En andra studie visar att 5G orsakar mikrovågssyndromet

I en ny fallstudie visas att installation av en 5G-basstation på taket ovanför ett kontor orsakade symtom på mikrovågssyndromet hos två tidigare friska män. Studien bekräftar en tidigare fallstudie som också visade att 5G snabbt orsakade mikrovågssyndromet hos tidigare friska personer. Detta är de två första studierna i världen på hälsoeffekter av exponering för verklig 5G.

Den nya studien publicerad i februari i den vetenskapliga tidskriften Annals of Clinical Case Reports, är liksom den tidigare publicerad i januari, genomförd av Dr Lennart Hardell från Insamlingsstiftelsen Miljö och Cancer samt Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

I båda dessa fallstudier ersattes en tidigare basstation för 3G/4G med utrustning för 5G placerad på taket rakt ovanför de studerade personerna. Mätningar av mikrovågsstrålningen från basstationerna visade att 5G  i båda fallen orsakade extremt hög strålning. Den höga 5G-strålningen orsakade på kort tid utveckling av symptom typiska för mikrovågssyndromet hos samtliga de personer som bodde eller arbetade under basstationen. I båda studierna tolererade personerna 3G/4G men hälsotillståndet försämrades snabbt efter utbyte till 5G.

Den nya studien

I den nya studien uppmättes som mest 1 180 000 μW/m2 som maxvärde i kontorsrummet rakt under 5G-basstationen. I kontoret totalt omfattade 3 rum, arbetade två män, 57 respektive 42 år gamla. Männen, som är IT- och managementkonsulter, hade tidigare inte upplevt hälsoproblem från basstationen för 3G/4G som fanns på taket sedan flera år. Efter att antennerna  för 3G/4G ersatts med utrustning för 5G utvecklade båda på kort tid typiska symptom på mikrovågssyndromet, främst huvudvärk, ledvärk, tinnitus, onormal trötthet, sömnstörningar, brännande hud, ångest och koncentrationsproblem. Den ena mannen drabbades även av tandvärk.

Alla  symptom försvann på kort tid efter att männen flyttade till andra kontor med betydligt lägre strålningsexponering.

Den tidigare studien

Denna tidigare studie publicerades i januari i Annals of Case Reports och var en vidarebearbetning av den studie som i februari 2022 publicerades på svenska i Medicinsk Access. I studien redovisades att en man och en kvinna som bodde i en lägenhet högst upp i en fastighet inom ett par dagar utvecklade symptom på mikrovågssyndromet efter att 5G satts i drift rakt ovanför dem. Även i detta fall fanns sedan tidigare en basstation för  3G/4G sedan flera år men det var när 5G ersatte den tidigare som hälsoproblemen uppstod mycket snabbt. Inom ett par dagar var symptomen så svåra att de två personerna tvingades lämna lägenheten. Som högst mättes mer än 2 500 000 μW/m2 i maxvärde, vilket är det maxvärde som den använda mätaren klarar av att mäta. Den verkliga strålningen kan i själva verket således ha varit ännu  högre. Även här försvann symptomen efter flytt till annan bostad med betydligt lägre strålning.

5G byggs ut utan tidigare forskning

5G har byggts ut under flera år nu och detta är alltså de första studierna som gjorts av hälsoeffekter av exponering för 5G. Vad vi känner till finns det ingen tidigare forskning i hela världen på hälsoeffekter av 5G. Det finns därför inte heller någon forskning som visar att 5G inte skadar varken människors eller djurs hälsa. Telekombolagen har inte behövt styrka att 5G inte är skadligt innan de fått tillstånd att bygga ut 5G. De har tillförskansat sig rätten att exponera människor i deras egna hem för en extrem ökning av mikrovågsstrålning, som sedan länge är visat skadlig vid lägre nivåer än de som nu uppmäts från 5G.

Dessa båda studier visar att 5G är mycket hälsofarligt och att de forskare och läkare, som sedan flera år varnat för allvarliga konsekvenser för människors hälsa på grund av befarad massiv ökning av mikrovågsstrålning (5G Appeal), haft rätt i sina bedömningar.

Strålningen lägre än myndighetens referensvärde

Trots de höga uppmätta nivåerna i dessa båda fallstudier (över 2 500 000 och 1 180 000) vilka orsakade snabb utveckling av typiska symptom på mikrovågssyndromet, är de ändå betydligt lägre än Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde.  Myndigheten har tidigare under åren hävdat att de är satta med 50 gångers marginal tills de nivåer där skadliga effekter kan uppstå. Idag hävdar de att ”Våra referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker.”

Myndighetens  referensvärde är 10 000 000 μW/m2 mätt som medelvärde under 6 minuter. Det innebär att myndighetens referensvärde kan tillåta maxvärden eller pulser som är 1000 gånger högre än 10 000 000 μW/m2, dvs långt högre än de nivåer som uppmättes i dessa två första studier av 5G.

Myndighetens referensvärde skyddar heller inte mot varken cancer eller de symptom som kännetecknar mikrovågssyndromet, utan endast mot omedelbara skadliga effekter som beror på uppvärmning. Det är därför hårt kritiserat av majoriteten av forskarna på området, av den nya strålskyddskommissionen ICBE-EMF samt av en tidigare mångårig medlem i ICNIRP, den industrivänliga organisation som tagit fram de referensvärden som myndigheten använder sig av och som är av stor betydelse för telekom- och militärindustrin.

Det finns överhuvudtaget inga studier som visar att människor kan helkroppsexponeras under längre tid för strålning från 2G, 3G, 4G, 5G eller WiFi för de nivåer som Strålsäkerhetsmyndigheten tillåter i sina referensvärden. Det finns alltså ingen vetenskaplig grund för att tillämpa dessa extremt höga värden på de telekommunikationssystem som används idag.

Forskare rekommenderar betydligt lägre gränsvärden

De uppmätta nivåerna är extremt mycket högre än de nivåer som rekommenderas av flera oberoende expertinstanser. De är även extremt högre än de nivåer som tidigare forskning visat orsakar mikrovågssyndromet, cancer och andra hälsoeffekter bland närboende till basstationer för 2G eller 3G.

Nedan visas exempel på de extremt höga värden som uppmätts i dessa två studier av hälsoeffekter av 5G och myndighetens referensvärde i jämförelse med de högsta nivåer som rekommenderats:

2001, EU Parlamentet, STOA: max 100 μW/m2

2002, Salzburg Health Department, inomhus: max 1 μW/m2

2011, Europarådets parlamentariska församling:  max 100 μW/m2

2012, BioInitiative Group: max 3-6 μW/m2 (medelvärde)

2016, EuropaEM EMF Guidelines: max 0,1 -100 μW/m2 beroende på frekvens och känslighet

2023, Första fallstudien 5G, (Hardell, Nilsson): 2 500 000 μW/m2

2023, Andra fallstudien 5G, (Nilsson Hardell): 1 180 000 μW/m2

2002- 2023 Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde 3G/4G/5G: 10 000 000 μW/m2 (medelvärde 6 min., maxvärde x 1000)

Referenser:

Nilsson M, Hardell , 2023Development of the Microwave Syndrome in Two Men Shortly after Installation of 5G on the
Roof above their Office. Ann Clin Case
Rep. 2023; 8: 2378

Hardell L, Nilsson M, 2023: Case Report: The Microwave Syndrome after Installation of 5G Emphasizes the Need
for Protection from Radiofrequency Radiation. Ann Case Report. 8: 1112. DOI: 10.29011/2574-7754.101112

Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M: Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020 guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 5: 250-283, 2021

Balmori A. Evidence for a health risk by RF on humans living around mobile phone base stations: From radiofrequency sickness to cancer. Environ Res. 2022 Nov;214(Pt 2):113851. doi: 10.1016/j.envres.2022.113851. Epub 2022 Jul 14. PMID: 35843283.


Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend