Amerikansk senator kräver att 5G:s hälsofaror utforskas innan 5G rullas ut

 

Den amerikanske senatorn Richard Blumenthal kräver att hälsofarorna med 5G utforskas innan 5G rullas ut i USA. Senatorn konstaterar på en presskonferens den 3 december 2018 att fakta är att hälsofarorna med 5G:s nya och betydligt starkare strålning inte har studerats och är okända idag. Det visar en nonchalans mot befolkningen som är oacceptabel.

Se och lyssna till hela presskonferensen här

5G-utbyggnaden  kommer att kräva 300 000 nya antenner över hela USA. 5G använder högre frekvenser och sänder starkare strålning.

– Fakta är att hälsofarorna är okända och har inte studerats. Därför har jag skrivit till FCC (amerikansk myndighet som ansvarar för frågan om säkerhet) och begärt att få fakta om vilka studier som visar att 5G är säkert.

Senator Blumenthal har tillsammans med kongressledamoten Anna G. Eshoo begärt att få del av FCC:s säkerhetsbedömning samt lista över studier som ligger till grund för densamma. De vill även få en lista av FCC på de senaste studierna som studerat hälsoeffekter av de högre frekvenser och moduleringar som kommer att användas av 5G-nätverken. De konstaterar samtidigt i skrivelsen att gällande regelverk för trådlös teknik fastställdes 1996 och har inte anpassats efter ny teknik samt att den senaste statligt finansierade studien NTP visade att strålningen orsakar cancer i djurförsök efter exponering för 2G:s och 3G:s strålning.

Hälsa och säkerhet måste utredas

Senatorn sade under presskonferensen att hälsa och säkerhet måste utredas först.

– Därför kommer jag att fortsätta att ställa frågor. Vi behöver fakta och bevis. Jag kommer att kräva forskning innan vi ser hundratusentals 5G-antenner över hela landet. Strålningen kommer att bli högre.

Med på presskonferensen var även vetenskapsjournalisten Blake Lewitt som under flera decennier bevakat och skrivit om frågan om hälsorisker med elektromagnetisk strålning. Hon påpekade att 5G inte är säkert enligt insatta forskare och vetenskapsmän samt att de millimetervågor som industrin avser använda för 5G tidigare använts som militära vapen. En stor mängd tillgänglig forskning om hälso- och miljöpåverkan därför är hemligstämplad.

5G hot mot miljön

Vidare pekade Blake Lewitt på att 5G inte enbart är högre frekvens och starkare strålning, den har också en komplicerad modulation vilket kan förvärra de skadliga effekterna.

5G är inte bara ett hot mot människorna. 5G utgör ett hot mot alla levande varelser och insekter kan vara särskilt känsliga. Gällande gränsvärden har enbart utgått från uppvärmningseffekter på en vuxen amerikansk militär och tar inte hänsyn till effekter på miljön.

– Vi är inte ensamma på den här planeten. Andra varelser räknas också.

Blake Lewitt hänvisade även till att FCC är en av industrin kontrollerad myndighet vilket boken Captured agency: How the Federal Communications Commission is dominated by the industries it presumably regulates av den grävande Harvard University journalisten Norm Alster visat.

Mer om 5G

5G Appeal – 213 vetenskapsmän varnar för allvarliga miljö- och hälsokonsekvenser. Uppmanar till moratorium. www.5gappeal.eu

Tema 5G https://www.stralskyddsstiftelsen.se/5g/

Regeringen och Strålsäkerhetsmyndigheten har inte utrett hälso- och miljöriskerna. Forskning saknas på hälso- och miljöpåverkan.

Strålskyddsstiftelsens informationsbroschyr om 5G – beställ den här

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend