Den chockerande sanningen om risker med strålning från basstationer för 5G, 4G, 3G

Det finns ingen forskning som visar att det inte medför hälsofaror att kroniskt helkroppsexponeras för nivåer av mikrovågsstrålning som nu blivit vanliga från basstationer för 3G, 4G eller 5G