Majoritet mot 5G i Schweiz

En majoritet av befolkningen i Schweiz, 53%, vill inte att 5G byggs ut, utan stödjer ett moratorium. 58% anser dessutom att 5G kan skada deras hälsa. Det visar en undersökning från tidningen 20 Minutes som ställt frågor till drygt 12 000 personer.

Vidare anser 45% att 5G kan orsaka cancer och 56% anser att strålningsbelastningen kommer att förändras med 5G.

Undersökningen genomfördes under sommaren 2019 efter att flera kantoner i Schweiz (Vaud, Jura och Geneve) beslutat om regionala moratorium för utbyggnad av 5G.

Enligt läkaren Martin Forter som leder organisationen Läkare för miljön, Ärzte für Umweltschutz, är resultaten inte förvånande mot bakgrund av att WHO har klassat strålning från 5G, 4G, 3G osv som ”möjligen cancerframkallande”. Han säger till tidningen att hans organisation kommer att arbeta mot att gränsvärdet i Schweiz försämras för att möjliggöra utbyggnad av 5G.

Schweiz, Italien, Belgien, Luxemburg, Ryssland, Polen har under många år haft betydligt lägre gränsvärden, cirka 100 gånger lägre, för tillåten strålning från mobilbasstationer och master jämfört med Sverige. Enligt Ericsson kan 5G inte byggas ut om man ska hålla sig inom dessa länders lägre värden vilket har medfört att de stora telekombolagen nu lobbar hårt för att de ska försämra skyddet och höja sina gränsvärden.

Som Strålskyddsstiftelsen tidigare rapporterat kommer strålningen från en 5G-basstation på ett tak i städer överskrida gränsvärdet i dessa länder inom en radie av 115 meter. Se även sidan 9 i Ericssons presentation.

Som vi dessutom rapporterat under våren har man redan lyckats övertyga Bryssel att försämra skyddet och höja gränsvärdet 5,5 gånger för att 5G ska kunna byggas ut. Detta efter att man redan år 2014 höjde gränsvärdet från 24 milliW/m2 till 100 milliW/m2 för att möjliggöra för 4G-utbyggnaden.

 

Ökad risk för ohälsa inklusive ökad risk för cancer har upprepat visats vid nivåer från och med 0,03- 0,1 milliW/m2. DNA-skador har visats vid nivåer strax över 2 milliW/m2 i blodprov från boende inom 80 meter från basstationer, dvs betydligt lägre nivåer än de som 5G kommer att utsätta människor för.

Trots besluten om moratorium i de tre kantonerna startade Swisscom sitt 5G-nät i april vilket ledde till omedelbara rapporter om hälsoproblem pga 5G-strålningen. Telenor startade också en 5G-basstation i Oslo nyligen vilket också orsakade hälsoproblem bland människor i närheten av basstationen.

252 vetenskapsmän och läkare har tillsammans begärt att 5G-utbygganden stoppas i 5G Appeal. De konstaterar att 5G kan komma att orsaka ”allvarliga hälsoeffekter” och även allvarlig påverkan på miljön samt 5G bryter mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter eftersom det helt saknas forskning som visar att 5G är säkert för människors hälsa.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend