Inflammation och försämrat immunförsvar

I flera undersökningar har forskare visat att mikrovågsstrålning som sänds ut från modern trådlös teknik orsakar inflammatoriska effekter samt försämrar immunförsvaret.

Dessa effekter visar ännu en gång vikten av att reducera exponeringen för pulsad mikrovågsstrålning så mycket som det är möjlig i linje med vad många forskare rekommenderar, liksom Europarådets parlamentariska församling år 2011 i resolution 1815.

Många människor som vi kommer i kontakt med har berättat om att när de exponeras för förhöjd strålning resulterar det i influensaliknande symptom. Exempel kan hämtas från våren 2021:

“ jag känner mig bokstavligen svagare i benen, jag känner ett tryck på bröstet som ger mig andningsbesvär. Jag blir yr så allt snurrar, utmattad och ibland illamående…Sedan jag började jobba där i augusti 2020, har jag känt mig konstant förkyld, med halsont, harklat mig, ständig huvudvärk och utmattning, försämrad koncentrationsförmåga, yr och allmänt hängig.”

En annan person berättade våren 2020 om följande symptom:

”yrsel, illamående, sömnsvårigheter, huvudvärk, feber som kommer och går, tinnitus, hjärtrytmrubbningar och hög puls samt andningsproblem”

Exempel ur forskningen

Bioinitiativrapporten, som sammanställt stor del av forskningen på området, har redovisat att upprepad forskning sedan 1990-talet visat att mikrovågsstrålningen från trådlös teknik från nivåer på  1 000 mikroW/m2 försämrar immunförsvaret. Det är nivåer som är långt under de nivåer många människor i Sverige idag utsätts för samt långt under den tillåtna strålningen angivet i Strålsäkerhetsmyndighetens ”referensvärden” som myndigheten hävdar skulle skydda människor med god marginal till påvisade hälsorisker.

Redan under 1960-talet visade östeuropeisk forskning, enligt en sammanställning från den tyske professorn Karl Hecht, att exponeringen orsakade ökad känslighet för infektioner. I en rapport från USA:s luftförsvar Air Force 1994 konstaterades att forskningen tidigare visat att även ”låga” nivåer av mikrovågor försämrade immunförsvaret.

En undersökning publicerad år 2020 visade att försökspersoner som exponerats för strålning från en 4G-telefon under en timma fick förändringar i blodvärden som indikerar påverkan på immunförsvaret. Bland annat ökade antalet vita blodkroppar, liksom hemoglobinnivån och sänkan höjdes. Antalet trombocyter minskade däremot. Lågt värde av trombocyter kan ge lättstötliga blåmärken samt blödningar på hud och i slemhinnor.

Forskare från Indien fann år 2012 att försöksdjur som exponerats för mikrovågsstrålning vid frekvenserna 900 MHz och 1800 MHz fick signifikant förhöjda nivåer av  de inflammationsdrivande cytokinerna  interleukin 6 (IL-6) och TNF-alfa samt dessutom av carbonyl proteiner. Vidare observerades tydliga tecken på oxidativ stress i vävnader från hjärnan. Samma forskargrupp rapporterade år 2015 liknande effekter då de exponerade försöksdjur för 900, 1800 eller 2450 MHz vid nivåer långt under gällande gränsvärden för mobiltelefoner (0,58-0,66 mW/kg).

Djur som exponerades för 16,5 GHz mikrovågsstrålning 2 timmar per dag under 35 dagar fick också tecken på inflammation i hjärnan enligt en undersökning publicerad år 2012.

Andra forskare redovisade år 2020 också resultat som visade att det bland försöksdjur som exponerats för 1966 MHz också observerades förhöjda nivåer av de inflammationsdrivande cytokinerna IL-6 och TNF-alfa samt interleukin (IL-1beta). Ytterligare ett exempel på liknande resultat är en studie publicerad år 2018 som visade att exponering för WiFi 2450  MHz vid nivåer långt under gällande gränsvärden orsakade inflammatoriska effekter i testiklar hos försöksdjur. Såväl nivåer av IL-6 som CRP (C-reaktivt protein) ökade. Ökning av CRP tyder på inflammation liksom ökning av IL-6.

Interleukin-6, tillsammans med TNF-alfa och Interleukin-1-beta, driver akut inflammation. Det kan bidra till olika inflammatoriska sjukdomar exempelvis insulinresistens, IBD, artrit, sepsis och atheroskleros. I samband med akuta  inflammatoriska reaktioner vid skada, trauma, stress, infektion, hjärndöd, neoplasi ses en snabb ökning av IL-6-produktionen. I svåra fall av covid-19 har en förhöjd koncentration av IL-6 setts i blodet. Nivån av IL-6 är kopplad till sjukdomsförloppets svårighetsgrad och dödlighet. källa Förhöjda nivåer av carbonyl proteiner har kopplats till Alzheimers, reumatism, diabetes, sepsis, njursvikt och akut respiratoriskt nödsyndrom. Källa

Oxidativ stress, inflammationer, sömnen och immunförsvaret

Omfattande forskning visar sedan många år nu att mikrovågsstrålning och lågfrekventa magnetfält orsakar oxidativ stress. Vi redovisade hösten 2020 att 91% (240) av totalt 261 studier gällande oxidativ stresspåverkan till följd av exponering för mikrovågsstrålning visat signifikanta effekter.  Kronisk oxidativ stress ökar i sin tur risken för inflammatoriska sjukdomar.

Mikrovågsstrålning har även upprepat visats försämra sömnen. Långvariga sömnproblem orsakar i sin tur försämrat immunförsvar:

”Aktuell forskning har påvisat samband mellan långvariga sömnproblem och bland annat hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancersjukdomar. Också vanliga förkylningar tycks ha ett samband med sömnen. I studier där försökspersoner avsiktligt utsatts för förkylningsvirus har det visat sig att de som sovit bra i förväg lättare håller sig friska medan de som sovit dåligt har större risk att bli sjuka.” Källa: Forte

Strålningen har även en generellt stressande effekt på kroppen. Kronisk stress medför i sin tur försämrat immunförsvar. En undersökning genomförd av tyska läkare publicerad år 2011 redovisade att den för mobilmaststrålning exponerade gruppen utvecklade kronisk stress:

”Although participants maintained their usual lifestyle, they developed chronic stress with a primary increase in adrenaline/noradrenaline and a subsequent decrease in dopamine in response to the microwave exposure from the newly installed cell phone base station. During the stage of counterregulation, the ”trace amine” PEA decreases and remains decreased.
This is of considerable clinical relevance because psychiatric symptoms also exhibit altered PEA levels. In Rimbach, the increase in sleep problems, cephalgia, vertigo, concentration problems, and allergies could be clinically documented after the cell phone base station had been activated. The newly developed symptoms can be explained clinically with the help of disturbances in the humoral stress axis”Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend