5G: Drygt 60 franska borgmästare begär moratorium

Drygt 60 borgmästare och andra folkvalda uppmanar den franska regeringen att omedelbart införa ett moratorium för utbyggnaden av 5G samt att utreda de miljö- och hälsomässiga konsekvenserna. De efterlyser också en demokratisk debatt och beslutsprocess. Bland undertecknarna finns borgmästarna för flera större städer exempelvis Bordeaux, Lyon, Marseille och Strasbourg.

Borgmästarna och de övriga folkvalda konstaterar i skrivelsen publicerad i den franska tidningen Le Journal du Dimanche att regeringen har beslutat att 5G är strategiskt viktigt för Frankrike och att frekvenser är tänkta att fördelas under september 2020. Regeringen kritiseras för att man fattar ett sådant beslut utan att någon föregående utredning om utbyggnadens konsekvenser för klimatet och för miljön gjorts, samt utan att efterfråga allmänhetens uppfattning, trots många organisationers och folkvaldas varningar för konsekvenserna av 5G. De konstaterar att ingen verklig debatt har ägt rum om 5G trots de många frågetecknen gällande 5G:s påverkan på hälsan, miljön och människors demokratiska rättigheter.

Miljöpåverkan

Undertecknarna av skrivelsen pekar på att 5G kommer att leda till en mycket kraftig ökning av energikonsumtionen samt att användningen av naturresurser och utsläppen i samband med utvinning av icke-förnyelsebara naturtillgångar kommer att accelerera exponentiellt. 5G leder till allt större belastning på naturen samtidigt som nyttan med 5G ännu inte visats tydligt. Undertecknarna efterfrågar därför en utredning som belyser 5G:s miljöpåverkan innan 5G byggs ut.

Folkhälsan

De framhåller även att historiska erfarenheter även tydligt har visat att medborgarnas vaksamhet alltid är nödvändig när det gäller folkhälsan. I sin preliminära rapport från oktober 2019, konstaterade myndigheten ANSES att det fanns en betydande avsaknad av data gällande biologiska effekter av 5G:s strålning. ANSES utredning pågår nu och undertecknarna anser att det är nödvändigt att invänta resultatet av ANSES slutliga rapport innan 5G byggs ut i städer och på landsbygden. Den tid som det tar för att invänta rapporten skulle möjliggöra att staten tar tillbaka kontrollen över folkhälsofrågor i medborgarnas intresse, från de industriella ekonomiska intressenterna.

Strålningen från 5G läggs till den strålning som kommer från tidigare tekniker, 4G, 3G och 2G, vilket leder till en ökning av befolkningens exponering för strålning. Det är därför brådskande att utreda vilken påverkan på hälsan detta får, skriver de vidare.

En demokratifråga

Borgmästarna och de övriga folkvalda konstaterar att vi behöver reflektera över våra behov. Detta val ska inte vara något som bestäms av telekomoperatörer, inte heller experter, utan av alla medborgare som bör kunna få möjlighet att fatta demokratiska beslut om 5G:s utbyggnad eller inte.

De avslutar sin skrivelse med att begära ett omedelbart moratorium för 5G, åtminstone till sommaren 2021 samt att det under tiden tills dess  hålls en demokratisk och decentraliserad debatt om 5G. De begär även att kommunerna ska ha beslutanderätt gällande tillämpning av försiktighetsprincipen:

“Nous, maires et élus, proposons dans l’immédiat un moratoire sur le déploiement de la 5G au moins jusqu’à l’été 2021. Pendant ce moratoire, nous demandons la tenue d’un débat démocratique décentralisé sur la 5G et sur les usages numériques. Nous demandons pour les communes le droit à la subsidiarité concernant l’application du principe de précaution. Nous demandons que la priorité soit donnée à la réduction de la fracture numérique, à travers le développement de la fibre en zone rurale et en finalisant le déploiement de la 4G.”

Drygt 400 vetenskapsmän och läkare begär moratorium

Drygt 400 vetenskapsmän och läkare har nu undertecknat 5G Appeal som begär moratorium för 5G pga allvarliga potentiella hälsokonsekvenser. De konstaterar liksom de franska borgmästarna att det helt saknas forskning om konsekvenserna av 5G och att utbyggnaden därmed strider mot en rad internationella konventioner om bland annat mänskliga rättigheter.

Den svenske forskaren och cancerläkaren Lennart Hardell konstaterade att “Vetenskapliga undersökningar har sedan många år och i stor omfattning redovisat skadliga effekter för människors hälsa när trådlösa produkter testas ordentligt med hjälp av förhållanden som speglar verkliga exponeringar. Eftersom hälsorisker observerats redan vid i dag vanliga exponeringar är vi mycket bekymrade över att den ökade exponeringen för 5G-strålning kan resultera i tragisk, irreversibel skada. ”

I 5G Appeal skriver läkarna och vetenskapsmännen:

“Vi rekommenderar ett moratorium för utbyggnaden av femte generationen, 5G, för telekommunikation tills potentiella risker för människors hälsa och miljön har undersökts fullt ut av forskare som är oberoende från industrin. “

Mer om 5G:

Se vår temasida om 5G Länk

Strålskyddsstiftelsens riskbedömning om 5G. Länk

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend