5G-frekvens försämrar benstyrkan

Ny forskning visar att exponering för 3,5 GHz som används vid 5G minskar benstyrkan och benflexibiliteten i djurförsök, trots att exponeringen låg väl under de referensvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten hävdar skyddar mot alla hälsorisker. Dessutom observerades ökad oxidativ stress i skelettmuskelvävnader.

3,5 GHz är ett frekvensband som PTS har gett tillstånd till för 5G och det är denna frekvens som till större delen används för 5G i städer och tätorter idag. Trots att 5G byggts ut och lanserats sedan 2020, finns det fortfarande endast ett fåtal studier på effekter av exponering för 5G, i synnerhet den komplicerade sammansättningen av olika frekvenser, modulationer och snabba pulser, som människor i verkligheten utsätts för genom utbyggnaden av 5G.

Den nya studien är genomförd vid den medicinska fakulteten vid Van Yüzüncü Yıl University, Turkiet. Det  är en av de få studier som hittills studerat effekter av exponering för 5G-frekvensen 3,5 GHz. Forskarna exponerade försöksdjur (råttor) under 2 timmar varje dag under 30 dagar för vid en strålningsnivå på 1,6 W/m2 . Det innebär att strålningen låg betydligt under gällande referensvärden i Sverige som är 10 W/m2. För att studera effekter på diabetes, utgjordes en grupp av de exponerade och oexponerade grupperna av råttor med diabetes.

Forskarna hade som utgångspunkt för studien att undersöka effekterna av 3,5 GHz på skelettmuskelvävnad och på ben. Ben utgörs av främst två kompositmaterial bestående av mineraler och kollagen. De mekaniska egenskaperna hos dessa material skiljer sig från varandra: mineraler ger benet styrka medan kollagenet ger benet motståndskraft mot mekaniska krafter, hållbarhet och viss flexibilitet.

Tidigare forskning har visat att liknande strålning har negativa effekter på olika vävnader och att benvävnad är känsligt för strålning. Bland annat har forskare noterat en reducering av mineralnivåer i ben efter exponering för 1,8 GHz.

Minskade benstyrkan

Exponeringen för 3,5 GHz två timmar om dagen under 30 dagar vid nivåer långt under gällande referensvärden (1,6 W/m2) orsakade en minskning av både benflexibiliteten och av benstyrkan hos friska råttor.

De resultat som erhölls tyder även på en minskning av mineraliseringen av benen samt benvävnadens hållbarhet.

Vidare observerade forskarna tecken på att strålningsexponeringen orsakade oxidativ stress i skelettmusklerna och dessa negativa effekter var större bland de djur med diabetes.

Forskarnas slutsats

Denna studie visade att exponering för 3,5 GHz kan ha negativa effekter på benens biomekanik. Diabetiska råttor kan vara mer mottagliga för de farliga effekterna, med betydande förändringar som observerats i parametrar för oxidativ stress. Dessa observationer tyder på att exponering för 3,5 GHz potentiellt kan äventyra benkvaliteten och den strukturella integriteten samt påverka parametrarna för oxidativ stress i musklerna hos råttor. Det krävs mer forskning för att undersöka de potentiella effekterna på människors hälsa, särskilt för personer med redan existerande medicinska tillstånd.

Tidigare forskning 5G

Samma forskargrupp publicerade i oktober 2022 en liknande studie med samma exponering för 3,5 GHz som var GSM-modulerad: 2 timmar per dag, 5 dagar i veckan under 30 dagar. Exponeringen förorsakade en ökad förekomst av skadade nervceller vilket enligt forskarna skulle kunna leda till demens på lång sikt. Dessutom påverkades olika hormoner som bland annat har en skyddande effekt på nervsystemet.

De tre första fallstudierna av hälsoeffekter av 5G publicerades under januari – april 2023 och de genomfördes av Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen i samarbete med forskaren Lennart Hardell från Forskningsstiftelsen Miljö & Cancer. De tre fallstudierna visade att installation av 5G-basstationer orsakade symptom på mikrovågssyndromet och i flera fall var symptomen så svåra att fortsatt vistelse i bostaden blev omöjlig. Studierna visade även att installation av 5G-basstationer i  närheten av människors bostäder leder till extremt höga strålningsnivåer, långt över de nivåer som tidigare visats orsaka liknande symptom efter exponering för tidigare generationer mobiltelefoni (2G, 3G).

Det finns inga studier som visar att 5G inte orsakar skadlig hälsopåverkan vad vi känner till. 5G har byggts ut och tvångsexponerar människor i deras egna hem utan att någon forskning i  förväg studerat påverkan på människors och djurs hälsa. 430 forskare och läkare som undertecknat 5G Appeal pekade mycket riktigt på att det helt saknades forskning på effekter av 5G och de vädjade därför om ett moratorium för 5G eftersom man först borde säkerställa att 5G inte skadar människors hälsa och miljön.

Källa: Bektas et al. 2023: 3.5 GHz radiofrequency radiation may affect biomechanics of bone and muscle of diabetics. FulltextLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend