Mikrovågsstrålning kan ha orsakat hjärnskador bland USA:s ambassadpersonal

Mikrovågor misstänks ha orsakat neurologiska sjukdomar bland USA:s ambassadpersonal i Kuba. Läkare och forskare pekar på att de rapporterade hjärnskadorna och sjukdomssymtomen  kan ha orsakats av mikrovågsvapen. Skadliga effekter på hjärnan och hörselorganen av mikrovågsstrålning har rapporterats sedan 1962 i den vetenskapliga litteraturen.  Det är samma typ av mikrovågsstrålning som hela svenska folket inklusive barnen alltmer exponeras för från WiFi, mobiler och surfplattor och mobilbasstationer.

Den amerikanska militärindustrin har under flera decennier utvecklat mikrovågsvapen som kan orsaka smärtsamma effekter och även hörbara meddelanden i människors hjärnor. Specialister och läkare pekar nu på möjligheten att det inte är som man tidigare trott ljudvapen utan mer troligt användning av mikrovågor som orsakat onormalt många  hjärnskador bland ambassadpersonalen i Havanna. Det rapporterar  New York Times.

Symptomen som rapporterats bland personalen är tinnitus, huvudvärk, yrsel, dövhet. Samtliga symtom kan orsakas av mikrovågor. Symtom pga mikrovågsstrålning beskrevs på 1970-talet som ”mikrovågssyndromet”. Läkare har även i undersökningar konstaterat att ambassadpersonalen drabbats av hjärnskador som försämrat hjärnans interna kommunikation.

Skadliga effekter av mikrovågor redovisade sedan 1960-talet

På 1960-talet upptäckte den amerikanske forskaren Allan H. Frey att mikrovågsstrålning kan orsaka hörbara ljud i hjärnan. Det kallades ”microwave hearing”. Frey upptäckte också att mikrovågsstrålning, vid frekvenser som i dag används inom mobiltelefonin1900 MHz, öppnade upp den skyddande blod-hjärnbarriären så att skadliga ämnen kunde läcka in. Samma effekt som våra svenska professorer i Lund i upprepade vetenskapliga studier observerat under 1990-talet och 2000-talet.

Den tyske professorn Karl Hecht har i en sammanställning under 2000-talet redovisat vad den ryska forskningen kommit fram till redan för fyra-fem decennier sedan.

I en rapport från USA:s Defense Intelligence Agency (DIA), redovisas en mängd olika skadliga effekter som ryska forskare redovisat. Man konstaterade även att dåvarande Sovjetunionen hade betydligt lägre gränsvärden/bättre skydd för allmänheten mot de skadliga effekterna av mikrovågor, beroende på de kända skadliga effekterna som observerats vid nivåer under de som gäller fortfarande i Sverige och andra västländer fortfarande idag.

Vanliga symtom på mikrovågsstrålning = psykisk ohälsa

Vanliga symtom som DIA konstaterar rapporteras då människor exponerats för mikrovågsstrålning var:

Huvudvärk, trötthet, svettningar, yrsel, menstruationsrubbningar, ökad irritation, spänning, sömnlöshet, depression, oro/ångest, minnesförlust, koncentrationsproblem

Dessa symtom är vanligen rapporterade bland människor som mår dåligt pga WiFi, mobilmaster och mobiltelefoners mikrovågsstrålning i dag. De redovisas också som ökande i förekomst bland människor som bor nära mobilmaster eller bland mobiltelefonanvändare.

Det är också dessa symtom som nu ökar bland såväl barn och vuxna i befolkningen och som kallas ”psykisk ohälsa”, i myndighetsrapport efter myndighetsrapport som famlar efter förklaringar till den dramatiska ökningen och som undviker att överväga den parallellt ökande mikrovågsstrålningen som orsak.

”Lovande utsikter” att använda mikrovågor för att skada eller döda

DIA-rapporten pekade på de lovande utsikterna för att kunna påverka människors beteenden med hjälp av mikrovågor och även orsaka mycket skadliga eller tom dödliga effekter:

“Kombination av olika frekvenser och modulationer för att orsaka olika neurologiska effekter kan vara möjliga inom några år. Möjligheten att orsaka metabola sjukdomar finns också. Djurförsök har redovisat att låga nivåer av mikrovågor kan orsaka död genom hjärtattack eller andra neurologiska skador som är en följd av att blod-hjärnbarriären öppnas. ”

DIA-rapporten noterade även att om västländerna skulle anta de mer strikta gränsvärdena från Östeuropa kunde det leda till “ofördelaktiga effekter för industrins försäljning och militära funktioner.

Svårt för 5G i Ryssland och Polen pga bättre skydd mot mikrovågor

Fortfarande idag har Ryssland och Polen, länder från det forna östblocket, 100 gånger lägre gränsvärden för tillåten långvarig exponering av allmänheten. Detta har Ericsson utpekat som ett problem eftersom det gör det ”svårt eller omöjligt” att bygga ut 5G i länder med bättre skydd eftersom 5G:s kraftfulla starka strålning kommer överskrida ryska och polska gränsvärden i en radie av 115 från en 5G-basstation.

Mer läsning:

New York Times: Microwave Weapons Are Prime Suspect in Ills of U.S. Embassy Workers

Strålskyddsstiftelsen: Dramatisk ökning av psykisk ohälsa en effekt av ökad mikrovågsstrålning

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend