Mobilstrålning bidrar till insektsdöden

Strålning från mobilmaster har sannolikt bidragit till den dramatiska nedgången av antalet insekter som observerats under senare år. Det visar en ny vetenskaplig studie av all tillgänglig forskning. 83 studier har hittills studerat effekter på insekter av mobilstrålning och av dem visar 72 skadliga effekter på insekter. Effekterna har visats vid nivåer av strålning som är hundratals gånger under de referensvärden som tillämpas i Sverige och många andra länder.

Den nya metastudien har genomförts miljöforskaren Alain Thill på uppdrag av den tyska naturskyddsföreningen NABU i samarbete med två andra miljöorganisationer från Tyskland (Diagnose Funk) och Luxemburg (AKUT). Av 83 studier som hittills studerat effekter på insekter pga mobilstrålning, visar en klar majoritet (72 studier) att strålningen har negativa effekter på bin, flugor och andra insekter.

Följande skadliga effekter på insekter har enligt den nya metastudien bland annat hittills visats i forskningen: försämrad navigationsförmåga, försämrad reproduktionsförmåga, apati, påverkad flygförmåga, rubbad dygnsrytm, oförmåga att finna föda, försämrad reaktionsförmåga, förändrat beteende, DNA-skador samt påverkan på immunförsvaret.

Forskning har även visat att strålningen rubbar cellernas kalciumbalans, vilket i sin tur kan leda till många andra skadliga effekter exempelvis försämrat immunförsvar.

Forskning visade år 2018 att kommande 5G-utbyggnad kan vara särskilt skadlig för insekterna pga ökad strålning och användning av högre frekvenser. Högre frekvenser över 6 GHz kan enligt studien leda till att insekter absorberar upp till 370% mer strålning trots att strålningen ökar med endast 10% i uteffekt.

Tidigare rapporter varnar för allvarlig påverkan

År 2018 visade redan en EU-finansierad granskningsrapport av tillgänglig forskning  att strålning från kraftledningar, mobilmaster och WiFi kan skada fåglar, insekter och växter. 5G-utbyggnaden kan genom ökningen av mikrovågsstrålning komma att förvärra läget och allvarlig miljöpåverkan kunde inte uteslutas.

Utredningen från EU-finansierade EKLIPSE drog slutsatsen att det finns vetenskapliga belägg för att elektromagnetisk strålning från kraftledningar, radar, TV/radio, Wi-Fi och 2G / 3G / 4G negativt påverkar:

  • insekters orienteringsförmåga, rörelsemönster, beteende och reproduktion
  • fåglars orienteringsförmåga (radiofrekvent strålning/mikrovågsstrålning)
  • växters metabola hälsa genom bildande av fria radikaler vilket exempelvis kan leda till minskad tillväxt

En vetenskaplig översiktsartikel publicerad i The Lancet år 2018 pekade också ut radiofrekvent strålning (mobilstrålning) som en faktor bakom nedgången i antalet bin och insekter.

År 2018 publicerade även EU-kommissionens expertgrupp SCHEER en rapport som drog slutsatsen att 5G  kan leda till stora konsekvenser för djur och natur.

EU-parlamentets forskningsservice lämnade i mars 2020 en rapport som sammanfattade forskningsläget om 5G på följande sätt:

“Various studies suggest that 5G would affect the health of humans, plants, animals, insects, and microbes – and as 5G is an untested technology, a cautious approach would be prudent.”

Insekter och fåglar helt utan skydd

De referensvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar som högsta tillåtna strålning skyddar varken fåglar eller insekter mot skador pga strålning från mobilbasstationer. Detta referensvärde rekommenderat av den kontroversiella och hårt kritiserade organisationen ICNIRP, gäller endast skydd mot omedelbara akuta uppvärmningseffekter hos människor och saknar därför skydd för skadliga effekter på människor pga längre tids exponering (mer än 30 minuter vid nivåer som inte inom 30 minuter orsakar uppvärmning av kroppsvävnad) exempelvis cancer och neurologiska sjukdomar. Det skyddar därför inte heller varken insekter, fåglar eller andra djur mot både skadliga omedelbara uppvärmningseffekter och skadliga effekter pga längre tids exponering vid nivåer som inte ger upphov till omedelbar uppvärmning.

Maria Feychting som är professor vid Karolinska Institutet och vice ordförande i ICNIRP som beslutat om dessa referensvärden, bekräftade till Strålskyddsstiftelsen år 2019 att ICNIRP:s värde enbart gäller människor och att man saknar kunskap om effekter av mikrovågsstrålning från mobilmaster och 5G på fåglar:

– “ICNIRPs guidelines gäller människor. Det vetenskapliga underlaget gällande djur (som ej är experimentella djur) är begränsat, därför är det inte möjligt att fastställa om fåglar skyddas av ICNIRP:s guidelines eller om de inte skyddas.”

Källor: https://www.barrons.com/news/mobile-phone-radiation-may-be-killing-insects-german-study-01600356604

https://phys.org/news/2020-09-mobile-insects-german.html

https://www.courthousenews.com/mobile-phone-radiation-may-be-killing-insects-german-study/amp/

https://www.deccanherald.com/science-and-environment/mobile-phone-radiation-may-be-killing-insects-german-study-889032.html

https://www.straitstimes.com/world/europe/mobile-phone-radiation-may-be-killing-insects-german-study-says

https://www.gmanetwork.com/news/scitech/science/756100/mobile-phone-radiation-may-be-killing-insects-german-study/story/

https://baden-wuerttemberg.nabu.de/news/2020/september/28682.html

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish: 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend