög strålning

De värden som Strålsäkerhetsmyndigheten och andra svenska myndigheter hänvisar till som ”säkra” och ”satta med stor säkerhetsmarginal till påvisade effekter” är långt över de uppmätta nivåerna i lägenheten som orsakade svåra ohälsosymtom hos lägenhetsinnehavaren. De uppmätta nivåerna var som högst 90 000 mikroW/m2 men Strålsäkerhetsmyndigheten hävdar att det går utmärkt och är helt ofarligt att exponera människor för mikrovågsstrålning vid nivåer som är mer än 100 gånger högre – trots att det helt saknas forskning som visar det.

Myndighetens skyddsvärden skyddar inte mot visade risker i form av cancer, huvudvärk, hjärtbesvär, sömnsvårigheter mm utan endast mot omedelbara effekter som observeras inom 30 minuter då strålningen är så intensiv att den orsakar en uppvärmningseffekt. Det utesluter uttryckligen effekter som kan uppstå efter längre tid efter längre tids exponering vid lägre effektnivåer och som visats i de upprepade studier som gjorts exempelvis cancer och psykisk ohälsa/mikrovågssyndromet.

Nedan redovisas de ”skyddsvärden” eller ”referensvärden” som myndigheterna påstår är satta med 50 gångers säkerhetsmarginal till påvisade effekter. De jämförs med de nivåer som mättes upp i lägenheten och de nivåer som visats orsaka hälsorisker.

Sverige (2002) 2000 MHz+ (3G, 4G, 5G): 10 000 000  mikroW/m2

Sverige (2002) 900 MHz-1500 MHz (2G):   4  500 000  mikroW/m2

Lägenhet, sovrum:                                             90 000 mikroW/m2

DNA-skador                                             från     2 800 mikroW/m2

Ohälsa, cancer                                          från        100 mikroW/m2

Rekommendationer läkare/forskare sovrum              1 mikroW/m2

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend