Farlig strålning från basstationer på Sergels Torg och Djurgården

Den 3 juni genomfördes mätningar av mikrovågsstrålning från basstationer för 4G och 5G på Sergels Torg och på Djurgården. Mätningarna visade extremt höga och farliga nivåer vilket orsakade omedelbar hälsopåverkan på de båda vältränade män som genomförde mätningen. Nivåerna är mycket långt över de nivåer vid vilka skadliga hälsoeffekter, inklusive ökad risk för cancer, har observerats av forskare.

De uppmätta nivåerna var som mest 480 000 mikroW/m2 på Sergels Torg och 600 000 mikroW/m2 på Djurgården (toppvärden). Antennerna på dessa platser sitter extremt lågt, endast ett par – tre meter över markplan där människor vistas.

Anders Sydborg och Marko Hautala som genomförde mätningarna upplevde nästan omedelbart hälsopåverkan i form av tryck över bröstet, hjärtklappning, tinnitus och halsbesvär.

De uppmätta nivåerna är långt över de nivåer, från och med cirka 100 mikroW/m2, där forskare upprepat redovisat att hälsoeffekter uppstår, inklusive ökad risk för cancer (angett i medelvärden). Från och med 2 800 mikroW/m2 (medlevärden) har forskare redovisat ökad förekomst av DNA-skador. Läs mer i Strålskyddsstiftelsens faktablad.

De uppmätta nivåerna som orsakade omedelbar hjärtpåverkan hos de friska vältränade män som genomförde mätningen är ändå långt under de referensvärden som våra myndigheter påstår skulle skydda mot alla kända hälsoeffekter. Dessa referensvärden på 10 000 000 mikroW/m2 (i medelvärden), som är långt högre än de som mättes upp på Sergels Torg och Djurgården, skyddar emellertid enbart mot omedelbar uppvärmning då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad med en grad. Detta referensvärde är hårt kritiserat av majoriteten av forskarna och miljöorganisationer verksamma på området eftersom det är uppenbart otillräckligt som skydd mot visade skadliga hälso- och miljöeffekter.  De  rapporterade hälsoproblemen, bland annat hjärtklappning, tryck över bröstet, tinnitus mm, beror inte på uppvärmning utan på andra mekanismer, som myndigheterna förnekar skulle kunna uppstå.

Forskning saknas helt

Det finns överhuvudtaget ingen forskning som visar att det inte föreligger hälsorisker med att exponeras för dessa skyhöga nivåer av strålning från 4G och 5G som nu uppmätts på Sergels Torg och Djurgården. Det finns inte någon forskning som visar att det inte finns hälsorisker i form av till exempel skadlig hjärtpåverkan, huvudvärk, sömnsvårigheter eller cancer, med att exponeras under längre tid för denna strålning, varken i nivå med myndigheternas referensvärde eller tusentals gånger därunder.

Påståendet att myndigheternas referensvärde skulle skydda mot alla kända hälsorisker med exponering för strålning från basstationer saknar därför vetenskaplig grund och är gravt vilseledande och felaktigt.

Strålskyddsstiftelsen rekommenderar att strålningen inte bör överstiga 10 mikroW/m2, baserat på rekommendationer från forskare och läkare, bland annat BioInitiative samt EuropaEM EMF guidelines samt tillgänglig kunskap.

Bör förbjudas

Strålskyddsstiftelsen anser att denna verksamhet bryter mot mänskliga rättigheter eftersom det är en påtvingad hälsofarlig verksamhet och mot svensk miljölagstiftning som säger att verksamheter som riskerar att skada det allmänna hälsotillståndet inte ska tillåtas (MB kap 2 §10)

Detta är, med tanke på de omedelbara hälsoeffekterna hos friska vältränade män, ett tydligt exempel på en sådan farlig verksamhet som ska förbjudas.

Video från Strålskyddsstiftelsen om mätningarna.

Mätning och filmning av mätningen: Anders Sydborg

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend