Mycket hög mikrovågsstrålning på NK och på Järntorget, Stockholm

Flera mätningar av mikrovågsstrålning som gjorts under september 2019 på NK och på Järntorget i Stockholm visar mycket höga nivåer av mikrovågsstrålning. I NK:s huvudentré var den högsta uppmätta strålningen 200 000 mikroW/m2 och på Järntorget var den högsta uppmätta strålningen 466 000 mikroW/m2. Forskning visar risk för ohälsa från och med cirka 100 mikroW/m2.

Under september har mätningar av mikrovågsstrålning på Järntorget i Stockholm mätt upp mycket höga nivåer. Mätningar har genomförts flera gånger under olika dagar med samma resultat. Den högsta uppmätta strålningen, 466 000 mikroW/m2, är långt över de nivåer som vi idag vet är skadliga för hälsan vid längre tids exponering, dvs från och med cirka 100 mikroW/m2.

På NK uppmättes någon vecka tidigare upp till 200 000 mikroW/m2.

Det finns inga studier som visar att det inte föreligger hälsorisker med att exponeras under längre tid vid så höga nivåer.

Tvärtom visar forskning ökad risk för mikrovågssyndromet (sömnsvårigheter, huvudvärk, depression mm) samt ökad risk för cancer från och med cirka 100 mikroW/m2.

Redan under 1970-talet hade Ryssland ett gränsvärde mellan 10 000 och 100 000 mikroW/m2 för allmänhetens exponering under längre tid.

Forskare rekommenderar att strålningen inte ska överstiga 10 mikroW/m2 där människor exponeras långvarigt.

Strålningen bör inte överstiga 1 mikroW/m2 i sovrum.

Det gäller särskilt barn och andra särskilt känsliga grupper.

Se sammanställning av gränsvärden och rekommendationer. (pdf)

Strålskyddsstiftelsen gör nu i samarbete med Anders Sydborg det miljöövervaknings- och informationsarbete som Strålsäkerhetsmyndigheten borde göra – men som de inte gör. Miljöövervaknings- och informationsarbete bedrivs även av forskargruppen runt Lennart Hardell som gjort flera mätningar i Stockholmsmiljöer som publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Mer läsning:

Faktablad mobilmaster och hälsa.

Temasida om Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ryska rekommendationer tidigt 1970-tal.

Forskningslista

Europeiska läkares/forskares rekommendationer.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish: 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend