Strålning rubbar cellernas känsliga kalciumbalans

Mikrovågor från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält orsakar ohälsa genom att rubba cellernas känsliga och viktiga kalciumbalans. Strålningen öppnar jonkanalerna så att kalcium flödar in i cellen och överskott uppstår.

Under två föredrag i Stockholm 9 och 10 mars 2016, på initiativ av föreningen Vågbrytaren i samarbete med Strålskyddsstiftelsen, beskrev Professor Martin Pall från Washington State University,  att olika miljöfaktorer, strålning från trådlös teknik, skapar obalans av kalcium cellerna. Det leder i sin tur vidare till skadliga fria radikaler och oxidativ stress.

I cellväggarna hos både människor, djur och växter finns så kallade jonkanaler som kan öppnas och stängas så att joner flödar genom kanalen. Det som forskare har upptäckt är att det naturliga flödet av kalciumjoner (Ca2+) kan rubbas genom att mikrovågor från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält öppnar jonkanalerna. När kanalerna öppnats strömmar kalciumjoner in i cellerna så att det uppstår ett överskott av joner där.

Överskottet av kalciumjoner ökar mängden kväveoxid (NO). Ju mer kalcium, desto mer kväveoxid. Detta leder vidare till ökning av skadliga fria radikaler som i sin tur leder till oxidativ stress. Oxidativ stress ger upphov till inflammationer, som i dag är en alltmer etablerad bakomliggande mekanism till många sjukdomstillstånd, exempelvis cancer, Alzheimers, inflammatoriska sjukdomar, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och grå starr.

Den skadliga kedjan ser ut så här:
kalciumöverskott → kväveoxid → fria radikaler → oxidativ stress → inflammationer

Under 2015 publicerades en vetenskaplig forskningsöversikt som i sin tur konstaterade att det finns övertygande bevis för att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress. [1]

Eftersom kalciumjonkanaler finns i hela kroppen och störning i dess funktion i sin tur kan störa cellens normala funktion, kan det förklara varför strålning från trådlös teknik kan ge upphov till många olika ohälsotillstånd. Professor Pall menar att det kan förklara såväl cancer som försämrad manlig och kvinnlig fertilitet, livshotande plötslig hjärtsvikt, psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar som depression. Det finns misstankar om att tidig demens, t ex Alzheimer, och även autism bör läggas till listan.

Eftersom hjärtats sinusknuta har särskilt tätt med kalciumjonkanaler så är hjärtproblem precis vad man kan vänta sig av elektromagnetisk påverkan. I nervsystemet finns också gott om dessa kanaler. De har betydelse för produktionen av signalsubstanser och hormoner som i sin tur påverkar den psykiska hälsan.


Martins Pall och många andra forskare
på området säger att trådlös teknik skadar levande organismer vid mycket låga nivåer, långt under de gränsvärden som satts för denna teknik. Professor Pall konstaterar att de celler i cellkanalerna, s.k. spänningssensorer, som känner av mikrovågorna, reagerar på så svaga spänningar att de nuvarande gränsvärdena tillåter exponering som är 7,2 miljoner (!) gånger för hög. (Källa: Pubmed, PMID: 25879308)

Gränsvärdena skyddar endast mot skadliga effekter då strålningen är så hög att den snabbt värmer upp vävnad. De skyddar alltså inte mot några andra effekter än omedelbara uppvärmningseffekter. De som förordar gränsvärdet, däribland industrin, hävdar att man inte skulle observerat några andra effekter samt att man inte skulle känna till någon bakomliggande mekanism till hur strålningen kan orsaka cancer och andra ohälsotillstånd.

Fel, säger Martin Pall och hundratals andra forskare på området. Skador uppkommer också på andra sätt än genom uppvärmning. Påverkan på kalciumjonkanaler, oxidativ stress och DNA-skador är visat i upprepade vetenskapliga forskningsresultat. Mikrovågor och elektromagnetiska fält (EMF) skadar vid mycket låga nivåer, genom klarlagda mekanismer på cellnivå.

Upprepad forskning har visat att mikrovågor (från mobiler, WiFi, surplattor mm) och lågfrekventa magnetfält orsakar skadliga hälsoeffekter vid nivåer som vida understiger gränsvärdena.

Appell om stärkt skydd mot visade hälsoeffekter från 205 vetenskapsmän
I maj 2015 undertecknade 205 forskare en appell till FN, WHO och medlemsländerna i vilken de uttrycker sin oro för folkhälsan och vädjar om kraftigt sänkta gränsvärden för strålning från trådlös teknik. Se en 2 min.presentation. Professor Martin Pall var en av undertecknarna.


Gränsvärdena för trådlös teknik och för lågfrekventa magnetfält i Sverige och många andra länder har rekommenderats av föreningen ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). ICNIRP är hårt kritiserat för kopplingar till industrin. Även dess rekommendationer/gränsvärden har fått hård kritik eftersom de enbart skyddar mot omedelbara uppvärmningseffekter av mycket kort tids exponering då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad inom 30 minuter.

För strålning från mobiltelefoner gäller gränsvärde (SAR) som är 40—50 ggr högre än de nivåer där forskare observerat DNA-skador och främjad tumörtillväxt och 100 ggr högre än de nivåer där svenska forskare rapporterat nervcellsdöd i hjärnan. För mikrovågsstrålning från mobilmaster gäller gränsvärden som är hundratusentals gånger högre än de nivåer där forskare observerat ohälsoeffekter på människor av långtidsexponering. För lågfrekventa magnetfält är ICNIRP:s gränsvärden 500 gånger högre än de nivåer där forskare upprepat sett förhöjd leukemirisk för barn.

 

[1] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/07/tradlos-teknik-orsakar-oxidativ-stress-overtygande-bevisat/; Yakymenko et al. 2015: Oxidative mechaisms of biological activity of low intensity radiofrequency radiationLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend