En strålningsfri skola och förskola

stralningsfriskolawififorbbudNu startar kampanjen för en strålningsfri skola och förskola och en bättre miljö för våra barn. Barn är särskilt känsliga för riskerna med strålning från trådlös teknik. De måste få kunna gå till en skola som inte är fylld med skadlig strålning som orsakar huvudvärk, inlärningsproblem samt ökar risken att drabbas av cancer. Lösningen är enkel: En sladd.

Läsplattor, bärbara datorer, mobiltelefoner och trådlösa datanätverk sänder ut mikrovågsstrålning som kan skada barnens hälsa och välbefinnande. Strålningen från all trådlös teknik är klassad som möjligen cancerframkallande av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC. Denna video (på engelska, 9 min.) presenterar varför strålning från trådlös teknik är särskilt skadlig för barn.

Europarådet: använd inte trådlös teknik i skolanförbud trådlösa nätverk

År 2011 rekommenderade Europarådet för mänskliga rättigheter att trådlös teknik inte skulle användas i skolan och förskolan på grund av riskerna. Europarådet rekommenderade även medlemsländerna inklusive Sverige att starta omfattande informationskampanjer med särskilt fokus på barn eftersom de är särskilt känsliga. (pdf) Svenska myndigheter och politiker har tyvärr helt ignorerat rekommendationerna trots att den är politiskt bindande. Så får det inte gå till.

Frankrike har i januari 2015 slutligen antagit en lag som förbjuder trådlösa nätverk i förskolor för barn under 3 år och de ska vara avstängda i grundskolans lågstadium när de inte aktivt används i undervisningen.

Motion till riksdagen om en strålningsfri skola

Riksdagsmannen Emanuel Öz (s) lämnade hösten 2016 in en motion till riksdagen om en strålningsfri skola som konstaterar:

”Mångtaliga studier och utredningar påvisar att idag gällande gränsvärden är att anse som utgångna och felaktiga och att strålningen har betydande effekter på människors hälsa och miljön
redan vid betydligt lägre exponeringar än gränsvärdena idag anger. Enligt ANSES är riktlinjerna inte anpassade efter barns särskilda känslighet. Att den strålning som kan uppmätas i skolor idag understiger de gällande gränsvärdena, och därför inte behöver åtgärdas, utgör således ett mycket svagt argument. Genom relativt enkla åtgärder kan den sammanlagda strålningen i skolorna avsevärt begränsas.” Läs motionen.

Forskare och läkare 2017: Använd inte trådlös teknik i skolan!

I en vädjan riktad till berörda skolmyndigheter och beslutsfattare inom skolan och förskolan skriver över 100 läkare, forskare, lärare och specialistorganisationer från hela världen att de är oroade för barnens hälsa och utveckling pga trådlös teknik i skolan. De uppmanar skolmyndigheter att ta sitt ansvar för barnens framtida hälsa, att minimera barns exponeringen för strålning i skolan och förskolan samt använda kabelburen internetuppkoppling. Läs mer.

Forskningen visar hälsorisker

Upprepade vetenskapliga undersökningar har konstaterat att strålningen inte bara ökar risken för cancer utan även kan orsaka en lång rad andra ohälsosymtom och långsiktiga hälsorisker.

Vanliga symtom är huvudvärk, sömnsvårigheter, inlärnings-, minnes- och koncentrationsproblem och även tryck över bröstet och hjärtarytmier.

Fransk myndighet bekräftar att barn kan få kognitiva problem

Den franska myndigheten Anses lämnade i juli 2016 en expertutredning om de särskilda riskerna för barn. Man konstaterar att dagens gränsvärden inte är anpassade för barns särskilda känslighet. Barn kan få kognitiva problem (minne, inlärning, koncentration) av strålningen.

flickahuvudvarkstudentBarn och ungdomar får huvudvärk och svårt att koncentrera sig

Vi känner tyvärr till många barn som redan i dag har svårt att kunna gå till sin skola då de får dessa symtom av strålningen. Barn i Sverige har därför fått byta skola eller blivit hänvisade till hemundervisning. Ett växande antal lärare har blivit långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade av samma skäl.

Trådlös teknik har i rask takt och under stor press från de största tillverkarna och återförsäljarna av läsplattor och bärbara datorer, införts på bred front i skolan och förskolan – utan hänsyn till  hälsoriskerna för barnen och de anställda.

Trådbunden teknik säkrareshutterstock_147597611fastteknik

Barnen måste få tillgång till säkrare teknik. Lösningen är enkel: Använd trådbunden teknik. Datorerna ska alltså vara uppkopplade till internet med kabel. Läsplattor med pedagogiska program kan användas i flygplansläge, alternativt kopplas in trådbundet. Basstationer för mobiltelefoni, dect och Wifi ska stängas av. Telefonkontakter sköts med fasta telefoner. Barnens egna telefoner förvaras i låsta så kallade mobilhotell under skol- och fritidsdagen. Genom att radikalt minska användningen av trådlös teknik slipper barnen och de anställda utsättas för riskerna med mikrovågsstrålningen.

PM om gällande lag

Detta PM om gällande lagstiftning i förhållande till strålningsrisker i skolan har tagits fram av Strålskyddsstiftelsen i samarbete med jurist. Detta kan du använda i kontakter med politiker, tjänstemän, och ansvariga för skola och förskola. Länk

Det här kan Du göra!

Kampanjen: Strålningsfri skola och förskola

  • Du kan skriva ut eller trycka upp denna affisch (A4) som du sedan distribuerar och sätter upp på anslagstavlor för en strålningsfri skola och förskola.  Den finns också som informationsblad med mindre bilder som är lämplig att skriva ut på den egna färgskrivaren. Finns i både A4och A5-format. Du kan även välja att sprida flyern Maja får huvudvärk av surfplattan.
  • Du kan beställa eller ladda ner broschyren Uppkopplade barn och sprida den till föräldrar, anställda i skolan och politiker och tjänstemän; Läs här
  • Du kan och bör informera skolledningen och kommunen om gällande lagstiftning som tydligt talar för att trådlös teknik inte skall användas i skolan och förskolan. Promemoria att sprida.
  • Du kan sprida våra informationsblad och skrivelser till kommunerna om trådlösa nätverk. Du hittar dem här och här
  • Du kan skicka in insändare till pressen eller be TV, radio, tidningsredaktioner belysa riskerna med tekniken; Hämta gärna inspiration från denna debattartikel i Skolvärlden: ”Trådlös teknik skadar barnen”
  • Du kan skriva ett medborgarförslag för En strålningsfri skola och starta namninsamling endera fysiskt eller på nätet. Förslag till mall finns här. Exempel från Enköpings kommun finns här.
  • Du kan stödja Strålskyddsstiftelsens arbete genom att sända in ett bidrag till vårt bankgirokonto 814-8504 eller anmäla att du vill bli månadsgivare. Vi får då mer resurser till fortsatt annonsering och informationsspridning.
  • Du kan även öronmärka ditt bidrag till oss för fortsatt annonsering med ”Maja får huvudvärk”. Läs här

Vi måste alla hjälpas åt att skapa en bra miljö för barnen i skolan så att de inte skadas. Hjälp till att informera och sprida information om riskerna.

Mer om risker med trådlös teknik:

Microsoft-Vd uppmanar: Låt inte barnen vara nära en uppkopplad läsplatta eller mobil!

Frank Clegg var under många år Vd för Microsoft Kanada. Microsoft är en av världens största företag verksamt inom trådlös datateknik. I dag är Clegg en ”whistleblower” och leder motsvarigheten till Strålskyddsstiftelsen i Kanada, Canadians for Safe Technology (C4ST).

Båda organisationerna  informerar om riskerna och verkar för skärpta regelverk och bättre skydd för allmänheten. Frank Clegg berättar att sedan han startat C4ST har han kommit i kontakt med allt för många människor som lider av hälsoproblem efter överexponering för strålningen. Läs mer här

Därför är trådlösa nätverk både skadliga och onödiga

wifiWifi är en typ av trådlöst nätverk som ibland också kallas trådlöst LAN eller WLAN. Wifi gör det möjligt för datorer, läsplattor och mobiltelefoner att kommunicera med varandra trådlöst, genom luften. Kommunikationen sker med hjälp av små inbyggda sändare som avger pulsad mikrovågsstrålning på frekvenserna 2 400 MHz eller 5 000 MHz.

Strålningen som avges från dessa tekniker är generellt sett hög i intensitet. Den speciella signalen som används i Wifi verkar dessutom vara särskilt skadlig och pulserna är mycket starka i förhållande till genomsnittsvärdet, vilket exempelvis Dr Karl Maret visar i denna presentation. Många människor, även barn i skolåldern, vittnar om så svåra symtom att de inte kan vistas i miljöer där Wifi används. Vanliga rapporterade symtom är koncentrationsproblem, yrsel, hudutslag, huvudvärk, hjärtproblem, minnesstörningar.

En växande mängd forskning visar att mikrovågor som används i trådlös teknik är skadlig och cancerogen. Strålningen är sedan 2011 klassad som ”möjligen cancerframkallande” av WHO. Läs mer här

shutterstock_97059509Därför är trådlöst uppkopplade datorer skadliga

Bärbara datorer och läsplattor är små datorer som är gjorda för att vara lätta att ta med sig och är därför utrustade med trådlös teknik, exempelvis wifi, mobilt bredband och blåtand (Bluetooth). Trådlöst innebär att kommunikationen går via luften med hjälp av sändare som avger pulsad mikrovågsstrålning.

Varje gång läsplattan och den bärbara datorn kopplas upp trådlöst mot internet avger de höga nivåer av mikrovågsstrålning. Strålningen från en läsplatta av märket Ipad från Apple avger exempelvis lika mycket eller mer strålning som en mobiltelefon av märket Iphone från Apple.

En Ipad3 avger 0,5-0,8 W/kg vid uppkoppling mot wifi resp. UMTS/3G.

En Iphone5 avger 0,1-0,6 W/kg vid uppkoppling mot wifi resp. UMTS/3G

Dessa nivåer är betydligt högre  än de nivåer som forskningen visat orsakar DNA-skada i celler (0,05 W/kg för 3G/UMTS) eller främjar tumörtillväxt i djurförsök (0,04W/kg för 3G/UMTS). När många datorer kopplas upp samtidigt i en skolsal blir strålningen ännu högre.  Läs mer här

shutterstock_87501280Därför är barn särskilt känsliga

Det finns ”kritiska perioder” under barns utveckling då de är mer känsliga för miljöskadliga faktorer och då elektromagnetiska fält och mikrovågor permanent kan skada barnens biologiska system. Fosterstadiet är särskilt känsligt då mikrovågor kan hämma en normal utveckling av hjärnan.  Nervsystemet fortsätter att utvecklas genom hela tonåren. Läs mer här

Barn och lärare blir sjuka

Här är exempel från media där barn och lärare berättar att de blir sjuka av strålning från trådlös teknik.

Flicka 12 år, Sverige, fick huvudvärk när skolan installerade trådlöst datanätverk och gav en läsplatta till alla elever. Lyssna här.

Elev 14 år, vaktmästare och gymnasielärare, Sverige får svåra symtom av trådlösa datanätverk som skolorna installerat. Läs här.

Pojke 10 år, Norge, kan inte gå till skolan sedan skolan installerat trådlöst datanätverk. Han blir sjuk då han utsätts för sådan strålning. Familjen var mycket teknikintresserade och var först med den senaste trådlösa tekniken. Mamman har också fått skador på ögonen som hon relaterar till den tidigare användningen av trådlöst datanätverk wifi. Läs och titta här

Flera lärare blev på kort tid sjuka i svensk skola sedan skolan infört trådlösa nätverk och undervisning via trådlöst uppkopplade datorer. Läs härLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend