Bryssel stoppar 5G – miljöministern vill inte sälja ut invånarnas hälsa

Planerna på att bygga ut 5G i Bryssel har stoppats tillfälligt. Orsaken uppges vara svårigheter att kontrollera strålningen från 5G samt hälsoriskerna förenade med 5G:s intensiva strålning. Miljöministern i Bryssel uppger till belgisk press att hon inte är beredd att sälja ut folkets hälsa, att invånarna i Bryssel inte är försöksdjur.

Miljöminister Céline Fremault sade till tidningen L’Echo den 29 mars att hon inte kan godkänna en teknik som innebär att gällande regelverk inte respekteras. Belgien och Brysselregionen har sedan många år haft betydligt lägre gränsvärden för tillåten strålning från mobilmaster och basstationer för mobiltelefoni än de nordiska länderna inklusive Sverige.

Medan Sverige har fortsatt att hålla fast vid föråldrade och otillräckliga rekommendationer från ICNIRP på 10 000 000 mikroW/m2 (61 V/m) som enbart skyddar mot omedelbara uppvärmningseffekter, har Bryssel och andra regioner i Belgien under många år haft ett betydligt bättre och lägre gränsvärde för maximal tillåten strålning på 3 V/m eller cirka 24 000 mikroW/m2. Det höjdes år 2014 till 6V/m eller cirka 95 000 mikroW/m2 enbart av den anledningen att det behövde anpassas för den starkare strålningen från 4G.  Nu måste det höjas igen, dvs skyddet för människornas hälsa försämras ännu mer, för att anpassas till 5G:s behov av allt mer mikrovågsstrålning.

Omöjligt bygga ut  5G om inte skyddet försämras

Enligt det svenska telekombolaget Ericsson blir det ”svårt eller omöjligt” att bygga ut 5G i länder med gränsvärden på 6 V/m som i Belgien. Telekombolagen har för att anpassa gränsvärdet efter 5G lobbat och förhandlat med regeringen i Bryssel om att höja gränsvärdet för att anpassa det till 5G:s kraftigt ökade strålning

Den belgiska post- och telestyrelsen konstaterade i en rapport 2018 att 5G inte kan byggas ut om inte gränsvärdet höjs, dvs skyddet försämras. Man avrådde kraftfullt mot ett gränsvärde under 14,5 V/m (cirka 550 000 mikroW/m2) med tanke på den ökande datatrafiken och utbyggnaden av 5G. Ett gränsvärden på 14,5 V/m rekommenderades därför med möjlighet att gå upp till 41,5 V/m.

Under 2018 slöts ett avtal med de tre största telekombolagen om att höja gränsvärdet betydligt, till 14,5 V/m (c:a 550 000 mikroW/m2).  Men detta stöter nu på patrull och orsaken ska vara svårigheten att kontrollera strålningen från 5G-antennerna.

”Jag kan inte välkomna en sådan teknik (5G) om våra gränsvärden, som är avsedda att skydda invånarna, inte respekteras, vare sig det gäller 5G eller annan teknik. Bryssels invånare är inte försöksdjur vars hälsa jag kan sälja ut med vinst”, säger miljöminister Céline Fremault.

229 vetenskapsmän och läkare vill att 5G stoppas

229 vetenskapsmän och läkare har per den 31 mars 2019 undertecknat 5G Appeal som uppmanar till stopp i utbyggnaden av 5G pga befarade allvarliga konsekvenser för människors hälsa och för miljön. Man konstaterar att 5G kommer att leda till en kraftig ökning av högfrekvent mikrovågsstrålning som redan bevisats vara skadlig vid redan i dag vanliga exponeringar från 2G, 3G, 4G, WiFi etc. Dessutom saknas forskning som visar att 5G är säkert för människors hälsa samt för insekts, fågel- och djurlivet.  De menar därför att 5G-utbyggnaden medför att befolkningen blir utsatta för ett farligt påtvingat experiment utan informerat samtycke vilket strider mot internationella konventioner gällande experiment med människor.

Källor:

http://www.brusselstimes.com/brussels/14753/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now?fbclid=IwAR1WZgUnWGDgOs7oRghs-HtdlTUXxYxvMBt0vgDpj_cHscz2mvE98SErZtg

https://www.lecho.be/entreprises/telecom/la-5g-les-bruxellois-ne-sont-pas-des-souris-de-laboratoire-celine-fremault/10112569.html

https://www.bruzz.be/milieu/5g-komt-er-voorlopig-niet-brusselaars-zijn-geen-proefkonijnen-2019-04-01

http://www.brusselstimes.com/belgium/12907/brussels-standards-must-be-adapted-to-enable-5g-deployment

Läs mer om 5G på vår temasida.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend