5G stoppas i Vaud (Schweiz) i väntan på utredning

 

Kantonen Vauds folkvalda parlament (Grand Council Vaudois) röstade den 9 april 2019 för ett moratorium av 5G-utbyggnaden. Detta mot bakgrund av att välrenommerade vetenskapsmän och läkare kritiserat 5G samt att  en utredning av hälso- och miljökonsekvenser från Schweiz miljömyndighet (Swiss Federal Office for the Environment) ännu inte är klar. Stoppet för 5G gäller tills utredningen offentliggjorts.

Beslutet fattades med klar majoritet, 95 röstade för och 9 mot ett förslag från de grönas ledamot (le Vert) Raphaël Mahaim och 28 andra ledamöter.

I förslaget konstaterar ledamöterna att trots att 5G har mötts av kritik från välrenommerade vetenskapsmän, från läkarföreningar i Schweiz (Schweiz läkarförbund samt Läkare för miljön) så har utbyggnaden av 5G inte föregåtts av någon politisk eller medborgerlig debatt. Samtidigt gör miljömyndigheten, Swiss Federal Office for the Environment, en utredning om 5G, vars resultat ännu inte är offentliggjorda. Operatörerna meddelar att de kommer att respektera gällande gränsvärden men det är inte etablerat att de gränsvärden som gäller i dag skyddar mot hälso- och miljörisker på grund av 5G, skriver ledamöterna.

Detta tillvägagångssätt är inte förenligt med hur man i Schweiz normalt hanterar miljö- och hälsorisker inte heller  med försiktighetsprincipen som är inskriven i lagen. Enligt schweizisk demokratisk tradition brukar man fatta beslut som bygger på full kännedom om de sakfrågor som orsakar oro och motstånd, skriver ledamöterna.

Raphaël Mahaim uppmanade under debatten före omröstningen till försiktighet och eftertanke med hänsyn till den oro, osäkerhet och ekonomiska påtryckningar som kännetecknar 5G-utbyggnaden. Han efterfrågade oberoende utredningar av 5G-utbyggnadens påverkan på hälsan, på naturen och energikonsumtionen.

Beslutet i Vaud kommer endast en vecka efter att miljöministern i Bryssel meddelat att 5G tillfälligt stoppats i Bryssel på grund av oro för hälsokonsekvenser och osäkerhet hur gränsvärden ska kontrolleras.

Enligt tidningen Le Temps kan andra kantoner komma att göra samma sak som Vaud den närmaste tiden

Källa:

https://www.letemps.ch/suisse/5g-vaud-adopte-resolution-un-moratoire

https://www.letemps.ch/suisse/5g-apres-moratoire-vaudois-tempete

Mer info om 5G: Tema 5G

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend