Använd inte trådlös teknik i skolan. Forskare och läkare oroade för barns hälsa

I en vädjan riktad till berörda skolmyndigheter och beslutsfattare inom skolan och förskolan skriver över 100 läkare, forskare, lärare och specialistorganisationer från hela världen att de är oroade för barnens hälsa och utveckling pga trådlös teknik i skolan. De uppmanar skolmyndigheter att ta sitt ansvar för barnens framtida hälsa, att minimera barns exponeringen för strålning i skolan och förskolan samt använda kabelburen internetuppkoppling. Rekommendationerna är i linje med de som ges av Strålskyddsstiftelsen, Europarådet samt i en motion till svenska riksdagen.

Undertecknarna konstaterar att en stor mängd vetenskapliga studier har visat på betydande medicinska risker med långtidsexponering för strålning från trådlös teknisk utrustning långt under rekommenderade gränsvärden som gäller i Sverige i dag, varför man  ber skolmyndigheter att sätta sig in i den kunskap som finns angående möjliga risker med radiofrekvent strålning för våra barn som växer och utvecklas. ALARA (As Low As Reasonably Achievable; så lågt som är möjligt) principen bör följas liksom Europarådets resolution 1815 för att försöka reducera exponeringen från radiofrekvent strålning så mycket som möjligt.

Möjligen cancerframkallande enligt IARC

”I maj 2011 klassificerade WHO’s vetenskapliga råd för cancerforskning (IARC, the International Agency for Research on Cancer) radiofrekvent strålning som ”möjligen cancerframkallande” enligt grupp 2B. Sedan dess har fler vetenskapliga studier stärkt sambandet mellan radiofrekvent strålning och cancer, speciellt för hjärntumörer.

IARC klassificeringen innefattar alla källor för radiofrekvent strålning. Exponeringen från basstationer, WiFi nätverk, smartphones, bärbara datorer och läsplattor är ofta långvarig, ofta dygnet runt både i skolan och i hemmet.

Risken för barn kan även vara ökad på grund av en kumulativ effekt under en hel livstid. Omogna och växande celler kan vara mer känsliga för radiofrekvent strålning. Baserat på befintliga vetenskapliga studier finns idag ingen säker lägsta gräns för påverkan från den radiofrekventa strålningen.

Kan skada hjärnan

Förutom cancerrisken kan radiofrekvent strålning skada nervceller i hjärnans minnescentrum, påverka regleringen av nödvändiga proteiner i hjärnans ämnesomsättning, signalsubstanser, stressförsvar, och skydd av nervceller. Spermier som har exponerats för Wi-Fi har fått fler DNA-skador. Radiofrekvent strålning kan öka oxidativ stress, inflammatoriska cytokiner i cellerna samt orsaka DNA-skador.

Kognitiv påverkan på inlärning och minne har också påvisats. OECD’s PISA undersökning bland 15-åringar visar att resultaten i läsning och matematik sjönk i länder som investerat mest i införandet av datorer i undervisningen. Detta står i motsats till de ofta hävdade men i stort sett obevisade fördelarna med IT.

Motion till svenska riksdagen: En strålningsfri skola

Följande råd för en säkrare miljö i skolan, vilka är i linje med en motion till riksdagen hösten 2016 samt Europarådets och Strålskyddsstiftelsens rekommendationer:

  • Inga trådlösa nätverk i förskola och skola.
  • Kabelbunden uppkoppling till varje klassrum för läraren att använda under lektionerna.
  • Föredra fasta telefoner med kabel till all personal i förskola och skola.
  • Föredra kabelbunden uppkoppling till internet och till skrivare samt stäng av WiFi på all utrustning.
  • Föredra datorer och läsplattor som går att ansluta till internet med kabel.
  • Elever bör inte få använda mobiltelefoner i skolan. De bör antingen lämna dem hemma eller att läraren samlar in dem helt avstängda före första lektionen på morgonen.

Mer läsning:

Reykjavikappellen. Länk

Motion till riksdagen En strålningsfri skola inlämnad hösten 2016. Länk

Fransk myndighet för säkerhet inom miljö och arbetsliv konstaterar att barn är särskilt känsliga för strålning från trådlös teknik. Länk

Cypern skyddar barn mot WiFi i förskolan och skolan. Länk

Gymnasielärare blev sjuk av strålning från trådlös teknik. LänkLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend