Ingen forskning visar att 4G är säkert för hälsan och miljön

Endast 11 studier har hittills studerat effekter av exponering för 4G och av dessa visar 10 negativa effekter. Som mest har unga friska människor exponerats under 30 minuter. Som längst har djur exponerats  under 150 dagar varvid skadliga effekter på beteende, spermier och testiklar redovisats. Detta innebär att det helt saknas vetenskapligt underlag för att påstå att det inte medför hälsorisker att långvarigt exponeras för en 4G-basstation eller att använda en 4G-uppkopplad mobil under längre tid.

Trots att 4G började byggas ut under 2010 och skulle vara fullt utbyggt år 2012 har hittills ytterst lite forskning studerat effekter av 4G:s strålning. 4G sänder på högre frekvenser, 2,6 GHz,  och starkare strålning än tidigare GSM och 3G. Men även lägre frekvenser används (450-1800 MHz).

De studier som hittills gjorts av effekter på människor gäller endast korttidsexponering av unga friska personer i 30 minuter och studerar främst effekter på den elektriska aktiviteten i hjärnan. Det finns ett par studier som studerat effekter på mänskligt blod och blodceller och några djurstudier som studerat effekter på spermier, testiklar och beteende bland möss som exponerats som längst under 150 dagar.

Tio av elva publicerade studier visar effekter, medan endast 1 inte visar några effekter. En ytterligare studie undersöker endast om 4G/LTE leder till uppvärmning av en plastdocka. Se vårt faktablad om forskning 4G.

Det finns överhuvudtaget ingen studie som studerat effekter av långtidsexponering för de som bor nära basstationer eller mobilmaster för 4G. Det finns ingen studie som studerat hälsoeffekter bland människor som använder mobiler uppkopplade med 4G. Det finns därmed inte heller någon undersökning som studerat exponering för 3G, 4G och WiFi i kombination samt ytterligare miljöpåverkan, dvs den verkliga exponering som större delen av svenska folket idag utsätts för.

Det finns heller ingen forskning som studerat effekter av exponering för 5G. Ändå byggs 5G ut massivt nu,

Slutsats: Det finns inget vetenskapligt stöd för att hävda att det inte medför hälsorisker att bo nära basstationer för 4G. Det finns inte heller vetenskapligt stöd för att det inte innebär hälsorisker att använda mobiltelefon som sänder 4G.

Källa: Strålskyddsstiftelsen har utgått från en lista som Dr Joel Moskowitz vid University of California, tagit fram över den samlade forskningen hittills på 4G/LTE.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend