Forbes: Wifi farligare för barn än man tidigare trott

”Kommer vi att (med sorg) om femtio eller hundra år se tillbaka på hur wifi och mobiltelefoner orsakade den största hälsokatastrofen i mänsklighetens historia?”

Citatet publiceras i den amerikanska välkända affärstidskriften Forbes och artikelförfattaren Robert J. Szczerba är direktör vid ett konsultbolag inom teknik och innovation och teknologie doktor i datavetenskap.

Strålning, bly och DDT

De flesta föräldrar skulle bli oroade om deras barn utsattes för betydande nivåer av bly, kloroform, bensinavgaser eller bekämpningsmedlet DDT. Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC, en del av WHO, bedömer dessa och mer än 250 andra ämnen som klass 2B, möjligen cancerframkallande för människor. Ett nytt ämne på den listan är radiofrekvent strålning (RF/EMF), skriver Szczerba och nämner mobiltelefoner och wifi-uppkopplade datorer som exempel på produkter som sänder ut de högsta nivåerna av sådan strålning.

Barn särskilt utsatta

Robert J. Szczerba hänvisar till en ny vetenskaplig analys som drar slutsatsen att barn är mer känsliga för strålningen från trådlös teknik än vad många ansett hittills. Barn och ungdomar är utsatta för betydande hälsorisker från utrustning som sänder ut mikrovågsstrålning:

  • Barn absorberar mer mikrovågsstrålning än vuxna
  • Foster är ännu mer känsliga än barn. Därför bör gravida kvinnor undvika att exponera fostret för mikrovågsstrålning
  • Barn och foster absorberar mer mikrovågsstrålning eftersom deras krippar är mindre, deras skallben tunnare och deras hjärnor absorberar mer strålning.

En whistleblower från teknikindustrin

Robert J.Szczerba är ännu en i raden av kritiker till den exploderande användningen av trådlös teknik och dess hälsorisker som kommer inifrån den industri som tillverkar produkter och system som bygger på trådlös teknik. Han har varit direktör inom USA:s största militärindustrikoncern Lokheed Martin och han är för närvarande direktör för teknikkonsultföretaget X Tech Ventures.

Från Microsoft

Ett annat exempel på tung kritiker inifrån den egna industrin är Frank Clegg, tidigare Vd i 16 är för Microsoft Canada. Clegg har startat motsvarigheten till Strålskyddsstiftelsen i Kanada och är ytterst kritisk till de föråldrade riktlinjerna för tillåten strålning och användningen av trådlös teknik i skolor och i förskolor. I denna video berättar Frank Clegg om barn som blir sjuka av wifi i skolan.

Från Ericsson

Örjan Hallberg, civilingenjör, arbetade i stort sett hela sin yrkeskarriär inom Ericsson och avancerade till kvalitets- och miljöchef för delar av företaget.  Hallberg har gjort sig känd som en obekväm visselblåsare om framförallt cancerriskerna med strålningen.

Per Segerbäck, ledande utvecklingsingenjör inom Ericsson. Han var en de många civilingenjörer som inom Ericsson i början av 1990-talet drabbades av svåra symtom efter för mycket exponering för strålning i kombination med exponering för kemikalier från ny datautrustning. Segerbäck som sedan dess är svårt elöverkänslig och fd ordförande för Elöverkänsligas Riksförbund,  har blivit intervjuad och omskriven många gånger i internationell press, bland annat i Le Monde.

Från Nokia

Nokias fd tekniske direktör Matti Niemelä blev svårt sjuk av mobilstrålning. Han fick diagnosen MS och kan i dag endast gå med rullator och är även svårt elöverkänslig.

 Slutkommentar:

Efter att Forbesartikeln publicerats har ändringar gjorts i textavsnittet om den vetenskapliga analys som artikelförfattaren hänvisar till.  Den ursprungliga texten från Robert J. Szczerba presenterade analysen utan de senare adderade reservationerna. Så här löd den först publicerade texten.

More generally, the studies cited in the paper found RF/EMF exposure is linked to cancers of the brain and salivary glands, ADHD, low sperm count, and, among girls who keep cell phones in their bra, breast cancer.  They also noted that the average time between exposure to a carcinogen and a resultant tumor is three or more decades.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend