5G: Korsika och staden Lille inför moratorium

Den franska staden Lille ansluter sig nu till de allt fler städer, regioner och kommuner i Europa som ifrågasätter 5G:s säkerhet för människors hälsa och miljön.  Förutom Lille har ön Korsika tidigare beslutat om ett moratorium för 5G. Sedan tidigare har såväl kantonerna Genève, Jura och Vaud i Schweiz beslutat om moratorium för 5G. Dessutom ska 600 italienska kommuner ha officiellt motsatt sig 5G.

Som vi tidigare berättat har dessutom 60 borgmästare och folkvalda i Frankrike gemensamt begärt ett moratorium för utbyggnaden i en skrivelse till den franska regeringen . Bland undertecknarna finns borgmästarna för flera av de största franska städerna. De efterlyser en utredning om hälso- och miljökonsekvenserna samt saknar en demokratisk förankring och debatt om 5G-utbyggnaden.

Här är några exempel på regioner eller städer som infört moratorium:

  • Lille, Frankrike: Kommunfullmäktige har beslutat att införa moratorium för utbyggnad av 5G. De folkvalda anser att hälso- och miljöriskerna är outredda och man vill invänta den utredning som pågår inom den franska myndigheten ANSES som ska vara klar först år 2021.
  • Korsika, Frankrike:  I augusti 2020 beslutade det regionala parlamentet på Korsika om ett moratorium för 5G.
  • Genève, Schweiz: I mars 2020 beslutade det regionala parlamentet i Genève att införa ett moratorium för fortsatt utbyggnad av 5G och 4G+. Beslutet i Genève ska ses i ljuset av det växande motståndet i Schweiz mot 5G där över hälften av befolkningen enligt en undersökning år 2019 är motståndare till att 5G byggs ut och en majoritet är oroliga för hälsokonsekvenserna. År 2019 införde även kantonerna Vaud och Jura moratorium för 5G-utbyggnaden i avvaktan på en utredning om hälsoriskerna. Det är idag oktober 2020 oklart hur besluten ser ut gällande 5G i dessa två kantoner eftersom utredningen inte gav klara besked.
  • Bryssel, Belgien: Våren 2019 stoppades utbyggnaden av 5G tillfälligt i Bryssel p g a osäkerheter kring hur den ökande strålningen skulle kontrolleras mot gällande referensvärden.

Dessutom:

  • Italien: Cirka 600 kommuner ska ha tagit ställning mot 5G-utbyggnaden.

5G har redan lett till massiv strålningsökning i Sverige

Enligt de mätningar som gjorts under det senaste året av strålningen från basstationer och mobilmaster för 4G+ och 5G ökar strålningen massivt i samband med den nu pågående utbyggnaden av 5G. Det handlar om en tio gånger ökning på kort tid och strålningen på många platser är nu direkt hälsofarlig. Friska män som vistas korta perioder på de platser där de högsta nivåerna uppmäts får omedelbara symptom i form av bland annat huvudvärk, tryck över bröstet och hjärtklappning.

Ett ökande antal människor vittnar om svåra hälsoproblem i form av huvudvärk, sömnsvårigheter, tinnitus, näsblod, andningsproblem, hjärtbesvär mm sedan nya basstationer installerats i närhet av deras bostäder. Dessa rapporter bekräftar därmed forskarnas och läkarnas varningar för allvarliga hälsokonsekvenser som en följd av 5G-utbyggnaden uttryckt i 5G Appeal. Utöver 5G Appeal har många andra läkare, forskare och experter i andra appeller begärt att 5G stoppas.

Mot bakgrund av aktuell kunskap från vetenskaplig forskning, forskares och läkares bedömningar samt årets mätningar och vittnesmål från många människor som drabbats av ohälsa, kan 5G befaras försämra det allmänna hälsotillståndet. Utbyggnaden bryter därmed mot miljöbalkens bestämmelser (stoppregeln kap. 2) och bör därför stoppas.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish: 123 049 29 83

♥♥♥

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend