Indien: Onormalt många dödsfall i flera byar uppges orsakade av 5G

Från flera byar i Indien kommer uppgifter om onormalt många dödsfall efter att 5G startats. I en by uppges att 32 personer har dött på kort tid och i en annan 65. Byborna säger att det finns ett tidsmässigt samband mellan starten av 5G och dödsfallen.

I byn Jaffrabad dog 32 människor inom 20 dagar efter att 5G-master sattes igång. De flesta var mellan 40 och 50 år och de ska inte ha haft någon tidigare sjukdom.

I byn Titoli ska 65 personer ha dött på kort tid efter att 5G startades i början av maj. Men sedan elen till masten stängdes av har dödsfallen upphört, enligt en talesperson.

Flera dödsfall har skett mycket snabbt och de drabbade ska ha fått feber, hjärtattack eller bröstsmärtor.

Se videos här

Samt här

Över 400 vetenskapsmän och läkare har begärt att 5G stoppas

Sedan 5G Appeal lanserades 2017 har över 400 vetenskapsmän och läkare uppmanat till moratorium av utbyggnaden av 5G på grund av allvarliga potentiella hälsokonsekvenser.  5G leder till en massiv ökning av påtvingad mikrovågsstrålning och det saknas helt saknas forskning som visar att 5G kan byggas ut utan att allvarligt skada människors hälsa och miljön.

Mikrovågsstrålning har redan bevisats vara hälsofarligt under de referensvärden för tillåten strålning som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Bland annat visar omfattande forskning att strålningen skadar cellers DNA, orsakar oxidativ stress, skadlig påverkan på hjärnan, mikrovågssyndromet (sömnsvårigheter, huvudvärk, hjärtpåverkan, stress, yrsel, tinnitus med mera). Vid långvarig exponering ökar risken för cancer, degenerativa sjukdomar och reproduktionspåverkan.

I en amerikansk myndighetsrapport från 1970-talet beskrivs att vissa kombinationer av frekvenser kan leda till omedelbar död genom hjärtattack:

Animal experiments reported in the open literature have demonstrated the use of low-level microwave signals to produce death by heart seizure”

Forskning om effekter saknas helt

Det finns ingen forskning överhuvudtaget som visar att det går bra att helkroppsexponera människor för  basstationers 5G-strålning utan att skada människornas hälsa vid de nivåer som tillåts, det vill säga upp till 10 000 000 mikroW/m2 i genomsnitt över 6 minuter. Det finns inte ens forskning som visar det för 4G eller 3G eller 2G, var för sig eller i kombination – det vill säga verklig exponering. I verkligheten utsätts människor för en kombination av 5G, 4G, 3G och i många fall även WiFi.

Det finns inte ens forskning som visar att det inte medför hälsofaror vid nivåer som är 1000 gånger lägre än myndigheternas så kallade referensvärde som anger tillåten strålning.

Anekdotiska vittnesmål viktiga

Eftersom det helt saknas forskning på effekter av exponering för 5G-strålning från basstationer är det viktigt att beakta tidiga anekdotiska rapporter som dessa från Indien, samt de som Strålskyddsstiftelsen rapporterat om från Sverige under 2020. Människor i Sverige vittnade i ökad utsträckning om andningsproblem, tryck över bröstet, hjärtbesvär, tinnitus, feberkänsla, svår huvudvärk i samband med utbyggnaden av 5G i Sverige. Samtidigt kunde vi med mätningar konstatera att strålningen ökade massivt, precis som 5G Appeal varnade för. Samtliga symtom har sedan 50 år tillbaka beskrivits som en effekt av pulsad mikrovågsstrålning men sambandet förnekas fortfarande av ansvariga myndigheter.

Ingen uppföljning görs överhuvudtaget från myndigheter och regering gällande hälsokonsekvenser av utbyggnaden av 5G trots att det alltså helt saknas forskning om effekter av 5G eller kombinationen av 5G, 4G och 3G som människor i verkligheten utsätts för. De många rapporter om svåra hälsoproblem som lämnas till myndigheterna lämnas utan åtgärd med hänvisning till att strålningen är under gällande referensvärde – trots att referensvärdet helt saknar skydd mot effekter av långvarig exponering (mer än 30 minuter) och de omvittnade hälsoproblemen.

I december 2020 konstaterade National Academies of Sciences (NAS) att pulsad mikrovågsstrålning orsakat ett stort antal sjukdomsfall bland ambassadpersonal. Precis som Strålskyddsstiftelsen, konstaterar rapporten från NAS att de symptom som diplomaterna drabbats av är beskrivna sedan lång tid som en effekt av mikrovågsstrålning:

“Studies published in the open literature more than a half-century ago and over the subsequent decades by Western and Soviet sources provide circumstantial support for this possible mechanism.”Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend