Värna folkhälsan Stoppa 5G – Demonstration i Stockholm

Den 14 april arrangeras en manifestation för att värna folkhälsan och skydda i synnerhet barnen mot skadlig mikrovågsstrålning. Demonstrationen föranleds av den nu pågående 5G-utbyggnaden som genomförs utan att någon forskning visar att tekniken inte medför de allvarliga konsekvenser för folkhälsan som allt fler forskare varnar för. Regeringen  verkar för en utbyggnad utan att en seriös riskbedömning gjorts.

Tid: Lördag 14 april kl 13.15

Plats: Sergels Torg, Stockholm

Arrangörer: Elöverkänsligas Riksförbund, Föreningen Vågbrytaren, Tandvårdsskadeförbundet och Strålskyddsstiftelsen.

Vi befinner oss i ett kritiskt läge i och med att mikrovågsstrålningen i vår miljö ökat till en nivå som redan skadat många. Ändå planerar den trådlösa industrin att spä på med ännu mer skadlig mikrovågsstrålning genom 5G-utbyggnaden.

Mot en folkhälsokatastrof

Telekomindustrin har med skygglappar och hörselskydd mot alla varningssignaler om skadliga effekter av sin verksamhet, tvångsplacerat hela svenska folket på ett skenande mikrovågsstrålande tekniktåg som i allt högre hastighet bär oss mot en folkhälsokatastrof.

Ohälsotalen i form av neurologiska sjukdomar, cancer och psykisk ohälsa har ökat parallellt med den ökande användningen av mikrovågsstrålande trådlös teknik. För psykisk ohälsa kan effekten betraktas som en epidemi. 25% av unga kvinnor i åldern 16-24 år behandlas nu för psykisk ohälsa i vissa kommuner i Stockholmsområdet rapporterade SR häromdagen. Bara ett exempel i en lång rad av larmrapporter om den ökande ohälsan de senaste åren.

Det finns omfattande vetenskapliga belägg för att mikrovågsstrålningen skadar det centrala nervsystemets funktion samt orsakar en symtombild som brukar sammanfattas som ”psykisk ohälsa”.

Strålskyddsstiftelsen har i upprepade rapporter pekat på att ökad psykisk och fysisk ohälsa tyvärr är en förväntad effekt av den ökande strålningen. Ansvariga myndigheter och regeringen blundar.

Hur länge ska vi tillåta dem att blunda?                                                                                      

Mikrovågsstrålning orsakar cancer

Trådlös teknik sänder ut mikrovågsstrålning som är klassad som ”möjligen cancerframkallande” av WHO. Men i dag begär allt fler experter och forskare som står oberoende från den inflytelserika telekomindustrin att klassningen skärps och att cancerrisken erkänns fullt ut, på samma sätt som för tobak och asbest. Nyligen har en expertpanel enats om att den amerikanska myndigheten NTP:s stora studie visat ”tydliga bevis” för att strålningen orsakade cancer bland de exponerade djuren. En stor italiensk studie från Ramazzini Institute observerade samma sak: mobilstrålning orsakade ökad förekomst av hjärntumör. Barn är erkänt känsligare för alla cancerogena faktorer. Strålskyddsstiftelsen har i en kommentar och flera rapporter pekat på att cancer i huvud-halsområdet ökar kraftigt i Sverige de senaste åren – samma sorts cancer som observerats i NTP-studien samt i upprepade undersökningar av människor som använt mobiltelefon.

236 vetenskapsmän har pekat på att vi behöver stärkt skydd mot strålningen i en gemensam skrivelse. Deras uppmaning ignoreras av vår regering och våra myndigheter samt industrin.

Hur länge ska vi tillåta dem att ignorera larmrapporterna?

5G ett ”avsevärt folkhälsoproblem”

Under förra året meddelade Post och Telestyrelsen (PTS) att man avsåg att tillåta ”storskaliga” experiment med 5G-tekniken som kommer att spä på mikrovågsstrålningen i vår miljö dramatiskt. Enligt en ny vetenskaplig undersökning kommer 5G att öka exponeringen till hälsofarliga nivåer, och ge betydligt högre strålning jämfört med hittillsvarande tekniker. Forskarna anser att utbyggnaden därför bör stoppas.

”5G orsakar signifikant högre strålning än nuvarande system pga högre koncentration av mikrovågsenergi”….”När en person närmar sig en 5G basstation (fasstyrd gruppantenn) blir värdet ett avsevärt hälsoproblem och mer forskning behövs innan 5G kan rullas ut.”

I förra veckan meddelade PTS att Ericsson fått lov att använda 26 GHz-bandet för 5G-utbyggnaden. Det kommer rapporter om att 5G redan satts upp längs motorvägar och i Stockholm.

Hur länge ska vi tillåta dem att experimentera med vår hälsa?

200 vetenskapsmän vill att 5G stoppas

200 vetenskapsmän har vädjat om att stoppa 5G pga allvarliga potentiella konsekvenser för folkhälsan. 5G-appellen har sänts till EU och till den svenska regeringen, miljöminister Karolina Skoog och IT-minister Peter Ericsson. Vi får inte ens besked om ministrarna besvärat sig med att ta del av vetenskapsmännens varningar. Deras underordnade svarar kort och hänvisar i sin tur att de har förtroende för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), en myndighet vars påståenden aldrig kontrolleras och  som under över tio år förringat och bortförklarat de allt starkare bevisen för att mikrovågsstrålningen skadar människors hälsa och miljön. Nyligen har SSM till och med påstått att miljömålet säker strålmiljö skulle vara uppnått förutom gällande solen. Detta trots att strålmiljön är osäkrare än någonsin tidigare!

Hur länge ska vi tolerera denna tvärtom-myndighet som osäkrar strålmiljön?

Riskbedömning om 5G på en kafferast i regeringskansliet?

Regeringens tjänstemän har i samtal och korrespondens med Strålskyddsstiftelsen hävdat att de gjort en riskbedömning av 5G-utbyggnaden. Men den ”riskbedömningen” finns inte som ”samlat underlag” varför den inte kan lämnas ut. Tjänstemannen Per Andersson kunde inte förklara vilket underlag som ingått i ”riskbedömningen” och meddelade även att det helt saknas forskning på effekter av 5G – som om det vore något självklart att ändå verka för en 5G-utbyggnad och exponera hela svenska folket för mer cancerklassad mikrovågsstrålning.

Gjordes riskbedömningen av den omfattande 5G-utbyggnadens konsekvenser för folkhälsa och miljö på kafferasten?

Det är ovärdigt ett land där ”all makt utgår från folket” att regeringen främjar ett så omfattande infrastrukturprojekt som 5G, enbart utifrån industrins intresse, utan att en seriös riskbedömning gjorts i folkets intresse som folket kan få ta del. Detta i synnerhet som 200 forskare och läkare varnar för allvarliga konsekvenser för folkhälsan – i folkets intresse.

Hur länge ska vi tillåta att vårt land styrs utan hänsyn till konsekvenser för människors hälsa?

Värna folkhälsan – stoppa 5G 

Vi kräver att det gigantiska 5G-projektet stoppas tills att en seriös och opartisk riskbedömning gjorts och att våra organisationer och allmänheten får insyn i riskbedömningen. 5G kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet varför den inte ska tillåtas enligt Miljöbalkens 2:a kapitel 10 paragraf. Detta om vårt rättssystem fungerade objektivt som det var tänkt.

Alla ni som inte vill ställa upp som försökskaniner i det gigantiska och farliga 5G-experimentet, kom med till Sergels Torg den 14 april. Kl 13.15.

Det gäller oss alla – vi sitter alla i samma båt. Alla kommer att bli exponerade.

Tillsammans, och om vi blir många, blir vi också starka.

Mona Nilsson

Ordförande Strålskyddsstiftelsen

ps nedan korrespondensen med regeringskansliet:

Hej,

Du har begärt ut allmän handling i fråga om riskbedömning av 5G samt det underlag som riskbedömningen baseras på.

Någon handling, som omfattas av din begäran och som är en allmän handling, förvaras inte hos Regeringskansliet. Din begäran att få ut allmän handling kan därför inte bifallas.

Om du inte är nöjd med utfallet av denna prövning kan du vända dig till mig och begära att frågan ska prövas av ett statsråd. Beslut av statsrådet krävs för att ett avgörande ska kunna överklagas till regeringen. I stället för att pröva frågan själv, får statsrådet överlämna frågan direkt till regeringen.

Hälsningar

Per Andersson, jur. kand.

Ämnessakkunnig
Digitaliseringsenheten
Näringsdepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

per.andersson@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

 

Från: Strålskyddsstiftelsen
Skickat: den 15 mars 2018 16:25
Till: Per Andersson <per.andersson@regeringskansliet.se>
Ämne: begäran om utlämnande av den riskbedömning som regeringen gjort om 5G

Jag vill härmed begära ut kopia av den riskbedömning som regeringen gjort inför beslutet att verka för och underlätta utbyggnaden av 5G. I samtal med Per Andersson har meddelats att regeringen gjort en riskbedömning, men någon information om vilket underlag som ingått i riskbedömningen kunde inte ges.

5G påverkar alla människor i Sverige och även miljön avsevärt. Det är en massiv satsning som kommer att innebära att hundratusentals nya antenner som sänder mikrovågsstrålning etableras i människors direkta närhet.

Drygt 200 vetenskapsmän och doktorer har (per januari 2018)  uttryckt stor oro för att 5G-utbygganden medför allvarliga konsekvenser för folkhälsan och miljön.

De konstaterar att det helt saknas forskning på vilka effekter 5G medför för hälsa och miljö, vilket innebär att 5G strider mot internationella konventioner om experiment på människor.

Per Andersson har också bekräftat i samtal i dag att det helt saknas forskning på effekter för hälsa och miljö av 5G.

Det är därför av synnerligen stor vikt att regeringen verkligen gör en opartisk och saklig riskbedömning INNAN man promotar och verkar för 5G.

Jag begär därför härmed ut den riskbedömning som gjorts och även det underlag som riskbedömningen baseras på samt de experter och forskare som hörts i samband med riskbedömningen.

5G-appeal bifogas

Med vänliga hälsningar

Mona Nilsson

Strålskyddsstiftelsen

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend