Nej till trådlöst i franska skolor

Den franska nationalförsamlingen rekommenderar skolorna att prioritera fast uppkoppling till internet framför trådlös (wifi) via en ändring av skollagen. Det hänvisas till att ett växande antal experter anser att trådlös teknik medför hälsorisker. Den är också i linje med Europarådets rekommendationer.

Pressmeddelande 2013-03-27

Enligt den nya lagtexten ska skolorna i Frankrike ”… prioritera användning av trådbunden uppkoppling. Försiktighetsprincipen måste föranleda staten och de regionala instanserna att skydda barnen, och särskilt de allra minsta, mot påverkan av strålning”.

I bakgrundtexten anges att många undersökningar det senaste decenniet har studerat effekterna av elektromagnetiska fält och att ett växande antal experter är av uppfattningen att exponering för strålning från trådlös teknik innebär hälsorisker.

Lagändringen, som kom till stånd efter initiativ från det franska miljöpartiet, lämnas nu till den franska senaten som också måste ge sitt godkännande för att den ska vinna laga kraft.

Rekommendationen om att prioritera fasta nätverk är i linje med Europarådets resolution från maj 2011, som uppmanade medlemsländerna att prioritera fast internetanslutning i skolorna framför trådlöst.

I maj 2011 konstaterade WHO:s cancerforskningsinstitut IARC också att strålningen från mobiltelefoner, mobilmaster och trådlöst internet är ”möjligen cancerframkallande” klass 2b, efter en utvärdering utförd av 31 internationellt erkända experter.

Tore Fahlström, ordförande för Strålskyddsstiftelsen, med bakgrund från elektronik- och telekomindustrin, konstaterar att inte bara Frankrike men också länder som Belgien, Schweiz och Italien, ligger långt före Sverige när det gäller politiska initiativ som minskar befolkningens exponering för mikrovågsstrålning:

– Vi måste ta riskerna med trådlös teknik på allvar. Barn är särskilt känsliga. Strålningen kan orsaka cancer, sömnstörningar, huvudvärk och psykisk ohälsa. Vi uppmanar därför regering och riksdag att omedelbart stoppa användningen av trådlösa nätverk i svenska skolor, säger Tore Fahlström.

Strålskyddsstiftelsen har gett ut en informationsbroschyr, ”Uppkopplade barn”, med fakta om hälsorisker och tips om hur barn kan använda ny teknik säkrare.

 

Fakta:

WHO:s cancerforskningsinstitut IARC: bedömde år 2011 att mikrovågsstrålning från mobiler, mobilmaster och trådlösa nätverk är ”möjligen cancerframkallande” klass 2b. Forskning har de senaste åren visat att mobilanvändning ökar risken för malign hjärntumör, tumör på hörselnerven samt spottkörtelcancer.

Europarådet: I Resolution 1815 från 2011 rekommenderar Europarådets parlamentariska församling de 47 medlemsländerna att inte använda trådlösa datanätverk utan prioritera fast uppkoppling mot internet. Vidare rekommenderas medlemsländerna att genomföra informationskampanjer som informerar om riskerna med trådlös teknik med fokus på barns särskilda känslighet.

American Academy of Environmental Medicine: Avråder från användning av trådlösa datanätverk i skolor eftersom strålningen kan orsaka inlärningsproblem, huvudvärk och försämrat immunförsvar, och därför att barn är känsligare för strålningen. Rekommenderar fast datauppkoppling som dessutom är mer tillförlitlig.

Frankrike: Franska nationalförsamlingen röstade nyligen för ett lagförslag som rekommenderar att alla skolor prioriterar fasta nätverk. Sedan 2010 är mobilen förbjuden i franska skolor i samband med undervisning och reklam riktad till barn under 14 år för mobiler är också förbjuden (se artikel 183-184).

Belgien: Regeringen föreslog i mars 2013 att reklam för mobiler riktad till barn under 14 år förbjuds liksom försäljning av mobiler riktade till barn under 7 år. Regeringen uppmanar sedan augusti 2011 alla föräldrar att inte låta barnen använda mobilen annat än för nödvändiga och korta samtal. I Belgien är gränsvärdet för strålning från mobilmaster och trådlösa datanätverk betydligt lägre än i Sverige.

Schweiz, Italien m fl länder: Har betydligt lägre gränsvärde än Sverige för strålning från mobilmaster. Det svenska gränsvärdet ger inget skydd mot exponering under längre tid än 6 minuter, och är därför inte relevant för dygnetruntstrålning från master och trådlösa nätverk.

Ryssland: Rekommenderar sedan 2003 gravida kvinnor och barn under 18 år att inte använda mobilen. Ryssland har sedan 70-talet betydligt lägre gränsvärde än Sverige för mikrovågsstrålning.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend