27 september, 2020

5G stoppas i Geneve av hälso- och miljöskäl

Geneves regionala parlament har röstat för ett stopp eller moratorium av 5G. Man vill att industrioberoende forskning visar att 5G inte är skadligt för människors hälsa och för miljön. Geneves politiker följer därmed rekommendationen i 5G Appeal, undertecknat av 229 vetenskapsmän och läkare. Några dagar tidigare röstade även kantonen Vaud för ett stopp av 5G.

Den folkvalda församlingen i den schweiziska kantonen Geneve (Le Grand Conseil) röstade den 11 april 2019, med klar majoritet (58 röster för och 28 mot) för följande motionstext :

“uppmanar parlamentet att införa ett moratorium för 5G-utbyggnaden inom kantonen Geneve tills att vetenskapliga studier, som är oberoende från industrin, visar att 5G inte är skadligt för den mänskliga kroppen”.

(“invite le Conseil d’Etat à mettre en place un moratoire concernant l’installation de la 5G sur le territoire de la République et canton de Genève tant que des études scientifiques indépendantes de l’industrie démontrent la non-nocivité de la 5G sur le corps humain.”)

De folkvalda i Geneve vill också att man får kännedom om möjliga effekter på miljön.

Antoino Hodgers som ligger bakom motionen säger i en kommentar till RTS att det saknas studier som visar cocktaileffekten av den samlade strålningen (2G, 3G, 4G, WiFi etc.) och att man måste vara försiktig innan man beslutar om 5G, 6G, 7G osv.

– Det är en samhällsdebatt som man måste ta.

Några dagar tidigare röstade även kantonen Vaud för ett tillfälligt stopp av 5G. Geneve ställer dock högre krav i form av oberoende vetenskapliga studier om hälso- och miljöpåverkan än Vaud som beslutade att stoppa 5G i avvaktan på en myndighetsrapport om miljö- och hälsoeffekter som väntas bli klar sommaren 2019.

Källor:

https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Geneve-adopte-un-moratoire-sur-la-5G-17111121

https://www.rts.ch/info/regions/geneve/10358244-les-deputes-genevois-se-mefient-de-la-5g-et-demandent-un-moratoire.html

Mer om 5G:

5G stoppas i Vaud, Schweiz

229 vetenskapsmän och läkare vill att 5G stoppas.

Tema 5G.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥