Så motarbetar Strålsäkerhetsmyndigheten bättre skydd mot risker med strålning

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, agerar systematiskt för att motverka bättre skydd mot hälsorisker med strålning från trådlös teknik visar en granskning från Strålskyddsstiftelsen. Myndigheten ignorerar en stor mängd vetenskapliga resultat som klarlagt hälsorisker samt hundratals vetenskapsmäns och läkares uppmaningar om förbättrat skydd och bred information om riskerna. SSM medger att brister i den egna kompetensen kan leda till onödiga skador och dödsfall.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, uppger på www.ssm.se att arbetar ”pådrivande och förebyggande för att skydda människor mot hälsoeffekter nu och i framtiden”. 

200 vetenskapsmän varnar för allvarliga risker

Strålskyddsstiftelsen har granskat SSM:s arbete utifrån ovan citerade påstående och i ljuset av de varningar som kommer från oberoende forskare och läkare och som uttryckts i exempelvis Bioiniativrapporten presenterad i januari 2013 och i drygt 200 experters appell till FN och medlemsländerna i maj 2015 om brådskande behov av stärkt skydd mot visade risker.

Granskningen ska också ses i ljuset av de senaste årens växande mängd forskningsresultat som genomgående visar ökad risk för cancer, främjad tumörtillväxt, oxidativ stress och DNA-skador i celler, negativa effekter på hjärnan och många andra ohälsoeffekter vid nivåer långt under gällande tillåten strålning, vilket Strålskyddsstiftelsen löpande rapporterat om.

Systematiskt motarbetande av bättre skydd

Granskningen visar att SSM systematiskt och aktivt förnekar visade risker och motarbetar rekommendationer om förebyggande och skyddande åtgärder mot hälsoeffekter. Detta sker med hjälp av ett ensidigt urval av jäviga experter som inte är representativa för forskarvärlden, pressmeddelanden, debattrepliker, cirkulärskrivelser, broschyrer och utbildning av journalister och tjänstemän som tillbakavisar hälsorisker och rekommendationer om förbättrat skydd. De människor som kontaktar SSM och vittnar om svåra hälsoeffekter ges inte något stöd och bemöts med att riskerna avfärdas.

Kan inte ge exempel

SSM:s anställda har fått frågor om hur det pådrivande skyddsarbetet bedrivs men de kan inte lämna ett enda exempel på verkligt förebyggande och skyddande åtgärder, förutom den motsägelsefulla och inkonsekventa rekommendationen om handsfree vid mobilanvändning vilken generellt omgärdas av påståenden om att misstanken är ”mycket svag” och till och med ”har försvagats” samt att det inte skulle finnas vetenskapligt stöd för att avråda från användning. I själva verket har det kommit allt fler undersökningar som stärker beläggen för cancerrisker. Att det skulle handla om risk för aggressiv hjärntumör undviks generellt. SSM är också inkonsekvent genom att inte också ge rådet att hålla ut en surfplatta uppkopplad mot internet från kroppen, trots att en surfplatta avger ger lika hög strålning som en mobil. Sådan exponering har visats främja tumörtillväxt i en mycket stor djurstudie finansierad av tyska strålsäkerhetsmyndigheten och har även tidigare visats skada cellers DNA.

Medger brister i rapport

SSM erkänner i en rapport från 2015 att myndigheten har ”bristande kompetens som kan leda till onödig och skadlig bestrålning av människor och miljö som i sin tur kan leda till skador och dödsfall.” [1]

Det behövs en genomgripande, objektiv och opartisk granskning av SSM:s arbete, i synnerhet mot bakgrund av frågans potentiellt mycket stora betydelse för folkhälsa, miljö och ekonomi.  SSM brister påtagligt i saklighet och objektivitet vilket även Strålskyddstiftelsens tidigare granskning av SSM:s vantolkning av IARC:s cancerklassning av strålningen illustrerat.

Länkar :

Granskning av SSM:s pådrivande och förebyggande arbete https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2015/11/Granskning_SSM_-pådrivande_förebyggande_201511181.pdf

Korrespondens SSM https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2015/11/Bilaga1_korr_ssm_pådrivande_förebyggande_2015.pdf

Mer information:

De 200 experternas appell 2015: Utskrift av Dr Martin Blanks videotal.; EMFScientist.org

ICNIRP:s riktlinjer (SSM:s gränsvärden för tillåten strålning)

Sammanställning av 1800 publicerade undersökningar visar klarlagda negativa effekter långt under gällande riktlinjer. Bioinitiative 2012

[1] http://www.mkg.se/uploads/SSM_Rapport_Nationell_kompetens_inom_stralskyddsomradet_2015.pdf SSM dnr: SSM2014-1013Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend