Mycket hög strålning i bostäder – människor har svåra symtom

Nya mätningar av strålning från basstationer den 22 april 2020 bekräftar att många nu utsätts för farligt förhöjda nivåer av mikrovågsstrålning från basstationer för mobiltelefoni. Familjer lider av liknande symtom i form av huvudvärk, sömnsvårigheter, utmattning, andningsbesvär, näsblod, yrsel, illamående, hjärtklappning/tryck över bröstet med mera.

Här följer en redovisning av de fyra mätningar av strålning från basstationer som gjordes av Anders Sydborg den 22 april 2020 i Stockolmsområdet:

Lidingö

Mätning i lägenhet med en basstation på uppskattningsvis drygt 100 meters avstånd på taket på en annan hyresfastighet. Enligt uppgift sattes basstationen upp för cirka tre veckor sedan. Mätningen visar toppvärden på upp till 50 000 mikroW/m2 inne i lägenheten.

Kvinnan som bor i lägenheten uppger att hon har hjärtklappning, sömnlöshet, andningssvårigheter, yrsel och generellt mycket dåligt allmäntillstånd. Hennes dotter som är 2 år har näsblod.

I delar av lägenheten är strålningen betydligt lägre, cirka 500 mikroW/m2, men kvinnan känner påfrestning även där.

Vasastan, Stockholm

Mätning i lägenhet högst upp i fastighet med basstationer på taket. Toppvärden på 100 000 mikroW/m2 uppmäts i sovrummet där en 21-årig man har sovit i flera år och som i tre års tid varit sjuklig. Idag mår han  mycket dåligt. Bland symtomen finns sömnlöshet, ont i muskler, koncentrationsproblem och utmattning/orkeslöshet. Den unge mannens mamma mår också dåligt när hon vistas i lägenheten. Alla grannar till familjen på samma våningsplan är också sjuka uppger mamman.

Ute på balkonen mäts toppnivåer på 200 000 mikroW/m2 upp. Det finns förutom basstationerna på fastighetens tak även två antenner på grannfastigheten. Lägenhetsinnehavaren uppger till att deras grannar på samma våningsplan är sjuka de också.

Kista

Mätning i lägenhet högst upp i bostadsfastighet. Det finns en mycket stor ansamling av basstationer på taket rakt ovanför lägenheten. Inga basstationer i övrigt i den närmaste omgivningen.

Toppvärden på 64 000 mikroW/m2 mäts upp i lägenheten där Bahara bor med sin 11-åriga dotter. Runt 20 000 mikroW/m2 mäts upp i sovrummet.

Bahara berättar att hon har bott i lägenheten sedan 2003. Under senare tid har allt fler antenner tillkommit på taket och helt nyligen gjordes arbeten med installationerna.

Under förra året blev Bahara och hennes dotter som är 11 år allt mer sjuka. Hon beskriver att de har mått dåligt under en längre tid när de vistas i lägenheten men när de lämnar lägenheten försvinner symtomen, vissa snabbt, andra efter en tid. Dottern har fått återkommande näsblod.

Bahara uppger att de upplever följande symtom:

Ryckningar och stickningar i kroppen, huvudvärk o känsla av att få stroke, ont i hjärtat, brännande känsla i kroppen, speciellt i huvudet, tryck i öronen, magproblem, vibrationer, minnesproblem, yrsel, svårighet att tänka klart, svag i kroppen, håravfall, domningar i händer och arm, bröstsmärtor, ömmande fötter, nervsmärtor, ont i ögonen, illamående, ont i armar, ben och nacke.

– Vi har varit hos läkare men ingenting har hittats. Jag själv lever med många smärtstillande tabletter för att kunna genomföra dagliga arbeten. Det är verkligen hemskt och till och med mina vänner känner så mycket tryck, oro och yrsel när de är hemma hos mig, berättar Bahara.

Ander Sydborg, som är frisk och vältränad, säger att den korta vistelsen i lägenheten i samband med mätningen var bland det värsta han någonsin varit med om:

– Jag kunde vara i lägenheten i fem minuter sedan höll jag på att spy. Först efter tre timmar kände jag mig återställd.

På söndagen den 26 april gjordes nya mätningar i grannlägenheten som också har basstationer ovanför taket. Toppvärden på 100 000 mikroW/m2 uppmättes inne i lägenheten och dessutom 554 000 mikroW/m2 på balkongen vilket kan ha varit ännu högre eftersom mätaren inte kunde mäta högre nivåer. Därutöver uppmättes mycket höga magnetfält, 4,3 mikroTesla på balkongen.

Vad innebär mätningarna?

Nivåerna som uppmätts, mellan 50 000 och 100 000 mikroW/m2 som mest i bostäderna är långt över de nivåer där forskare har observerat hälsorisker vid långvarig exponering för mikrovågsstrålning från basstationer och mobilmaster, inklusive förhöjd risk för cancer. Redan från och med 100 mikroW/m2 har forskare upprepat redovisat att hälsorisker föreligger, i något fall ännu lägre. Strålskyddsstiftelsen och experter på området rekommenderar att exponeringen i bostaden i snitt inte ska överstiga 10 mikroW/m2 och i sovrum helst inte över 1 mikroW/m2 vilket gäller särskilt barn och andra särskilt känsliga grupper. Såväl Bioinitiativgruppen  som EuropaEM EMF guidelines rekommenderar betydligt lägre värden än de som nu uppmätts i bostäder och som orsakar de boende ohälsa.

De symtom som de boende berättar om är typiska för den symtombild, kallad mikrovågssyndromet, som forskning sedan 50 år tillbaka redovisat att exponering för liknande strålning orsakar.

 

De magnetfält som uppmättes, 4,3 mikroTesla är långt över de nivåer där forskningen upprepat observerat förhöjd risk för Alzheimers, ALS, barnleukemi och annan cancer, dvs från och med cirka 0,2-0,4 mikroTesla.

4,3 mikroTesla avviker kraftigt från vad som kan anses vara normalt i bostad.

Såväl lågfrekventa magnetfält som mikrovågsstrålning är klassade som ”möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B av IARC (International Agency for Research on Cancer).

Mätning Ericssons huvudkontor, Kista

På Ericssons huvudkontor i Kista, en fastighet med sju våningar, finns ett antal basstationer. Mätningen den 22 april 2020 runt om byggnaden visade som mest 4 500 mikroW/m2 på ett avstånd av cirka 50 – 100 meter från basstationerna. Detta värde är således betydligt lägre än de 130 000 mikroW/m2 som uppmättes på ungefär samma avstånd från en basstation i ett radhusområde i en annan del av Kista (se vår tidigare artikel). Detta trots att fler basstationer fanns på Ericssons tak.

Ingenjörer vid Ericsson och Nokia har blivit sjuka av strålning

Inom företaget Ericsson finns sedan början av 1990-talet kunskap om de skadliga effekterna av elektromagnetisk strålning och strålning från basstationer efter att ett stort antal ingenjörer på kort tid blev sjuka. Ett antal nya datorer hade införskaffats och en basstation etablerats 40 meter från arbetsplatsen (Ellemtel). Kostsamma åtgärder för att minska strålningen genomfördes bland andra åtgärder, vilket ledde till att de allra flesta ingenjörerna kunde återgå till arbetet. En av dem var Per Segerbäck, utvecklingsingenjör, som var en av de allra svårast drabbade. Han fick ett rum klätt i kopparplåt som effektivt minskade strålningen. Per Segerbeck förlorade sitt arbete på Ericsson i slutet av 1990-talet. Per Segerbäck har varit ordförande för Elöverkänsligas Riksförbund och är idag medlem av dess styrelse.

”Segerbäck was once an elite telecommunications engineer. He worked for Ellemtel, a division of the Swedish telecom giant Ericsson, for more than 20 years, leading an engineering group that designed advanced integrated circuits for prototype telecommunication systems. He used the newest and most advanced computer and telecom equipment available, the kind of stuff only Ericsson and the Swedish military had access to. He was, as a result, up to his eyeballs in a non-ionizing radiation bath, from computers, fluorescent lights and the telecom antenna located right outside his window.

He noticed his first symptoms — dizziness, nausea, headaches, burning sensations and red blotches on his skin — in the late 1980s, a decade into his telecommunications research work. All but two of the 20 or so other members of his group reported similar symptoms, he says, although his were by far the most severe.” Källa

Strålskyddsstiftelsen har tidigare berättat om en spansk ingenjör anställd av Ericsson i Spanien som blev sjuk pga mikrovågsstrålningen i arbetsmiljön och fick sin sjukdom erkänd av domstol i Madrid.

I sammanhanget kan även nämnas att tidigare tekniske direktören inom Nokia, Matti Niemelä, är ytterligare exempel inifrån telekomindustrin på att deras egna ingenjörer utvecklat de sjukdomar som telekombranschens företrädare och ombud förnekar skulle uppstå pga strålning från mobilbasstationer och mobiltelefoner. Niemelä är idag mycket känslig för strålningen och har fått MS  vilket han själv anser beror på den intensiva strålningen han utsatts för i arbetet bland annat genom den intensiva mobilanvändningen. Den före detta Nokiachefen, som också är i 40-årsåldern, kan i dag endast gå med rullator. Han får svåra symtom så fort han exponeras för mobilstrålning. Han har berättat att personalen på Nokia inte vågade ta upp strålningsriskerna av rädsla för att få sparken.

– Dessa saker har tystats ner alltför länge, berättade han.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend