ICNIRP- och SSM-expert jämför mobilmasters strålning med glödlampans

Eric van Rongen är expert åt Strålsäkerhetsmyndigheten, WHO och ordförande för ICNIRP, den organisation som bestämt de skyhöga gränsvärden som gäller för mikrovågsstrålning och för lågfrekventa magnetfält. I ett reportage i CNBC den 27 mars 2019 jämför Eric van Rongen strålning från mobilmaster med den från en glödlampa, trots att det inte alls är jämförbart. Strålskyddsstiftelsen förklarar varför.

Lyssna på Eric van Rongen här (10 min. in i reportaget)

Påståendet från Eric van Rongen tydliggör att ICNIRP inte är en trovärdig organisation. ICNIRP är en frontorganisation för industrin, som för fram det som industrin vill höra under sken av att vara en oberoende organisation.  De allra flesta ICNIRP-experterna är finansierade av telekom- eller elindustrin. Denna sk ICNIRP-kartell har dominerat även expertutredningar, inom WHO, inom EU och åt Strålsäkerhetsmyndigheten. I det aktuella reportaget påstår Eric van Rongen:

”ICNIRP har alltid varit och kommer alltid att vara en fullständigt oberoende expertgrupp”.

Sanningen är raka motsatsen:

ICNIRP har alltid varit och är fortsatt idag en organisation som för fram industrins argument, som sätter gränsvärden som är anpassade efter industrins behov – utan hänsyn till visade hälsorisker. De flesta medlemmarna har alltid haft och har fortsatt idag finansiella bindningar till industrin. (Läs mer längre ner i artikeln)

Glödlampor kontra mobilmaster

Det går inte att jämföra strålningen från en glödlampa med den från mobilmaster. Det vet alla som arbetar med denna fråga. Mobilmaster sänder till skillnad från glödlampor ut pulserad mikrovågsstrålning vilket är förutsättningen för överföring av data och röstsamtal. Sådan mikrovågsstrålning har sedan 1960-talet visats orsaka skadliga hälsoeffekter, forskning har pågått sedan dess som studerat hälsoeffekterna. Beläggen för skadliga hälsoeffekter har stärkts under senare år, trots att Eric van Rongen påstår motsatsen.

Det innebär att Eric van Rongen medvetet vilseleder.  Om det är jämförbart, varför används inte betydligt billigare glödlampor i stället för mikrovågsutsändande antenner? Varför spenderar den amerikanska forskningsinstitutet NTP över 200 miljoner kronor på en studie av möss med avancerad kostsam exponeringsutrustning om de i stället kunde tänt några glödlampor? Varför genomför det italienska Ramazziniinstitutet också en kostsam studie med avancerad exponeringsutrustning som simulerar exponering från mobilmaster om de istället bara kunde tänt några glödlampor bland försöksdjuren? Varför alla andra kostsamma forskningsprojekt som undersökt om mikrovågsstrålning orsakar skadliga effekter?

Eric van Rongen säger i inslaget att strålningen från mobilmaster endast är ”ett par volt, samma som från en glödlampa”.

2 V/m eller 10 000 mikroW/m2 är betydligt över de nivåer där forskningen upprepat observerat skadlig hälsopåverkan, inklusive ökad förekomst av cancer, bland människor som bor nära mobilmaster. Generellt har forskningen observerat hälsopåverkan från 100 mikroW/m2 och däröver. Det är 100 000 gånger lägre än det gränsvärde eller referensvärde som ICNIRP, Eric van Rongen och Strålsäkerhetsmyndigheten hävdar är säkert.

Diagrammet nedan visar hur skyhögt ICNIRP: och SSM:s värde är i förhållande till observerade hälsorisker:

Strålsäkerhetsmyndigheten jämförde också med glödlampa

Vi har hört detta uppenbart oseriösa argument för att förringa hälsorisker med strålning från basstationer och mobilmaster förut. Lars Mjönes, sekreterare i Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, vetenskapliga råd och tidigare utredare på SSM har också dragit den valsen.

I en insändare i Hallandsposten den 10 februari 2010 skrev Lars Mjönes:

”En sändare i en mobilmast har en uteffekt av cirka 20 Watt, mindre än en vanlig glödlampa, medan radio- och tv-sändare kan ha uteffekter på 40 000 Watt. Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att radiovågor från mobilbasstationer, trådlösa nätverk och liknande ger så låga exponeringsnivåer att risken för skadliga hälsoeffekter är obefintlig.”

Den effekt som går ut från antennen är i själva verket betydligt högre än 20 W. Den verkliga uteffekten redovisades av Post och Telestyrelsen på deras sändarkarta och fanns att tillgå fram till början av januari 2010. 300 W var en vanlig uteffekt från en basstation i stadsmiljö. På landsbygd angavs ofta 1 000 W. Även i FAS-rapporten om elektromagnetiska fält år 2008 ges en mer korrekt beskrivning av basstationers uteffekt: ”Basstationer för mobiltelefoni har en typisk uteffekt på 5–20 W per kanal, vilket ger en total uteffekt för en basstation på något hundratal watt.”

Laserpekare

Enligt SSM är laserpekare med effekter över 5 mW så starka att de måste ha tillstånd. Laserpekare på över 500 mW, betydligt färre W än en glödlampa på 20 W, anses vara mycket starka. Med laserinstrument i den klassen kan plåt skäras i bitar. Nedan ses varningstext som finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida för laser 30 mW, långt under en glödlampas effekt på 20 W.

Att jämföra mobilmasters strålning med den från en glödlampa är lika oseriöst som att jämföra laserstrålning med den från en glödlampa. Det här exemplet tydliggör att det varken går att lita på ICNIRP eller SSM.

Vad är ICNIRP?

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) är en organisation med säte i Tyskland som bestämmer hur mycket strålning du ska tåla. De så kallade ”referensvärden” eller gränsvärden, för tillåten mikrovågsstrålning från trådlös teknik, exempelvis mobiltelefoner, WiFi, mobilmaster, surfplattor, samt för tillåtna nivåer av elektromagnetiska lågfrekventa magnetfält från el- och kraftledningar, mera är framtagna av ICNIRP 1998.

Denna relativt lilla organisation i Tyskland har fått mycket stort inflytande över hur mycket icke-joniserande strålning från teknik som människan och miljön anses tåla. Här är en lista på deras 13 medlemmar av huvudkommissionen.

ICNIRP:s gränsvärden har sedan rekommenderats av såväl WHO, EU som de svenska myndigheterna Strålsäkerhetsmyndigheten (i form av Allmänna råd) och Arbetsmiljöverket.

ICNIRP är inte oberoende från industrin

ICNIRP:s medlemmar har i många fall historiskt till stor del varit finansierade, direkt eller indirekt, av den berörda industrin. ICNIRP:s första ordförande Michael Repacholi är ett exempel. Han har sedan 1990-talet varit konsult åt den berörda industrin och är det fortsatt idag. Här är ett exempel på en insats han gjort i samarbete med GSM Association som företräder mobiloperatörerna.

Den svenske professorn Anders Ahlbom, medlem i ICNIRP mellan 1996 och 2008, är ett annat exempel. Under många år har Ahlbom fått forskningsmedel av telekomindustrin och hans bror, Gunnar Ahlbom var samtidigt lobbyist för TeliaSonera i Bryssel. Ändå framställdes Anders Ahlbom som ”oberoende” expert. Anders Ahlbom påstår i denna mycket nervösa presentation år 2012 sin utgångspunkt:

“Det finns ingen särskild anledning att misstänka att det skulle finnas några hälsorisker med mobilstrålning”.

Detta är ingen bra utgångspunkt för en expert som objektivt ska utvärdera forskningen på området.

Bernard Veyret är ett tredje exempel på en ICNIRP-expert som fått omfattande forskningsfinansiering från telekomindustrin.

Den nuvarande vice ordförande för ICNIRP Maria Feychting får forskningsfinansiering från Ericsson och Telia.

ICNIRP har alltså alltid och har fortsatt idag finansiella bindningar till industrin och ICNIRP har alltid fört fram det budskap som industrin vill höra.

Eric van Rongen – en expert?

I ett inlägg på den finske forskaren Dariusz Leszczynski:s blogg konstaterade Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen att Eric van Rongen inte bedrivit egen forskning på området hälsorisker med lågfrekventa magnetfält eller mikrovågsstrålning. Tvärt emot vad han hävdade i det nya reportaget den 27 mars har han själv också bindningar till industrin:

”That your career is industry dependent is particularly striking in view of the following facts:
1. your clear lack of own research merits from the issue of health effects from EMF
2. your position as influential expert on ICNIRP, EU, WHO, Sweden, Holland and more….(why in view of 1?)
3. your constant denial of any health risks although evidence of harm is abundant (why? see for instance https://www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning/)
4. your close involvement in the WHO EMF project while it was not clearly and openly declared as funded by GSM Association and MMF – or did you declare that in your declarations of interests?
5 your many years of involvement in IEEE/ICES – an industry organization.”

Varför lita på ICNIRP och SSM? ”Svårt att säga”

I maj 2016 frågade Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen just Eric van Rongen varför svenska folket skulle lita på honom och inte över 200 vetenskapsmän som säger att beläggen är växande för hälsorisker? Eric van Rongen svarade:

 ”Euuhhh svårt att säga. Det är upp till svenska folket att bestämma vilka de vill lita på.”

Mona Nilssons fråga till Eric van Rongen och hans svar kan du lyssna på här

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend