Nordiska strålskyddsorganisationer kräver sänkta gränsvärden

Gällande gränsvärden för mikrovågsstrålning, som mobilstrålning och wifi, behöver sänkas omgående. Regering, riksdag och ansvariga myndigheter måste agera omedelbart för att skydda människor. Det kräver flera nordiska strålskydds- och handikapporganisationer mot bakgrund av att de senaste årens forskning klarlagt att gällande gränsvärden är otillräckliga som skydd mot hälsoeffekter.

Pressmeddelande 2013-02-04

Dagens gränsvärden är föråldrade. De skyddar endast mot omedelbara uppvärmningseffekter av 6 minuters exponering och utesluter alla andra effekter som kan uppstå efter längre tids exponering. Det innebär att gränsvärdet inte ger något skydd mot vanliga rapporterade effekter efter kronisk exponering, exempelvis sömnstörningar, minnesproblem, koncentrationsproblem och cancer.

De senaste årens forskning har helt klarlagt effekter under gällande gränsvärden. Det är slutsatsen av en forskningsgenomgång, Bioinitiativrapporten 2012, där 29 internationella experter från 10 olika länder, varav 7 från Sverige, har gått igenom över 1800 vetenskapliga studier. Barn, gravida samt blivande föräldrar är särskilt känsliga för riskerna.

Den nya rapporten sammanställd av internationella experter utan finansiella kopplingar till industrin, ger en allvarlig bild av hälsoriskerna med trådlös teknik.

Forskningen visar genomgående att risken för aggressiv hjärntumör och hörselnervstumör ökar vid användning av mobiltelefon och trådlös telefon. Därför klassades också strålningen år 2011 som möjligen cancerframkallande av WHO:s internationella cancerforskningsinstitut, IARC.

Strålningen kan skada våra celler, alltifrån hjärnceller till spermier, på många sätt. Ett dussintal nya undersökningar kopplar mobilstrålning till skador på spermier. En mobil i fickan eller i bältet, bärbara datorer, laptops och surfplattor med trådlös internetuppkoppling kan skada spermiers DNA, leda till missbildningar och svårigheter att få barn.

Det ofödda barnets utveckling kan också skadas då gravida använder mobiler eller bärbara datorer som kopplats upp med trådlöst internet. Hjärnans känsliga utveckling kan påverkas och senare yttra sig i beteendestörningar som ADHD, försämrat minne och inlärningsproblem.  Effekterna har observerats både i undersökningar av människor och i djurstudier.

Långvarig exponering kan resultera i psykisk ohälsa, svåra neurologiska sjukdomar och cancer. Upprepade undersökningar visar risk för sömn-, koncentrationsproblem, depressioner och huvudvärk. Hela 98 studier visar skadliga effekter på hjärnan och 9 visar ökad risk för Alzheimers eller demens av exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält.

Vi kan konstatera att de hälsorisker som Bioinitiativrapporten varnar för kan ha samband med den ökande ohälsan i samhället. Barn, ungdomar och unga vuxna i norden har aldrig tidigare sovit så dåligt och haft så dålig psykisk hälsa som i dag.

Strålskyddsstiftelsenoch Elöverkänsligas Förbund, Sverige, Folkets Strålevern och Foreningen for el-overfølsomme i Norge, samt föreningen Elöverkänsliga i Finland uppmanar regering, riksdag och ansvariga myndigheter att agera på den nya rapportens slutsatser och omedelbart vidtar åtgärder för att skydda människor. I synnerhet behöver de allra känsligaste, barnen, ungdomarna, de gamla, de som är sjuka med försämrat immunförsvar och de som är extra känsliga eller elöverkänsliga skyddas.

Vi kräver bland annat att

  • Användningen av trådlös teknik omedelbart stoppas i skolorna
  • Tydliga varningar till de allra känsligaste grupperna utfärdas
  • Människor som rapporterar symtom av strålningen måste tas på allvar och erbjudas skydd
  • Gränsvärdena sänks radikalt så att de skyddar också mot långtidsexponering

Tore Fahlström, ordförande
Strålskyddsstiftelsen

Per Segerbäck, ordförande
Elöverkänsligas Riksförbund

Sissel Halmøj, ordförande
Folkets Strålevern

Solveig Glimsrød, ordförande
Foreningen for el-overfølsomme

Erja Tamminen, ordförande
Elöverkänsliga i Finland

 

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.seLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend