Farlig 5G-strålning vid Skeppsbron i Stockholm

Nya mätningar av strålning vid Skeppsbron i Stockholm visar att de som vistas och bor i området utsätts för extremt hög strålning från 5G-basstationer. Baserat på nuvarande kunskap är dessa nivåer skadliga för människors hälsa. De är även långt över de nivåer som rekommenderas av industrioberoende experter.

I en ny vetenskaplig artikel från Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen och forskaren/läkaren Lennart Hardell från Forskningsstiftelsen Cancer och Miljö, redovisas resultatet av mätningar av strålning från basstationer för 5G och 4G, genomförda på Skeppsbron i Stockholm i april 2023. Över 10 basstationer för 5G/4G har satts upp på en låg byggnad (Tullhus 2) som ligger utmed Skeppsbron. De flesta 5G-antennerna är riktade mot Gamla Stans trånga gator som leder ner mot Skeppsbron, några är riktade mot vattnet. Mätningarna genomfördes med mätutrustningen Safe and Sound Pro II som kan mäta nivåer av strålning upp till 3 180 000 μW/m2. Maxvärde under 1 minut mättes 20 gånger på varje vald mätplats, sammanlagt tio platser, i området.

År 2019 mätte Lennart Hardell med kollegor även upp höga nivåer vid Skeppsbron från basstationer för 4G+ vilka vi skrev om här. Sedan dess har basstationerna för 4G+ bytts ut mot utrustning för 5G.

Särskilt hög strålning uppmättes i april 2023 på Skeppsbrons Gamla Stan-sida där de flesta av mätningarna visade över 3 180 000 μW/m2. Det innebär att nivån av strålning i själva verket är mycket högre eftersom maxvärdet för den använda mätaren är 3 180 000 μW/m2. Vid en plats överskreds maxvärdet redan inom 5-10 sekunder. Något lägre nivåer uppmättes på sjösidan av Skeppsbron där maxvärden varierade mellan 91 300 och >3 180 000 μW/m2.

Nedan visas en karta över de 10 mätplatserna.

 

Uppenbara hälsorisker

Baserat på nuvarande kunskap är dessa nivåer klart skadliga för människors hälsa. De personer som bor eller arbetar i husen på Gamla Stan-sidan är utsatta för uppenbara hälsorisker. Men även de som vistas i området är utsatta för hälsorisker.

Lennart Hardell och Mona Nilsson har tidigare under våren publicerat de tre hittills första studierna på hälsoeffekter av 5G. Samtliga är fallstudier och de visar att människor som fått 5G-basstationer installerade i närheten av bostaden eller kontoret på kort tid efter driftssättningen utvecklade svåra symptom på mikrovågssyndromet. I samtliga fall blev symptomen så svåra att de studerade personerna inte såg någon annan utväg än att lämna bostaden eller kontoret. I dessa tre studier uppmättes maxvärden på mellan 1 180 000 och > 2 500 000 μW/m2 där de studerade personerna bodde eller arbetade. Dessa nivåer gjorde dem sjuka på kort tid, inom ett par dagar i två av fallen.

Sedan 20 år har forskare undersökt hälsotillstånd i närheten av mobilmaster eller basstationer. I över 30 studier har förhöjda hälsorisker observerats. Vissa studier har redovisat ökad risk för cancer när risk för cancer studerats, men de flesta har studerat förekomst av olika symptom som sedan många år kopplats till exponering för mikrovågsstrålning (mikrovågssyndromet). Ett växande antal studier har under 20 år visat ökad risk för dessa symptom. Några studier har även rapporterat ökad förekomst av DNA-skador och en studie indikerade ökad risk för den svåra nervsjukdomen ALS. Dessa studier redovisas i vårt faktablad.

Betydligt lägre maxvärden rekommenderas

Riskerna har observerats vid nivåer från och med drygt 100 μW/m2 och däröver, vilket har föranlett industrioberoende experter att rekommendera att människor inte ska exponeras för mer än något betydligt lägre nivåer än de som nu uppmäts i Stockholm och i de tre första fallstudierna på 5G. Hundratals forskare och läkare har i flera gemensamma skrivelser begärt att gällande referensvärden (gränsvärden) sänks rejält då de som nu gäller enbart skyddar mot omedelbara uppvärmningseffekter och därmed är gravt otillräckliga som skydd (www.5gappeal.eu; www.emfcall.org; www.emfscientist.org)

  • 2012: Bioinitiativrapporten rekommenderade   en maxnivå på 3-60 μW/m2 beroende på känslighet.
  • 2016: EuropaEM EMF  rekommenderade en maxnivå på mellan 0,1-1000 μW/m2 beroende på känslighet och teknik (WiFi, 3G, etc)

Mikrovågssyndromet

De symptom som kännetecknar exponering för förhöjda nivåer av mikrovågsstrålning liknande de som sänds ut från 5G/4G beskrevs redan på 1960- och 1970-talet och kallades då bland annat för mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan. Forskare beskrev efter att ha gjort studier av människor som exponerades för radiofrekvent strålning eller mikrovågor i arbetet att de exponerade drabbades av olika symptom, bland annat sömnsvårigheter, huvudvärk, utmattning, hjärtbesvär, ångest, oro, depression, yrsel, illamående, tinnitus, försämrat minne och förändrat beteende. Man slog fast att det centrala nervsystemets funktion påverkades och att symptomen gick tillbaka om exponeringen upphörde, i vissa fall först efter några veckor. Läs mer om mikrovågssyndromet.

Källa:

Hardell L, Nilsson M . Very High Radiofrequency (RF) Radiation at Skeppsbron in the Old Town in Stockholm, Sweden. Ann Clin Med Case Rep. 2023; V10(23): 1-7. Open Access

Tidigare forskning 5G:

2023: Hardell, Nilsson. Case Report: The Microwave Syndrome after Installation of 5G Emphasizes the Need for Protection from Radiofrequency Radiation. Ann Case Report. 8: 1112. DOI: 10.29011/2574-7754.101112. Open Access

2023: Nilsson, Hardell. Development of the Microwave Syndrome in Two Men Shortly after Installation of 5G on the Roof above their
Office. Ann Clin Case Rep. 2023; 8: 2378. Open Access

2023: Hardell L, Nilsson M, Case Report: A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave Syndrome Shortly After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment. Ann Clin Med Case Rep. 2023; V10(16): 1-10. Open AccessLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend