Mobilen ökar risken för aggressiv hjärntumör visar ny stor svensk undersökning

hjärntumörMobilanvändning ökar risken för aggressiv hjärntumör. Ju mer och ju längre mobilen använts, desto högre är risken att få den allvarliga sjukdomen. Mobilstrålning är sedan 2011 klassad som möjligen cancerframkallande av IARC.

Pressmeddelande 2013-09-30.   pdf

Den svenska forskargruppen vid Örebro Universitetssjukhus under ledning av cancerläkaren Lennart Hardell, vars tidigare studier ansetts hålla högst kvalitet på området i flera internationella utvärderingar[1], är först i världen med att studera risken förenad med användning i över 25 år. De nya resultaten publicerades online den 24 september i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Oncology.[2]

Den som använder en mobiltelefon eller en trådlös telefon i mer än 25 år löper 3 gånger förhöjd risk för malign hjärntumör (gliom).[3]

Användning av mobiltelefon eller trådlösa telefon i sammanlagt mer än 2376 timmar medför liknande ökade risker (mellan 2,5 – 7,7 gånger förhöjd risk), men risken börjar öka redan vid en sammanlagd användning på cirka 1000 timmar.[4]

I en analys visas att användning av 3G-telefoner ökar risken för hjärntumör ju mer timmar och ju fler år som mobilen använts. Risken ökar med 3,1% per 100 timmars användning och med 4,3% per år sedan första användning.[5] Att strålning från 3G är värre än GSM för mänskliga celler har tidigare docent Igor Belyaev vid Stockholms Universitet och forskargruppen under ledning av professor Hans Ruediger vid Wiens Universitet visat.

I nedanstående figur visas en tydlig dos-responskurva mellan ökad användning och ökad risk. De nya resultaten vänder upp och ner på Strålsäkerhetsmyndighetens budskap från så sent som i maj i år som löd att det vetenskapliga stödet för att mobiltelefonen orsakar cancer skulle minskat. Myndigheten reserverade sig emellertid gällande användning i mer än 13-15 år eftersom det då saknades studier på så lång användning.[6] Myndigheten påstår även att trådlösa telefoner ” inte medför någon risk” på sin webbsida så sent som den 25 september 2013.[7]

Mer om visade risker för malign hjärntumör

Tidigare undersökningar som gjorts av samband mellan mobilanvändning och hjärntumör har också visat ökade risker.

  • År 2010 presenterades exempelvis resultaten från den internationella undersökningen Interphone som inkluderade resultat från 13 olika länder och som koordinerades av IARC. Interphone visade också att de som använt mobilen mest och längst tid löpte förhöjd risk för malign hjärntumör, gliom.
  • År 2011 bedömde 30 experter från hela världen mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande”, främst på grund av resultaten från den svenska Örebrogruppen och från Interphone.
  • Den enda miljöfaktor som kan kopplas till ökad förekomst av hjärntumörer i olika länder är mobiltelefonanvändningen enligt analys publicerad våren 2013

I oktober 2012 konstaterade högsta domstolen i Italien att en mans tumör på ansiktsnerven orsakats av intensiv användning av såväl trådlös telefon som mobiltelefon. Domstolen baserade slutsatsen framförallt på Örebrogruppens tidigare resultat eftersom dessa ansågs vara mer tillförlitliga än andra undersökningar och dessutom helt utan inflytande från mobilindustrin.

I december 2012 visade den senaste cancerstatistiken från Danmark att hjärntumörer bland män ökat med 30% mellan 2001 och 2011 och bland kvinnor med 25% för motsvarande tidsperiod.

Referenser

Hardell, Carlberg, Söderqvist, Mild: Case control study of the association between malignant brain tumours diagnosed between 2007 and 2009 and mobile and cordless phone use:
http://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2013.2111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24064953

Interphone 2010 malign hjärntumör:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20483835

IARC cancerklassning av mobilstrålning (radiofrekventa fält) 2011:
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2811%2970147-4/fulltext

de Vocht et al.: Environmental risk factors for the brain and nervous system: The use of ecological data to generate hypothesis:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343858

Italiens högsta domstol beslut oktober 2012:
http://www.reuters.com/article/2012/10/19/italy-phones-idUSL5E8LJFFW20121019

Dansk cancerstatistik 2011:
http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Registre/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Registre/Cancerregisteret/Cancerregisteret%202011.ashx

Presskontakt

Mona Nilsson, vice ordförande, Strålskyddsstiftelsen
Telefon: 08-560 516 02
E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.seLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend