Hjärntumördrabbade och 10-årig pojke protesterar mot 5G-utbyggnad i Kalifornien

I Kalifornien växer protesterna mot 5G-utbyggnaden som innebär kraftig ökning av exponering för mikrovågsstrålning. Många nya mindre basstationer och mobilsändare monteras på el- och lyktstoplar i människors direkta närhet exempelvis. Två hjärntumördrabbade män och en tioårig pojke tillhör de som vädjade till politikerna att säga nej till ett lagförslag i Kalifornien vilket ger operatörerna möjlighet att sätta upp mobilantenner och basstationer var de vill på kommunal mark.

5G, som utan debatt även planeras att byggas ut de närmaste åren i Sverige, har orsakat en proteststorm i USA. Nyligen hölls en hearing om en motion i Kalifornien, kallad SB 649. Den ger operatörerna rätt att sätta upp mobilbasstationer och sändare för mikrovågsstrålning varhelst de vill i människors direkta närhet, exempelvis på varje lykt- och elstople. Detta trots att konsekvenserna för hälsa och miljö kan förväntas bli mycket allvarliga enligt en växande grupp vetenskapsmän, forskare och läkare.

Riskerna för miljön och för människors hälsa med den kraftiga ökningen av mikrovågsstrålning och extremt höga mikrovågor (så kallade millimetervågor) som 5G medför har inte utretts vare sig i forskningen eller av oberoende experter, men kan mot bakgrund av redan kända effekter av redan befintlig teknik, inklusive förhöjd cancerrisk, psykisk ohälsa och risk för neurologiska skador, förväntas orsaka en försämring av det allmänna hälsotillståndet. Det borde föranleda att stoppregeln i miljöbalken utlöses. Stoppregeln förbjuder verksamheter som ”kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet” (MB kapitel 2, § 10).

Vd  använde mobilen flera timmar om dagen – fick hjärntumör

En av de som protesterade mot SB 649 är Vd, rankad av Yahoo Finance som tillhörande ”top 100 marketing minds of America”. Han har drabbats av hjärntumör pga av den egna mobilanvändningen. Hjärntumören var stor som en citron och fanns just där han brukade använda mobilen: https://www.youtube.com/watch?v=cxPr5ZAkt2Q

– Efter att ha hållit en mobiltelefon mot mitt högra öra flera timmar om dagen började jag få huvudvärk. Senare fann man en hjärntumör, en glioblastom, samma som också dödade Ted Kennedy, Beau Biden och er kollega Ivor Ruskin. Jag lever med en daglig fruktan att mobilmaster kommer att orsaka att hjärntumören växer igen och döda mig. Jag har möjlighet att stänga av min mobil men jag kan inte stänga av en kraftig mobilantenn/sändare nära mitt hem som sänder 24 timmar om dygnet.

Han vädjade till politikerna att stoppa lagförslaget om 5G

– Mina damer och herrar, bevisen är överväldigande. Nya studier kommer varje dag. Denna teknik orsakar cancer”, fortsatte han.

Använde mobilen 5-7 timmar om dagen – fick hjärntumör

En annan man som också drabbats av hjärntumör hörde också till de som vädjade om att stoppa lagförslaget. Han fick hjärntumör år 2011 efter att ha använt mobilen mycket, 5-7 timmar om dagen under många år :

– Jag fick hjärntumör av detta. Jag är inte emot utveckling, jag är bara emot farlig utveckling. Jag vet att människor med sjukdomar som cancer och hjärntumörer vill inte ha något i sitt liv som förvärrar deras situation och gör så att cancern kommer tillbaka. Om ni bara visste hur mycket man måste gå igenom för att överleva denna sjukdom skulle ni tänka om gällande denna teknik. ”

10-årig pojke fick hjärtproblem av WiFi i skolan

En tioårig pojke som fick hjärtproblem i skolan och där han undervisades i franska vädjade också till politikerna att stoppa 5G-utbyggnaden. I lektionssalarna fanns flera starka routers för WiFi och dessutom många som använde trådlöst uppkopplade laptops:

– Det kändes som ett vulkanutbrott i mitt hjärta. En läkare som undersökte mig sade att det är inga problem med mitt hjärta men jag får ont i bröstet varje gång jag går till franskalektionen eller till skolan där vi också har trådlösa routers i klassrummen. Ni måste stoppa 5G-motionen annars kommer fler barn att drabbas precis som jag.

Läkare: Exponering utan uppehåll kommer att skada alla

Läkaren Anne Lee sade att exponering utan uppehåll för höga nivåer av mikrovågsstrålning, utan medborgarnas medgivande och mot deras vilja, kommer att skada alla:

– Forskningen har visat neurologiska skador, hjärtproblem, skadad reproduktion, försämrat immunförsvar och cancer. Våra kroppars funktion och organ är beroende av att cellernas egna elektriska signaler är stabila. Detta förslag kommer att maximera invånarnas exponering för högintensiva elektromagnetiska vågor som är främmande för kroppen.

PTS bäddar för storskaliga experiment med 5G

Post- och telestyrelsen, PTS, meddelade under våren 2017 att man planerar storskaliga experiment med 5G, utan att någon utredning av konsekvenserna för folkhälsan och miljön genomförts. Inte heller har man frågat efter medborgarnas godkännande att delta i experimentet. 5G innebär ett mycket kraftigt tillskott av mycket högfrekvent strålning vars konsekvenser för folkhälsan är helt outredda.

Vad är 5G?

5G innebär en mycket kraftig utbyggnad av sändare och utsänd effekt dvs mycket kraftig ökning av den bakgrundsstrålning vi alla utsätts för oavsett om vi vill eller inte. 5G kallas även ”internet of things” vilket innebär att en stor mängd konsumentprodukter kommer att också sända och ta emot strålning. Planerna innefattar även självkörande fordon som förutsätter en mycket kraftig ökning av tätt placerade mikrovågssändare längs gator och vägar för ändamålet. Det talas om att 5G kommer att använda extremt höga frekvenser upp till 100 GHz (millimetervågor).

Vad vet vi om 5G:s effekter för hälsan och miljön?

5G är ett enormt risktagande med folkhälsan:

Det saknas helt en miljö- och hälsokonsekvensutredning där de potentiella hälso- och miljökonsekvenserna av den planerade ökningen av mikrovågsbestrålning som 5G tillsammans med redan i dag befintliga system (3G, 4G, GSM, WiFi, TV/radiomaster, radar m.m.) innebär för människors hälsa och för miljön utretts på ett objektivt och opartiskt sätt.

Det saknas helt en opartisk och objektiv utredning om hälso- och effekterna av enbart 5G och dess använda frekvenser. 5G innebär sannolikt en mycket kraftig ökning av strålningsexponeringen av alla människor i Sverige i alla åldrar. Forskare varnar redan för allvarliga effekter för ögon och hud eftersom dessa organ drabbas särskilt av extremt höga mikrovågor (extremt höga frekvenser upp till 100 GHz). 95 GHz används i “Active Denial Systems”, för att skingra folkmassor och demonstranter. Den utsända strålningen leder till outhärdlig smärta i huden.

”Medborgarna kommer att delta i ett gigantiskt experiment med millimetervågor som de inte har gett sitt medgivande till”, säger den amerikanska experten och professorn Devra Davis. Hon konstaterar att svettkörtlar i huden reagerar på strålningen som antenner som kan ta emot strålning.

 Läs mer om risker med 5GLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend