Hjärntumörer ökar i Danmark. 55% fler på tio år

man mobill huvudvärk
1582 danska män och kvinnor fick en tumör i hjärnan eller centrala nervsystemet år 2012. Det är 562 fler fall, eller en ökning med 55%, jämfört med för tio år sedan. Forskningen visar genomgående att mobilanvändning ökar risken enligt en sammanställning från Strålskyddsstiftelsen.

Den senaste cancerstatistiken från Danmark visar att antalet personer som får diagnosen hjärntumör ökar kraftigt. Även när hänsyn tas till antalet invånare har fallen av hjärntumörer per år ökat mycket sedan 2003 då ett markant trendbrott ses: 46% fler kvinnor samt 41% fler män fick diagnosen år 2012 jämfört med 2003.

Egon Reiver arbetade i 30 år på Telia som projektör. Han och hans kollegor började använda mobiltelefon i slutet av 1980-talet. Under de senaste 10 åren har tre av Egons tidigare kollegor från Telia dött i hjärntumör. Alla hade använt mobilen mycket. Hjärntumören fanns på samma sida, mobilsidan.

Egon Reivers berättelse är endast en i mängden som når Strålskyddsstiftelsen.

–          Vi får varje vecka höra talas om nya fall av hjärntumörer bland människor som använt mobilen mycket, säger Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

Statistiken från Socialstyrelsen över antalet fall av hjärntumörer i Sverige avviker från Danmark. I inledningen av 1990-talet hade Sverige fler fall av hjärntumörer än Danmark, men i dag i stort sett lika många fall, trots Sveriges betydligt större befolkning. Det har framkommit bland annat i en analys från Socialstyrelsen, att alla hjärntumörfall inte rapporteras till cancerregistret. En av orsakerna som diskuterats är att det görs färre patologiska analyser.

Strålskyddsstiftelsen efterlyser en mer ansvarstagande hållning från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM som numera använder den svenska hjärntumörstatistiken som huvudargument för att mobilen inte skulle innebära några hälsorisker:

–          Hållningen innebär ju att SSM kräver att mobilanvändning ska skörda ett stort antal mänskliga offer innan man skärper sina föråldrade rekommendationer och riktlinjer. Det är djupt oetiskt, i synnerhet mot bakgrund av all forskning som redan visat att mobilanvändning ökar risken för hjärntumörer och skadar cellers DNA. Det innebär också att myndigheten bortser från att mänskliga offer möjligen redan avspeglas i den danska cancerstatistiken, säger Mona Nilsson.

Strålskyddsstiftelsen har under det senaste året presenterat en rad undersökningar som stärker bevisen för att mobilanvändning ökar risken för cancer och tumörer. Alla epidemiologiska fall-kontroll undersökningar som gjorts av användare av mobiltelefon visar samma sak: förhöjd risk för aggressiv hjärntumör och tumör på hörselnerven. Den samlade forskningen redovisas i ett nytt faktablad som Strålskyddsstiftelsen publicerar.

Mobilstrålning bedömdes som ”möjligen cancerframkallande” för första gången för tre år sedan av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC. Hösten 2013 konstaterade svenska forskare att tillräckliga bevis finns för att klassningen kan skärpas till klass 1, cancerogen för människor. Samma klass som asbest, dioxin och andra kända cancerogena ämnen.

Strålskyddsstiftelsen upprepar att det är mycket brådskande att varna allmänheten om riskerna med användning av mobiltelefoner och trådlösa telefoner, men även riskerna med läsplattor. Läsplattor sänder ut lika hög strålning som en mobiltelefon när de kopplas upp mot internet. Särskilt fokus bör riktas mot riskerna för barnen eftersom de generellt sett är känsligare för cancerogena faktorer. Barn absorberar också mer strålning.

Strålskyddsstiftelsen uppmanar regering, ansvariga myndigheter och näringsliv till att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att bättre skydda allmänheten:

  1. Omfattande informationskampanjer som varnar för att mobilanvändning kan orsaka aggressiv hjärntumör och att användning av trådlösa datorer kan orsaka cancer.
  2. Lagstifta om förbud för försäljning och marknadsföring av mobiler och trådlös teknik riktad till barn under 14 år
  3. Lagstifta om obligatorisk varningsmärkning ”mobilstrålning dödar” på mobiler och läsplattor
  4. Omedelbart förbud för användning av trådlösa datorer, trådlösa nätverk och mobiltelefoner på förskolor, daghem och i skolor samt på sjukhus och äldreboende.

Pressmeddelande 2014-06-12  pdf

Källor:

Statens Serum Institut, Danmark: Cancerregisteret. Tal og Analyse 2012 http://www.ssi.dk

Coureau et al. 2014: Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study: Occup Environ Med doi:10.1136/oemed-2013-101754 bmj.com/content/early/2014/05/09/oemed-2013-101754

Hardell, Carlberg, Söderqvist, Mild: Case control study of the association between malignant brain tumours diagnosed between 2007 and 2009 and mobile and cordless phone use:
spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2013.2111

IARC cancerklassning av mobilstrålning (radiofrekventa fält) 2011
thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2811%2970147-4/fulltext

Interphone 2010 ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20483835

Cardis et al. Interphone 2011 ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21659469

Hardell, Carlberg: Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones; Rev Environ Health 2013; ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Using+the+Hill+viewpoints+from+1965++hardell

Barlow et al.: The completeness of the Swedish Cancer Register _ a sample survey for year 1998; Acta Oncologica, 2009; 48: 27_33Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend