Robert F. Kennedy Jr: 5G är en stor mardröm

Robert F. Kennedy Jr sade i en intervju nyligen att 5G är en stor mardröm, ett globalt experiment där människor används som försöksdjur. 5G kan användas som vapen. Han uppmanade människor att bygga upp ett motstånd mot 5G-utbyggnaden.

Robert F. Kennedy Jr är advokat och brorson till fd president John F. Kennedy och son till fd senator Robert F. Kennedy. Under intervjun som publicerades måndagen den 27 augusti inom ramen för 5G Crisis Summit, berättade Robert F. Kennedy Jr om sitt livslånga engagemang för att skydda miljön och människor mot olika miljögifter. Bland annat har han varit engagerad i de nyligen avgjorda rättegångarna gällande Monsantos bekämningsmedel Round-Up som innehåller det cancerklassade ämnet glyfosat. Han har tidigare i många år anlitats av fiskare som stämt de bolag som förorenat fiskevatten samt bidragit till bildandet av Waterkeeper Alliance som är en av de viktigaste vattenskyddsorganisationerna i världen. Han är också engagerad i frågan om kvicksilver i vacciner. I dessa frågor har han varit tvungen att studera omfattande vetenskapliga rapporter.

Robert F. Kennedy Jr leder idag Children’s Health Defense som verkar för att barn inte ska utsättas för skadliga ämnen.

Nedan sammanfattar Strålskyddsstiftelsen vad som framkom under intervjun:

Likheter Monsanto och Telekomindustrin

Kennedy säger att det finns likheter mellan frågan om 5G och Monsantos bekämpningsmedel:

– Det finns likheter eftersom vi har en kapad myndighet (FDA). Vi kunde komma in på myndigheten och få se dokumenten. Det blev mycket tydligt att Monsanto hade infiltratörer inom myndigheten som arbetade för Monsanto och inte för det amerikanska folket. Som ett resultat blev glyfosat det mest använda bekämpningsmedlet i människans historia. De brydde sig inte om de skadliga effekterna för såväl människor som ekosystem eftersom de tjänade pengar. Och de ljög om forskningen.

Liksom telekomindustrin har Monsanto även finansierat forskning som visade att de egna produkterna är säkra. Och för telekombolagen är det ännu mer pengar som står på spel: det är biljoner dollar:

– Våra barn är idag omgärdade av gifter. 5G kan bli en faktor som förvärrar allt detta. Vi vet att strålningen påverkar barn och foster mer än vuxna. Världshälsoorganisationen har klassat strålningen som möjligen cancerframkallande.

Kan användas som vapen

Robert F Kennedy Jr förklarar att man inom hans organisation Children’s Health Defense är djupt oroade över 5G, särskilt som ansvarig myndighet i USA FCC också är en ”kapad myndighet”. Det är svårt att stämma de mäktiga telekombolagen. Det är svårt att få dem att följa demokratiska regler. Det finns så starka intressen som vill driva 5G:

– Telekommunikationsindustrin är en väldigt mäktig, mångbiljonindustri. Det finns också militära intressen vilket gör det mycket svårare. Detta är ett system som kan användas som vapen. Det finns militära tillämpningar. Detta drivs igenom utan eftertanke.

Kennedy har konstaterat att det finns tusentals vetenskapliga studier som visar att mikrovågsstrålning från 5G, 4G mm har många olika skadliga effekter: på fosterutveckling och små barn, ökad risk för hjärntumörer och annan cancer, DNA-skador, förändrat genuttryck, den kognitiva förmågan, spermier, inlärning och minne mm. 5G kan också påverka hela ekosystemet.

– 5G drivs igenom utan några hinder eller kritiska frågor. Det är en stor mardröm, ett globalt experiment där människor används som försöksdjur.

Vidare berättar Kennedy att under demonstrationerna i Standing Rock använde polisen elektromagnetiska vapen mot demonstranterna. Människor beskrev att det kändes som om deras hud skulle brinna upp. Sådana vapen (Crowd Control Weapon) använder höga och koncentrerade mikrovågor sk millimtervågor och liknar 5G-tekniken.  Han är också oroad över vad de många 5G-satelliterna som planeras att skjutas upp i atmosfären kommer att få för påverkan på den känsliga jonosfären.

Måste organisera motstånd mot 5G

Robert F Kennedy Jr menar att människor måste organisera sig och bygga upp ett motstånd:

– Jag tror vi behöver organisera ett motstånd och vi behöver engagera advokater fullt ut. Vi behöver utbilda och informera folket och tjänstemän samt få stöd av politiker i kongressen som ställer de rätta frågorna och ordnar seminarier så att människor blir informerade.

Telekommunikationsindustrin är som oljeindustrin och läkemedelsindustrin enligt Kennedy. De lägger mycket pengar på lobbying:

– De äger redan en mängd kongressledamöter. De äger en mängd lobbybyråer och har hundratals lobbyister. Det finns inga lobbyister för den andra sidan, mot hundratals lobbyister för telekomindustrin. Det är en obalans som vi måste göra något åt.

Inga data visar att 5G är säkert

 – Det finns inga data som säger att detta (5G) är säkert. Det finns bara propaganda. Det finns en mängd studier som indikerar att det inte är säkert.

Alla de här frågorna kan knytas ihop till de grundläggande frågorna om vi kan försvara  vår demokrati? Om om våra rättigheter håller på att bli sekundära i förhållande till storbolagens vinster?

– Det är vad vi ser just nu. Vi ser en hur de här företagen dominerar den politiska processen och alla mänskliga beteenden underställs regelverk som premierar dessa storbolags vinster.

Enligt Kennedy håller vi på att nå en punkt i vår demokrati där det kan bli kriminellt att kritisera ett storbolag:

– Vi är redan där med vaccinerna. Vacciner är en 50-miljarderdollarindustri som tvingar sina produkter på amerikanska medborgare mot deras vilja. Det finns ledande politiker som säger att kritik mot vacciner borde censureras liksom bilder av barn som skadats av vacciner.

– Det är en mycket farlig väg som är kafkaliknande och som banar väg för 5G. Det är vad de kommer att behöva. Detta (5G) är något som är klart dåligt för människor men som gynnar det militärindustriella komplexet.

Demokratin måste återställas

Kennedy berättar också att han inte får artiklar om vaccinfrågan publicerade i de största tidningarna exempelvis New York Times eller Boston Globe. Sista gången han fick en artikel publicerad i Huffington Post var 2009. Precis som telekomindustrin vill inte läkemedelsindustrin ha någon debatt.

Avslutningsvis säger Kennedy att pengarna måste bort från politiken. Demokratin måste återställas. Alla måste involveras och bli budbärare:

– Du kan inte längre sitta hemma och låtsas att detta inte händer eftersom detta är verkligt nu och de dåliga killarna håller på att vinna. Vi måste ta tillbaka vår demokrati.

Mer om 5G Crisis Summit och fler intervjuer på denna sida.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish: 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend