Så här högt är Sveriges gränsvärde för mikrovågsstrålning

Diagrammet nedan visar hur orimligt högt och allvarligt felaktigt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) och Arbetsmiljöverkets rekommenderade värde för tillåten helkroppsexponering för mikrovågsstrålning från mobilmaster, WiFi, trådlösa elmätare, mm är.  Som Strålskyddsstiftelsen redogjorde för i föregående artikel om ICNIRP, den organisation som lagt grunden för de svenska gränsvärdena, skyddar dessa enbart mot omedelbara akuta uppvärmningseffekter av strålningen.

Våra myndigheters värden saknar skydd mot effekter som är en följd av längre tids exponering och de hälsoeffekter, inklusive cancer, som visats uppkomma vid betydligt lägre nivåer efter längre tids exponering.

Ändå påstår Strålsäkerhetsmyndigheten att dessa värden skulle skydda med ”god marginal” till påvisade hälsoeffekter, eller till ”säkerställda hälsoeffekter”. Faktum är att de påstår att de är satta med 50 gångers ”säkerhetsmarginal”. Föreställ er den redan skyhöga stapeln 50 gånger högre så visas hur djupt felaktigt ”skyddet” mot hälsoriskerna är.

ICNIRP och våra myndigheter anser att alla i befolkningen, inklusive känt känsligare grupper som sjuka, äldre och barn exempelvis, kan exponeras under längre tid för 10 000 milliW/m2 pulserande mikrovågsstrålning från WiFi, 4G, 5G mm. Pulserad och modulerad mikrovågsstrålning har sedan 1960- och 1970-talet ge skadligare effekter vid långtidsexponering.

Ohälsa har rapporterats i vetenskapliga studier pga långtidsexponering från mobilmaster från 0,1 milliW/m2. DNA-skador vid långtidsexponering har rapporterats vid nivåer om 2,8 milliW/m2. Länk till vårt faktablad.

Ryssland, Schweiz och Italien hör till de länder som har betydligt lägre gränsvärden för tillåten strålning. Som ni ser är de emellertid, trots den avgrundsdjupa skillnaden till de svenska, allt för höga för att skydda mot visade hälsorisker. I Schwez har regeringen valt att trots lobbying från telekomindustrin, behålla sitt betydligt striktare gränsvärde på 66 000 mikroW/m2 inför 5G-utbyggnaden.

252 vetenskapsmän har i en gemensam appell underkänt ICNIRP.s gränsvärden och begärt att människor måste skyddas bättre Läs mer

Läs vår tidigare granskning av ICNIRP

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend