Fick ny elmätare – blev sjuka direkt

Efter att elnätsbolaget Kraftringen installerat en ny ”smart” elmätare vid husväggen fick både Ingvar Henrysson och Noomi Strågefors Henrysson migrän, hjärtklappning, hög puls, ångestattacker och andra typiska symptom på exponering för pulserande mikrovågsstrålning.

Elnätsbolagen installerar nu nya elmätare över hela landet. Det är i runda tal 5 miljoner elmätare som ska bytas ut i hela landet efter att regeringen fattat beslut om nya krav på elmätare sommaren 2018, SFS 2019:204.

Torsdagen den 5 mars fick Ingvar Henrysson och Noomi Strågefors Henrysson därför en ny elmätare vid deras hus några mil söder om Kalmar. Elskåpet och den nya elmätaren sitter på husytterväggen utanför sovrummet, endast 60 cm från Noomis säng.

Varken konsultföretaget One Nordic, som utför mätarbytena åt Kraftringen, eller nätägaren Kraftringen, lämnade någon information om att elmätaren sänder ut pulserande cancerklassad mikrovågsstrålning (möjligen cancerframkallande, IARC 2011) i frekvensbandet 800 MHz. Inte heller att tekniken erfarenhetsmässigt visats leda till skadliga hälsoeffekter. Detta trots att det måste vara känt inom branschen att det sedan många år förekommer svåra hälsoproblem som kopplats till den här ”smarta” tekniken sedan den började introduceras:

”Efter många vittnesmål om svåra hälsoproblem efter installation av ”smarta” mikrovågsstrålande elmätare, genomfördes en undersökning i Australien som publicerades år 2014. Undersökningen inkluderade 92 personer.

Resultatet visar att de vanligaste rapporterade symptomen efter installation av elmätare var sömnlöshet, huvudvärk, tinnitus, trötthet, kognitiva problem, dysestesi (smärta från nervsystemet) och yrsel. Dessa symtom påverkade i hög grad människornas liv.” källa

Migrän, hjärtklappning, hög puls, näsblod, tinnitus

Efter installationen av den ”smarta” elmätaren från Sagemcom modell T211 blev Ingvar och Noomi sjuka direkt.

Redan inom ett dygn började de må dåligt och efter en vecka kunde de notera att de drabbats av följande långa lista av symptom under den vecka som gått sedan den ”smarta” elmätaren installerats på deras husvägg:

Migrän, hjärtklappning, hög puls, hjärtflimmer, panikångest, gråtattacker, nedstämdhet, sömnlöshet, extrem trötthet, tinnitus, näsblod, röd irriterad hud, muskelvärk.

Noomi drabbades av flest symptom och varje natt fick hon akuta näsblödningar.

Samtliga symptom är typiska för exponering för förhöjd pulserad mikrovågsstrålning och har sedan 50 år tillbaka beskrivits som en effekt av mikrovågsstrålning i den vetenskapliga litteraturen efter undersökningar av yrkesexponerade. I slutet av 2020 konstaterade National Academies of Sciences att liknande strålning hade orsakat många diplomaters liknande svåra ohälsosymptom. Symtombilden kallades för mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan.

Först efter en vecka fick Noomi tips om en artikel från Strålskyddsstiftelsen om elmätare och hälsorisker. Det var inte förrän då som hon och Ingvar insåg att den nya elmätaren kunde vara anledningen till de svåra symptom som plågat dem i en vecka. En skiva av aluminum installerades mellan husväggen och elmätaren för att dämpa strålningen från mätaren och Noomi flyttade dessutom sängen till ett rum längre från elmätaren. För första gången på en vecka fick hon sova en hel natt och både Noomis och Ingvars övriga symptom lättade.

Lagen ställer krav på åtgärder om det finns skäl att anta olägenheter

Enligt miljöbalkens 2:a kapitel ska försiktighetsåtgärder för att skydda människors hälsa vidtas om det finns skäl att anta olägenheter. Det finns gott om skäl att anta olägenheter från de nya ”smarta” elmätarna. Se vår tidigare artikel.

Enligt miljöbalken kap 2 ska även bästa möjliga teknik användas för att undvika olägenheter för människors hälsa. Den här pulserande mikrovågsstrålande tekniken är inte bästa möjliga teknik. Den skapar ohälsa och är sannolikt även skadlig för insekts-, fågel- och djurlivet.

Det finns inga studier som visar att  kronisk dygnetruntexponering för strålning från ”smarta elmätare” (mikrovågor i skarpa pulser) inte skadar människors hälsa. Tvärtom finns det gott om vittnesmål och en vetenskaplig undersökning publicerad 2014 som visar att elmätarna orsakar ohälsa. Dr David Carpenter visar i ett föredrag att dessa elmätare i vissa fall i USA visats sända ut mycket intensiva pulser av strålning (se sidan 16)

Fjärrstyrning

I januari 2021 står det följande om Kraftringens elmätarbyte i Sydsvenska dagbladet:

”Snart byts samtliga elmätare i Lund och Lomma mot ny, smart teknik. De kommande åren kommer fler än 110 000 el-, gas- och fjärrvärmemätare att ersättas med nya apparater som gör det lättare att hålla koll på elförbrukningen… Senast den 1 januari 2025 måste samtliga elmätare i Sverige möta de nya funktionskraven. De nya mätarna kan avläsas på distans och är utrustade med ett kundgränssnitt som gör det möjligt för konsumenten ta del av mätuppgifterna minst var tionde sekund. Ett annat krav är att de nya mätarna ska kunna registrera elavbrott som varar längre än tre minuter, med tydlig information om när de börjar och slutar. Med de nya mätarna kan elanläggningar spänningssättas och frånkopplas på distans, vilket underlättar för elnätsföretagen att stänga av strömmen i samband med en flytt.”

Företaget Aidon som tillverkar elmätare och säljer system för fjärravläsning. I tättbebyggda områden erbjuder man sk ”mesh-system” där elmätarna i ett helt område kommunicerar med varandra och bildar ett ”mikronätverk”. Detta används främst i stads- och förortsområden där mätarna sitter ligger tillräckligt nära varandra för att skapa ett mikronätverk. I sk ”point-to-point” system är mätarna direkt anslutna till insamlingssystemet via ett mobil- eller fibernät. Detta senare används i glesbygdsområden. Se illustration på Aidons webbsida.

Mer info:

Kraftringens information om de nya mätarna.

Ny elmätare gjorde äldre kvinna sjuk, Strålskyddsstiftelsen mars 2021

Strålskyddstiftelsens information om elmätare.

Strålskyddsstiftelsens faktablad om elmätare

Dokumentären Take back your power

Artikel i The Ecologist 2017

Physicians for Safe Technology, USA

Föreningen Vågbrytaren om smarta elmätare

Grupptalan i USA ”Smart meter class action”. Länk

Exempel från Australien på svåra hälsoproblem efter installation av smart elmätare. Länk

American Academy of Environmental Medicine begär stopp för smarta elmätare pga hälsoproblemen som observerats. Länk

Österrikiska läkarförbundet om smarta elmätare. Länk

Smart Grid Awareness. Länk

 

Uppdaterad: 12 juli 2021Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend