Medborgarinitiativ i EU för bättre skydd mot hälso- och miljörisker med 5G

Det europeiska medborgarinitiativet (ECI) Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected startar den 1 mars i samtliga 27 EU-länder. Målet är att stärka medborgarnas rättsskydd. 5G-utbyggnaden orsakar en massiv ökning av hälso- och miljöfarlig strålning samt kraftigt ökad energiförbrukning och användning av sällsynta mineraler. En miljon namnunderskrifter måste samlas in under ett år.

Skriv under – klicka här

Genom medborgarinitiativ, ECI, kan EU-medborgarna föreslå bättre lagstiftning inom EU till EU-kommissionen. Initiativet Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected har samlat engagerade EU-medborgare i alla EU-länder som bildat organisationen Europeans for Safe Connections som under ett år arbetat fram 23 förslag i detta ECI för bättre lagstiftning i EU inom tre huvudområden:

  • Skydd av biologiskt liv och hälsa mot risker med mikrovågsstrålning. Tio förslag.
  • Skydd av miljön från alla effekter av 5G och digitalisering. Åtta förslag
  • Skydd av vårt privatliv, säkerhet och frihet. Fem förslag

Detta är första gången som ett officiellt europeiskt medborgarinitiativ tar upp de negativa konsekvenserna av trådlös telekommunikation. När en miljon underskrifter har samlats in presenteras förslagen för EU-kommissionen och EU-parlamentet, där en offentlig utfrågning äger rum. Därefter kommer kommissionen att publicera ett formellt svar.

Svenska deltagare i projektet är Strålskyddsstiftelsen, Miljöföreningen Vågbrytaren, Elöverkänsligas Riksförbund och National Health Federation Sweden (NHF Sweden).

Medborgare i alla 27 EU-länderna kan skriva under detta ECI ”Stop (((5G))) Stay Connected but Protected” här.

 Bakgrund

5G är ett hot mot vår rätt till en hälsosam miljö och vårt privatliv. Såväl människor som allt biologiskt liv i vår miljö skadas. Nuvarande referensvärden skyddar inte mot allvarlig skadlig påverkan.

I flera år har medborgare över hela Europa protesterat mot 5G-utbyggnaden. Tusentals kritiska EU-medborgare och hundratals forskare samt läkare är oroade över att 5G-tekniken kommer att leda till en massiv ökning av redan känt skadlig mikrovågsstrålning och därmed orsaka allvarlig hälsopåverkan. Medborgare, miljöorganisationer och forskare har begärt att 5G-utbyggnaden stoppas och att skyddet mot strålningsriskerna förbättras. Man har också pekat på att det helt saknas forskning som visar att 5G kan byggas ut utan att skada människors hälsa och miljön. Genom det europeiska medborgarinitiativet (ECI) – kan dessa protester få en röst. Medborgarnas krav når EU-kommissionen och EU-parlamentet. Det kommer att ingå i EU:s högsta beslutsprocesser. EU-kommissionen registrerade nyligen initiativet med dess 23 förslag till lagändringar.

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen säger:

”Utbyggnaden av 5G-tekniken hotar vår hälsa och vår miljö. Den leder till att känt skadlig mikrovågsstrålning i vår inne- och utemiljö ökar massivt samtidigt som människor är helt oskyddade mot kända och klarlagda hälsorisker. Vi organisationer och hundratals vetenskapsmän verksamma inom forskningsområdet har under många år pekat på att det föråldrade otillräckliga referensvärdet måste sänkas rejält. Utbyggnaden av 5G gör dessa krav mer angelägna än någonsin tidigare. Vi uppmanar EU att lagstifta för att skydda medborgarna och miljön från dessa hot. 5G har aldrig visats vara säkert varken för människors hälsa eller miljön – tvärtom visar erfarenheter och undersökningar att 5G-utbyggnanden är mycket skadlig. Vi behöver verkligt smart teknik som är säker såsom kablat internet och fiberledningar i stället.”

Tre huvudfrågor

Detta ECI fokuserar på tre huvudproblem med 5G:

1. Hälsan

Under många år, redan före 5G-utbyggnaden har forskare varnat för konsekvenserna av den ökande exponeringen för strålning från trådlös teknik. Över 250 vetenskapsmän verksamma på området har exempelvis i EMF Scientist appeal begärt att skyddet mot hälso- och miljöriskerna måste förbättras. Över 400 vetenskapsmän och läkare har i 5G Appeal pekat på att 5G-utbyggnaden leder till en massiv ökning av mikrovågsstrålning som redan före utbyggnaden visats vara skadlig. De konstaterar att 5G kan orsaka allvarliga hälsokonsekvenser och begär därför moratorium för utbyggnaden av 5G. En expertutredning av cancerrisker och risker för fertiliteten till EU-parlamentet redovisade år 2021 att strålningen från 5G och annan trådlös teknik troligen orsakar cancer samt att det är klarlagt att strålningen påverkar mäns fertilitet. I februari i år publicerades den första studien hittills om hälsopåverkan av strålning från basstationer för 5G. Den visade att 5G orsakade mikrovågssyndromet och ökade strålningen massivt. Mätningar som genomförts i Sverige under de senaste åren bekräftar att 5G-utbyggnaden orsakat en dramatisk ökning av skadlig mikrovågsstrålning i ute- och innemiljön. Många människor vittnar om svåra hälsobesvär.

2. Miljön

Fåglar, insekter och andra djur är idag helt oskyddade mot skadlig påverkan från strålningen från 5G och annan trådlös teknik. Forskning har upprepat visat att strålningen kan skada såväl fauna som flora. En omfattande forskningsöversikt visar att nivåer som tidigare ansetts vara ”låga” skadar alla levande biologiska varelser som studerats.

5G slukar energi och det digitala ekologiska fotavtrycket kommer att öka med 5G. Våra elektroniska apparater har en stor miljöpåverkan. Telefoner innehåller många sällsynta jordartsmetaller och mineraler, som i brytningsprocessen ofta ger upphov till mer än 2 000 ton giftigt avfall för varje producerat ton metall.

3. Privatlivet

“Datamäklare” samlar miljarder och biljoner datauppgifter över hela världen. Omfattande personliga digitala profiler skapas om var och en av oss. Att skörda våra personliga uppgifter går långt utöver vad många av oss kan föreställa sig. Våra personuppgifter säljs, läcker eller stjäls för reklam, påverkan, spårning eller övervakning.

 European Citizens’ Initiative ”Stop (((5G))) Stay Connected but Protected”:

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend