Strålning från trådlös teknik orsakar sköldkörtelsjukdomar – forskningsöversikt

En ny forskningsöversikt visar att förhöjda nivåer av mikrovågsstrålning men även lågfrekventa magnetfält är skadligt för sköldkörteln. Effekterna som observerats är bland annat förändrade nivåer av sköldkörtelhormon samt ökad risk för sköldkörtelcancer. Forskarna drar slutsatsen att strålningen kan vara en anledning till de senaste årens ökning av antalet personer som drabbats av sköldkörtelcancer eller underfunktion av sköldkörteln.

Den nya forskningsöversikten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Cureus den 20 augusti 2021.

Om sköldkörteln

Sköldkörteln är ett hormonproducerande organ i nedre främre delen av halsen utmed sidorna på luftstrupen. Körtelns produktion av hormoner är viktigt för många kroppsliga funktioner. Om sköldkörtelns normala funktion störs kan produktionen påverkas. Då för mycket hormon produceras kallas det för överfunktion eller hypertyreos. Om för lite hormon produceras kallas det för underfunktion eller hypotyreos.

Rubbningar av sköldkörtelns funktion och produktion av hormoner kan i sin tur leda till bland annat sömnproblem, ökad trötthet, hjärtklappning, hög eller låg puls, darrningar, svaghet i muskler, håravfall, hudproblem, viktökning eller viktminskning, ledvärk, svullet ansikte.

Sköldkörteln är känslig för strålning

Forskning har visat att sköldkörteln hör till de organ som är mest utsatta vid exponering för strålning från trådlös teknik.

Bilden nedan är hämtad från en vetenskaplig artikel publicerad år 2011 (Gandhi et al). Den visar att hals och sköldkörteln hör till de områden av kroppen som blir mest exponerade för strålning från trådlös teknik. Illustrationen gäller exponering för 207 MHz  då strålningskällan är på avstånd från kroppen.

År 1992 publicerades resultaten av en stor djurstudie som exponerat råttor under 2,5 år för 2,45 GHz mikrovågsstrålning liknande de frekvenser som används för WiFi. Primära maligna tumörer var 3,5 gånger fler till antalet i de exponerade djuren jämfört med de oexponerade kontrollerna. Enligt Dr Robert O. Becker som beskrev studien och resultaten i boken Cross Currents, var det i hög utsträckning hypofys, sköldkörtel och binjurar som drabbats av tumörer. Robert O. Becker drog slutsatsen att exponeringen för mikrovågsstrålning sannolikt orsakade en “extremt hög nivå av stress” i djuren. Stresspåverkan regleras i stor utsträckning av dessa tre körtlar vilket skulle förklara varför dessa körtlar blev mer påverkade av strålningen.

Sköldkörtelhormoner

Forskarna bakom den nya studien konstaterar att hittillsvarande forskning observerat att strålning från  mobiltelefoner kan orsaka förändringar i sköldkörtelhormonnivåerna (T3, T4 och TSH). TSH står för tyreoideastimulerande hormon som styr sköldkörtelns funktion vilket bildas i hypofysen. T3 står för trijodtyronin och T4 för tyroxin. Dessa två hormoner bildas i sköldkörteln och har betydelse för ämnesomsättningen i kroppen.

Flera studier har undersökt om de som använder mobiltelefoner mer än andra har påverkad sköldkörtelfunktion genom att studera förändringar av TSH, T3 och T4 i förhållande till hur mycket personerna använt mobiltelefonerna. Upprepade undersökningar har visat signifikanta förändringar vid hög användning: Nivåer av T3 och T4 minskade medan TSH minskade eller ökade.

Även studier på djur har visat att sköldkörtelhormonnivåerna påverkas på liknande sätt när djuren exponerats för mobilstrålning. Generellt sett har studierna visat att nivåerna av T3, T4 är reducerade till följd av förhöjd exponering medan TSH är endera förhöjt eller minskat.

Forskarnas slutsats av hittillsvarande forskning av människor som använder mobiltelefon är att mobilstrålning kan orsaka negativ påverkan på sköldkörteln direkt eller indirekt genom att påverka bildandet av det sköldkörtelstimulerande hormonet TSH. Majoriteten av studierna på djur pekar på att strålningen verkar leda till en underfunktion av sköldkörteln.

Histopatologiska förändringar

Redan 1970 beskrevs emellertid att man observerat att kronisk exponering för mikrovågsstrålning kunde orsaka förstorad sköldkörtel (se sidan 119).

Den nya forskningssammanställningen redovisar att forskning visat att mikrovågsstrålning från trådlös teknik orsakar histopatologiska förändringar i sköldkörteln samt ökad celldöd vilket forskarna bedömer beror på en stresseffekt på sköldkörteln. Studier har även påvisat att strålningen orsakar oxidativ stress.

Några studier har även studerat och visat påverkan på sköldkörteln efter exponering för lågfrekventa magnetfält 50 Hz.

Sammanfattningsvis drar forskarna bakom den nya översikten slutsatsen att strålningen från trådlös teknik kan vara en anledning till att man under senare år sett en ökning av antalet personer som drabbats av underfunktion av sköldkörteln samt sköldkörtelcancer.

Strålskyddsstiftelsen har tidigare rapporterat om att sköldkörtelcancer ökar samt att mobilanvändning kopplats till ökad risk för sköldkörtelcancer.

Källor:

Forskningsöversikt sköldkörtelpåverkan. Länk

Absorbering strålning huvud-hals. Länk

Forskningsöversikt 1970. Länk

Mer läsning:

december 2020: Sköldkörtelcancer bland kvinnor ökar kraftigt. Länk

december 2019: Risk för sköldkörtelcancer av mobilanvändning. Länk

mars 2019: Kraftig ökning av tumörer i binjurar och sköldkörtel i Stockholm. Länk

november 2018: Mobilanvändning ökar risken för sköldkörtelcancer. Länk

oktober 2016: Läkare bekräftar stor ökning av sköldkörtelcancer. Länk

mars 2016: Kraftig ökning av muncancer och sköldkörtelcancer. LänkLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend