Ny webbsida för 5G-appellen lanseras: 5gappeal.eu

www.5gappeal.eu presenterar den skrivelse i vilken vetenskapsmän begär att 5G-utbyggnanden stoppas pga allvarliga potentiella hälsorisker med den ökande strålningen från 5G. Appellen är idag undertecknad av drygt 200 vetenskapsmän och doktorer. Utred hälsoriskerna hälsoriskerna innan 5G kan tillåtas – mikrovågsstrålning från redan i dag befintlig teknik har bevisats vara skadlig för människors hälsa och för miljön. 5G-appellen har skickats till EU-kommissionen samt till den svenska regeringen bland annat.

5G kommer att kraftigt öka exponeringen för mikrovågsstrålning utöver den som redan finns (från 2G, 3G, 4G, WiFi etc.). 5G kommer också att använda nya frekvenser vars effekter på människors hälsa och miljön inte är undersökta och utredda.

Farliga nivåer av strålning från 5G

En undersökning från Department of Electrical Engineering, Georgia Southern University, USA har uppmätt markant högre strålning från 5G än hittillsvarande system (3G, 4G etc):

”Våra resultat visar att 5G:s ökade strålning beror på den nya 5G-tekniken dvs utplacering av mindre antenner och mer koncentrerad energi pga användningen av fasstyrda gruppantenner”.

De amerikanska forskarna menar att 5G kan vara ”farlig”:

”När en person närmar sig en 5G basstation (fasstyrd gruppantenn) blir värdet ett avsevärt hälsoproblem och mer forskning behövs innan 5G kan rullas ut.

5G-appellen ställer följande krav på EU och regeringen:

5G-appellens uppmaningar till EU och regeringen:

  • Att vidta alla rimliga åtgärder för att stoppa 5G RF-EMF-expansionen tills oberoende forskare kan garantera att 5G och de totala strålningsnivåerna som orsakas av RF-EMF (5G tillsammans med 2G, 3G, 4G och WiFi) inte kommer att vara skadliga för EU-medborgare, särskilt barn, foster och gravida, eller för miljön.
  • Att rekommendera att alla EU-länder, särskilt deras strålsäkerhetsmyndigheter, följer Resolution 1815 och informerar medborgare, inklusive lärare och läkare om hälsorisker från RF-EMF-strålning, hur och varför man ska undvika trådlös kommunikation, särskilt i/nära t.ex., daghem, skolor, hem, arbetsplatser, sjukhus och äldreomsorg.
  • Att omedelbart utse en arbetsgrupp inom EU bestående av oberoende, verkligt opartiska forskare inom EMF- och hälsa utan intressekonflikter för att omvärdera hälsoriskerna och att:                          a)  besluta om nya, säkra gränsvärden för ”maximala totala exponering” för all trådlös kommunikation inom EU, b) studera den totala och kumulativa exponeringen som påverkar EU-medborgarna, c) skapa regler som ska tillämpas inom EU för att undvika exponering som överstiger EU:s nya gränsvärden för maximala totala exponering för alla typer av EMF så att man skyddar medborgare, särskilt barn, foster och gravida kvinnor.
  • Att förhindra att elektronik/telekomindustrin genom sina lobbyorganisationer övertalar EU-            tjänstemän att fatta beslut om att ytterligare öka RF-strålning, inklusive 5G i Europa.
  • Att stöda och genomföra kabelburen digital telekommunikation istället för trådlös.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend