Trådlös router sänder ut hälsoskadlig mikrovågsstrålning

Vid en mätning av en vanlig router för trådlöst internet inställd på 4G visades att mikrovågsstrålningen i rummet var mycket hög, långt över de nivåer där forskare redovisat förhöjd ohälsa bland människor, inklusive ökad förekomst av cancer. Personen som hade routern i sovrummet led bland annat av migrän och sömnsvårigheter, typiska symtom på exponering för mikrovågsstrålning, som försvann när routern stängdes av.

Den högsta uppmätta nivån var 77 000 mikroW/m2 (mikrowatt per kvadratmeter). Det är långt över de nivåer från och med vilka forskning rapporterat ökad risk för mikrovågssyndromet, dvs samma hälsoproblem som personen i det aktuella fallet led av (sömnsvårigheter, huvudvärk). Dessutom finns ökad risk för cancer. Ohälsa har observerats från och med cirka 100 mikroW/m2 ( i något fall ännu lägre, dvs 30 mikroW/m2). Forskare och Salzburg Health Department rekommenderar att strålningen i sovrummet inte bör överstiga 1 mikroW/m2.

Denna router är långt ifrån den enda som sänder ut mycket höga, känt skadliga, nivåer av mikrovågsstrålning. Faktum är att de flesta routrar idag sänder ut höga nivåer av mikrovågsstrålning varför vi uppmanar alla, såväl privatpersoner som företagsledare, att kontrollera strålningen med en mätning. Det gäller inte bara högfrekvent mikrovågsstrålning utan även förhöjda magnetfält som också kan orsaka psykisk ohälsa, cancer och Alzheimers.

Strålningen är emellertid långt under gällande rekommenderade föråldrade och djupt otillräckliga värden från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM påstår, grovt felaktigt, att inga skadliga effekter skulle visats under nivåer som är 500 000 000 mikroW/m2. SSM hävdar att det egna referensvärdet som är 10 000 000 mikroW/m2 skulle skydda med ”god marginal” mot alla ”påvisade effekter”. Det är alltså långt ifrån sant vilket exemplifieras av omfattande forskning samt detta fall, där personen led av flera ohälsosymtom vid betydligt lägre nivåer. Ohälsan försvann när exponeringen för mikrovågsstrålningen från routern upphörde.

247 vetenskapsmän verksamma på området underkänner SSM:s värde och påstående: De begär att allmänheten skyddas bättre och informeras om riskerna.

Våra rekommendationer

Vår rekommendation är också att stänga av all trådlös teknik och övergå till betydligt säkrare teknik som är fast telefoni med sladd och fast internetuppkoppling med kabel. All kringutrustning till datorer ska också vara med kabel eller sladd, dvs använd inte trådlös mus som sänder mikrovågsstrålning och inte trådlöst tangentbord. Man ska hålla avstånd till skärm och dator vid längre tids användning, lämpligen genom att använda separat skärm och förlängningssladd till tangentbord och mus. Kontrollera att alla trådlösa funktioner på datorn hålls avstängda.

Håll sovrummet så fritt från elektrisk utrustning som möjligt. Det gäller särskilt barns sovrum.

Läs mer om olika gränsvärden, forskning och rekommendationer:

Strålskyddsstiftelsens faktablad om mobilmaster och ohälsa.

Strålskyddsstiftelsen om gränsvärden.

Sammanställning pdf

Europeiska läkares/forskares rekommendationer.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish: 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend