5G ovanför lägenhet orsakade skyhög strålning och sömnsvårigheter, huvudvärk, hjärtklappning

Strålningen i en lägenhet ökade massivt när Telia satte upp basstationer för 5G på taket ovanför. Paret som bodde i lägenheten fick därpå typiska symptom till följd av mikrovågsstrålning och kan inte längre vistas i lägenheten.

Paret, en man och en kvinna, hade hyrt lägenheten högst upp i en fastighet i Norrköping sedan 10 år tillbaka utan hälsoproblem. Efter etableringen av 5G-basstationer i november försämrades hälsan snabbt.

Fram till november 2021 fanns sedan tidigare åtminstone en basstation på taket rakt ovanför lägenheten, men i mitten av november monterade Telia upp ytterligare två nya  basstationer för 5G. Samtidigt byttes den tidigare utrustningen ut.

Fastighetsägaren informerade inte hyresgästerna i förväg om installationen av de nya basstationerna på taket. Mannen noterade emellertid i början av november en lyftkran som påbörjat arbete på taket. Han ställde därför frågan till fastighetsbolaget vad arbetet gällde och fick då beskedet att Telia skulle installera basstationer för 5G.

Typiska symptom på mikrovågsstrålning

Kort efter driftssättningen drabbades både mannen och kvinnan av typiska symptom på exponering för förhöjd mikrovågsstrålning:

Yrsel, illamående, näsblod, hjärtklappning, tryck över bröstet, huvudvärk, sömnsvårigheter samt onormal trötthet.

Mannen hade redan före driftssättningen  av den nya 5G-antennerna låtit göra en mätning av strålningen i lägenheten. Med anledning av de nya hälsoproblemen efter driftsättningen, lät han även göra en ny mätning den 15 december.

Dramatisk ökning av strålningen i bostaden

Mätningarna visade att de nya 5G-antennenerna orsakat en massiv ökning av strålningen i framförallt sovrummet som ligger rakt under antennerna: från 9 000 till 354 000 mikrowatt per kvadratmeter.

Bilden till höger visar basstationernas placering i förhållande till lägenheten.

Nedan visas resultatet av mätningarna dels den 4 november före 5G och dels den 15 december efter att 5G satts i drift. Mätresultatet anges i mikrowatt per kvadratmeter och anger maxvärden:

Sovrum norr: från 9 000 (4/11) till 354 000 (15/12)

Hall: från 3 000 (4/11) till 154 000 (15/12)

Vardagsrum: från 2 000 (4/11) till 51 000 (15/12)

Mätningarna bekräftar således att 5G leder till en massiv ökning av strålningen vilket Strålskyddsstiftelsen rapporterat om sedan 2018.  Forskare och läkare har bland annat därför begärt att utbyggnaden av 5G stoppas på grund av allvarliga potentiella hälsorisker (5G Appeal).

Kan inte bo i lägenheten

Sedan slutet av november har paret inte bott eller vistats i lägenheten. När de inte bor i lägenheten försvinner eller minskar symptomen påtagligt. De hyser inte minsta tvivel om att hälsoproblemen är en direkt följd av den mikrovågsstrålning som sänds ut från basstationerna.

Det blev uppenbart att tekniken medför hälsorisker när de själva drabbades:

– Vi är nu oroliga för att detta kan medföra avsevärda hälsorisker för stora delar av befolkningen när man sätter upp basstationer i närhet av människors bostäder, i synnerhet 5G som verkar medföra en kraftig ökning av strålning, säger mannen

De båda ger rådet till andra att vara mycket observanta på om arbeten påbörjas på fastigheter i närheten av bostaden samt att dokumentera strålningsnivån noga med en mätning före och efter igångsättandet av nya basstationer. De anser även att fastighetsägare har ett ansvar att tillse att miljön i deras lägenheter inte orsakar ohälsa. De borde därför låta utföra mätningar i de fastigheter som har basstationer på taket, eller i omedelbar närhet. Speciellt om nya 5G-basstationer planeras att uppföras eller om de nyligen uppförts.

Forskning som visar riskfrihet saknas

De uppmätta nivåerna är långt över de nivåer som forskning och tidigare  beprövad erfarenhet visat orsakar ohälsa.

Från och med 100 mikrowatt per kvadratmeter har forskare rapporterat att mikrovågsstrålning från basstationer för tidigare generationer (2G, 3G) medför ökad risk för ohälsa i form av liknande symptom som paret fick i lägenheten, men även ökad risk för cancer.

Närmare 20 studier som studerat hälsotillstånd i närheten av mobilmaster och basstationer har sammantaget visat hälsorisker från och med nivåer långt under de som nu uppmätts under 5G-basstationerna (se faktablad).

Det finns å andra sidan inga studier överhuvudtaget som visar att det inte föreligger hälsorisker att dygnetruntexponeras för den nivå av strålning som uppmättes i lägenheten i Norrköping (354 000 i maxvärde) eller ens vid nivåer som är 10-30 gånger lägre. Det finns inga studier överhuvudtaget om risker med exponering för 5G-basstationer och ytterst få gällande exponering för 4G-strålning. Det finns därmed inte heller någon forskning om risker med exponering för en kombination av olika nya signaler samtidigt, exempelvis 4G och 5G samt wifi som är vanligt i mångas hem.

Redan för 50 år sedan beskrevs i den vetenskapliga litteraturen att mikrovågsstrålning liknande den som sänds ut från 3G, 4G, 5G och wifi orsakade de symptom som mannen och kvinnan drabbades av. Sedan dess har de skadliga effekterna av mikrovågsstrålning, särskilt om den är modulerad och pulserad som i den moderna trådlösa tekniken, bekräftats om och om igen av forskningen. Beläggen för skadliga effekter vid nivåer under gällande referensvärden för tillåten strålning är idag massiva.

Föråldrat referensvärde skyddar inte mot visade hälsorisker

Ändå fortsätter svenska myndigheter, WHO och EU att luta sig mot referensvärden som bygger på ett gravt föråldrat synsätt etablerat av den amerikanska militären på 1950-talet. Referensvärdet som Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten påstår är tillräckligt som skydd mot alla hälsorisker med strålningen, skyddar endast mot omedelbara hälsoeffekter på grund av uppvärmning inom 30 minuter med 1 grad. Det saknar därmed skydd mot den mängd hälsorisker som omfattande forskning upprepat visat uppstår vid nivåer därunder, bland annat de symptom som paret fick i lägenheten som kallas mikrovågssyndromet. Det saknar även skydd mot allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer och Alzheimers.

Gällande referensvärde i Sverige för tillåten strålning är 10 000 000 mikrowatt per kvadratmeter mätt som medelvärde över 6 minuter. Det innebär att maxvärdet tillåts vara långt högre. Det saknas helt forskning som visar att det inte föreligger hälsorisker med att exponera människor för så höga nivåer dygnet runt under ens en dag eller en vecka utan att det leder till ohälsa. Ändå påstår myndigheterna att referensvärdet skyddar alla med god marginal mot alla hälsorisker vid dygnetruntexponering under längre tid, det vill säga flera år.

Sedan 2015 har över 250 vetenskapsmän tillsammans begärt att referensvärdet omprövas och skärps för att skydda mot visade hälsorisker (EMF Scientist Appeal).

Mer läsning:

Den chockerande sanningen om risker med strålning från basstationer för 5G, 4G, 3GLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend