Saklig debatt om risker med 5G i stället för förtal

Strålskyddsstiftelsen förtalades i en ledare i Trollhättans Tidning (Ttela) den 12 april 2024. Detta efter att boende i ett område där en 5G-mast beviljats bygglov delat ut Strålskyddsstiftelsens informationsblad och broschyr om 5G. Ledarskribenten gör flera felaktiga påståenden och sprider dessutom förtalande rykten om Strålskyddsstiftelsen. Angreppet framstår som ännu ett beställningsjobb från telekomindustrin som uppfattar Strålskyddsstiftelsens sakliga och korrekta information som ett hot mot deras verksamhet.

Eftersom Ttela vägrade publicera Strålskyddsstiftelsens replik publicerar vi den här nedan. Repliken var anpassad efter den textlängd som var lämplig för replik i tidningen. I stället för motangrepp ville vi föra fram sakliga fakta.

denna länk kan du ta del av ledaren i Ttela. Bedöm själv om denna ledare i Ttela är god journalistik och saklig. Ställ dig frågan:- vem tjänar på detta? Jämför med svaret från Strålskyddsstiftelsen som publiceras nedan och ta gärna även del av vår tidigare artikel som förklarar varför Strålskyddsstiftelsen förtalas.

Saklig debatt om risker med 5G nödvändig

I en ledare i Ttela den 12 april förtalade ledarskribent Karl af Geijerstam vår organisation Strålskyddsstiftelsen. Ttelas läsare bör få fakta i frågan om 5G:s hälsorisker, i stället för smutskastning.

5G började byggas ut år 2020 utan att någon forskning gjorts som visade att 5G inte skulle komma att skada människors hälsa. Fortfarande idag saknas sådan forskning. 436 vetenskapsmän och läkare har därför begärt stopp för 5G då det är oacceptabelt att människor påtvingas 5G utan att forskning visat att tekniken är säker (www.5gappeal.eu). Vidare pekar de på att 5G ökar människors exponering för en form av strålning som redan före 5G visats vara skadlig, varför vetenskapsmännen befarar att 5G kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser.

Redan före 5G-utbyggnaden hade forskning alltså i stor omfattning visat att liknande strålning som från 5G kan skada hälsan. Därför har 258 forskare på området (emfscientist.org) begärt att människor måste skyddas bättre. Detta genom att de nivåer av strålning som Strålsäkerhetsmyndigheten och EU rekommenderar som max (referensvärden/gränsvärden) sänks kraftigt. Idag skyddar de endast mot omedelbar uppvärmning. Referensvärdet saknar därmed skydd mot en lång rad väl visade hälsoeffekter som beror på längre tids exponering (än en timma) exempelvis sömnbesvär, huvudvärk, DNA-skador, cancer, skadlig påverkan på hjärnan eller hjärtat.

Vi saknar alltså skydd mot effekter av den form av påtvingad kronisk exponering i våra egna hem som blir följden av 5G-utbyggnaden och detta utan att det någonsin visats att sådan kronisk exponering för 5G inte är skadlig.

Hittills har endast 8 fallstudier gjorts gällande hälsopåverkan på människor av 5G. Samtliga visar att 5G ökar strålningen massivt och skadar människors hälsa, i vissa fall så svårt att människor inom en vecka fått lämna sina bostäder för att aldrig mer kunna vistas där. Vanligast är att 5G orsakar sömnsvårigheter, onormal trötthet, huvudvärk. Dessa fallstudier finns redovisade på vår webbsida.

Mona Nilsson

Verksamhetsansvarig, Strålskyddsstiftelsen

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend