Mobilstrålning försämrar minnet. Ny forskning bekräftar sambandet

En ny undersökning genomförd bland ungdomar i Schweiz som använder mobiltelefon visar att strålningen från mobilerna försämrar minnet och den kognitiva förmågan. Detta bekräftar tidigare forskning om att mikrovågsstrålning från trådlös teknik försämrar minnet.  242 vetenskapsmän konstaterar att beläggen för hälsorisker av strålningen, inklusive försämrat minne och inlärning, är växande. De begär därför att allmänheten skyddas bättre och informeras om riskerna.

Den nya undersökningen som publicerades den 23 juli 2018 är en uppföljning av en tidigare studie från 2015. Studien omfattar 670 ungdomar i åldern 12-17 år.

Studien visar att kumulativ exponering för mobiltelefoner försämrar minnet särskilt när det gäller förmågan att känna igen objekt, mönster och former. Denna minnesfunktion finns huvudsakligen i den högra hjärnhalvan. Forskarna rapporterar att de såg ett samband mellan ungdomars användning av mobiler och försämrad minnesfunktion men sambandet blev starkare för de som använde mobilen vid just den högra sidan.

Bekräftar tidigare resultat

Strålskyddsstiftelsen har gjort en sammanställning av tidigare forskning som visar negativa effekter på minnet och inlärning av exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält. Listan omfattar 41 tidigare studier som alla visa negativ påverkan.

En forskningsstudie publicerad tidigare i år visade att råttor som exponerats för WiFi-liknande strålning 2,45 GHz får beteendeförändringar och ökad förekomst av markör för celldöd i hjärnan (caspase 3) samt oxidativ stress. Frekvensen 2,45 GHz gav större skadlig effekt på hjärnan än GSM 1800 (1,8 GHz) och GSM 900 (900 MHz).  Råttorna exponerades under fyra timmar om dagen i 45 dagar. Enligt forskarna visar studien klart att WiFi-strålningen leder till skadliga effekter på hjärnan som resulterar i försämrad inlärning och minne samt även ett förändrat, ångestliknande beteende.

Redan på 1960-70-talet beskrevs i vetenskapliga rapporter att exponering för mikrovågsstrålning försämrar minnet och negativt påverkar det centrala nervsystemets funktion i studier av yrkesexponerade. Det är alltså beskrivet sedan över 50 år tillbaka att mikrovågsstrålning försämrar minnet. Ändå har den trådlösa tekniken införts utan riskanalys, reservationer och försiktighet i förskolor, skolor och universitet över hela Sverige.

242 vetenskapsmän vill att allmänheten skyddas och informeras om riskerna

242 vetenskapsmän har nu undertecknat en gemensam skrivelse lanserad 2015 (EMF Scientist Appeal) i vilken de begär att allmänheten skyddas bättre genom sänkta gränsvärden eller riktlinjer för tillåten strålning samt bred information om visade risker. De konstaterar gemensamt att forskningen visar ökande belägg för bland annat försämrat minne och inlärning pga elektromagnetisk strålning:

 Allt fler vetenskapliga studier påvisar effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande.

Strålskyddsstiftelsens faktablad om minne och inlärning.

Källor:

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180719121803.htm

https://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(17)30052-4/fulltext

https://emfscientist.org/

https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend