Genève inför moratorium för 5G och 4G+

Det regionala parlamentet i Genève beslutade i slutet av februari 2020 om ett moratorium för nya antenner för 4G+ och 5G som ska gälla under tre år. Alla nya installationer för 4G+ och 5G i kantonen Genève måste tillståndsprövas. Det innebär i praktiken att man kommer att vägra all omvandling av basstationer från 4G till 5G under en period av tre år. Dessutom införs ett moratorium för 5G vid mycket höga frekvenser, sk millimetervågor.

Beslutet ska ses i ljuset av att Genève redan under våren 2019 införde ett regionalt moratorium för etablering av nya antenner och basstationer men operatörerna uppges ha kringgått detta genom att omvandla 4G till 4G+.

Statsrådet Antonio Hodgers säger till RTS att man kommer att vägra all omvandling av basstationer under en treårsperiod men tillägger att den lagliga grunden för beslutet är bristfällig. Risken finns att en domstol kan komma att såga det.

Det nya beslutet i Genève ska ses i ljuset av det växande motståndet i Schweiz mot 5G där över hälften av befolkningen enligt en undersökning är motståndare till att 5G byggs ut och en majoritet även är oroliga för hälsokonsekvenserna.

Samtidigt fattades även ett separat beslut om ett moratorium för utbyggnad av 5G vid mycket höga frekvenser, sk millimetervågor, dvs frekvenser som är mycket höga. Redan tidigare har kantonen Neuchatel också beslutat om ett moratorium för millimetervågor 5G. I Sverige exempelvis avser PTS sälja frekvenser i området 26 GHz för detta ändamål.

Swisscom omvandlade 3G till 5G utan lov

I en annan del av Schweiz, i Lugano, menar företrädare för de regionala myndigheterna att Swisscom gått bakom ryggen på dem när man omvandlat ett hundratal basstationer från 3G till 5G utan att ha ansökt om bygglov. Detta trots att bolagen tidigare hade bekräftat att utbyggnaden av 5G skulle vara underordnad bygglov.

Man är även kritiskt till att Swisscom och andra telekombolag inte har gjort allt de kan för att visa att 5G inte medför hälsorisker. Därför uppmanas nu Swisscom att så snart som möjligt genomföra tester och mätningar av de nya 5G-antennerna vars strålning vid mätningar har visats kunna överskrida gränsvärdet i Schweiz med 80%.

I Schweiz tilldelades tre operatörer, Sunrise, Swisscom och Salt 5G frekvenser för 5G i februari för ett år sedan. Sunrise hävdar att man har täckning för 80% av befolkningen medan Swisscom hävdar att man täcker 90%.

Sedan våren 2019 har tre kantoner, Genève, Vaud och Jura infört regionala moratorium för fortsatt utbyggnad. Kantonerna Fribourg och Neuchâtel  har beslutat att nya antenner måste ha bygglov.

Källor:

https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11125794-moratoire-de-trois-ans-sur-la-4g-et-la-5g-a-geneve.html

https://www.lematin.ch/suisse/5g-lugano-estime-dupe-swisscom/story/13914325

Tidigare artiklar om 5G Schweiz:

5G stoppas i Vaud.

5G stoppas i Jura

5G stoppas i Genève

Schweiziska myndigheter dementerar stopp av 5G i Schweiz

23 vetenskapsmän kritiserar 5G-rapport för jävLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend