Experter fördömer föråldrat gränsvärde för wifi- och mobilstrålning

flagga_kanadaHälsoutskottet i Kanadas parlament (HESA) har nyligen avslutat en hearing med experter på hälsorisker med elektromagnetiska fält.

Bakgrunden är en utredning från Health Canada om gällande gränsvärden sommaren 2014. Det är samma gränsvärden gäller i Sverige och som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. De är hårt kritiserade för att vara föråldrade och otillräckliga för att skydda mot kända hälsorisker. De skyddar enbart mot omedelbara effekter då strålningen är så stark att den värmer upp vävnad. De saknar skydd mot effekter av exponering under längre tid. De är inte heller anpassade efter ny forskning som tydligt visar skadliga effekter långt under dessa värden.

Health Canadas utredning kritiseras även för att experterna bakom dem har bindningar till industrin, vilket även kännetecknar SSM:s, EU:s och WHO:s utredningar, vilket Strålskyddsstiftelsen rapporterat om tidigare.

Kritiken mot de föråldrade gränsvärdena koordineras av den tidigare Vd:n för Microsoft Kanada under 16 år, Frank Clegg, som sedan flera år leder organisationen C4ST, liknande Strålskyddsstiftelsen. Sommaren 2014 samlade Clegg 50 experter och 20 läkare som i två olika skrivelser pekade på att gällande regelverk saknade skydd mot kända hälsorisker.

En av experterna, professor emeritus Anthony Miller, som på IARC:s uppdrag var en av de 30 experter som klassade mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B år 2011,  säger till det kanadensiska läkarförbundets tidning, CMAJ  (Läkartidningen)  att man inte  kan bortse från den svenska cancerläkaren och forskaren Lennart Hardells resultat om risk för aggressiv hjärntumör av mobilanvändning när det gäller så allvarliga hälsofaror. Resultaten från Sverige stärker beläggen för att mobilstrålning inte bara är möjligen cancerframkallande utan troligen orsakar cancer, innebärande att klassningen från IARC bör skärpas.

Paul Héroux forskare verksam vid Mc Gill University, säger till läkartidningen i Kanada att den kanadensiska utredningen avsiktligt bortser från forskning som visar att gällande gränsvärden är otillräckliga.

Inför parlamentsutskottet konstaterade experterna bland annat:

”Det finns tillräckligt med belägg för att dra slutsatsen att status quo är skadligt. Att fortsätta exponera allmänheten för en ökande mängd radiofrekvent strålning (strålning från trådlös teknik) är otillbörligt och farligt”. Professor Arthur Miller

Rekommenderar kraftfulla åtgärder för att reducera onödig exponering i det dagliga livet; en nationell informationskampanj om enkla steg för att minimera exponeringen för strålning; minimera barns exponering för strålning inklusive förbud mot wifi på förskolor och i skolan; förbjud marknadsföring av produkter som avger strålning till barn”. Dr Martha Herbert.
”Vi observerar att människor får hälsoproblem av strålning (elöverkänslighet) bland individer som har utsatts under längre tid för förhöjda nivåer av strålning exempelvis lärare och tekniker från arbetsplatser där trådlös teknik används… Enligt min bedömning, baserat både på vad jag har observerat och läst, är de grupper som löper högst risk ofödda foster, barnen, individer känsliga för att utveckla neurologiska sjukdomar eller hjärtsjukdomar, de med hög toxisk belastning och de äldre.” Dr Riina Bray.
Strålskyddsstiftelsen uppmanar återigen svenska politiker och beslutsfattare på alla nivåer att agera för att skydda människor, i synnerhet känsliga grupper exempelvis barn, ungdomar och äldre och de som redan lider av sjukdomar och symtom kopplade till strålningen.
Man bör inom riksdagen liksom i Kanada anordna en hearing där de kritiska experterna hörs.
Det är bråttom eftersom alla varningslampor blinkar rött och varningarna från experterna ekar allt högre.
1. Forskningen visar allt tydligare att strålning långt under gällande gränsvärden kan orsaka allvarliga sjukdomar, inklusive hjärntumörer och cancer, samt orsaka en stressreaktion som bland annat leder till ökad psykisk ohälsa och utmattningssymtom.
2. Statistiken visar att cancer, psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar kraftigt Hjärntumörer ökar tydligt i Danmark.
3. Även barn drabbas allt mer av sömnsvårigheter och psykisk ohälsa enligt upprepade rapporter.
 Artikel i Globe and Mail, Toronto.
 Läs mer om Kanada på C4ST

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend