27 september, 2020

Investigate Europe-reportrar granskar “massexperimentet” 5G


Investigate Europe, ett team av 9 erfarna grävande reportrar från olika EU-länder har inlett en granskning av riskerna med 5G och trådlös teknik. I en ny video kallar de 5G för ett “massexperiment”.

I en sammanfattande artikel konstateras att 5G kommer att kräva väldigt många fler basstationer än idag för att uppnå den höga överföringen som man avser åstadkomma. Det leder i sin tur till ökad strålning. Samtidigt har väldigt lite forskning gjorts om effekter av de frekvenser och intensiteter som 5G använder och medför.

EU baserar sin miljöpolitik på den så kallade försiktighetsprincipen vilken kräver att producenten bevisar avsaknad av fara med produkten. Men 5G rullas ut utan hänsyn till möjliga hälsorisker.

Ingen har tillfrågats om vi vill delta ändå går vi mot den här framtiden utan att bli tillfrågade och utan debatt, skriver Investigate Europe.

Den 13 januari publicerade Investigate Europe 3 artiklar i 3 skilda länder. Under de kommande dagarna kommer fler artiklar i ämnet att publiceras på webbsidan Investigate Europe.

Tyskland: DerTagesspiegel

Italien: Il Fatto Quotidiani

Portugal: Diario de Noticias