Strålning får blodcellerna att klumpa ihop sig

Blodceller klumpar ihop sig redan efter några minuters exponering för strålning från trådlös teknik. Det visar flera av varandra oberoende analyser. Effekten, som i förlängningen kan orsaka huvudvärk, trötthet samt hjärt- och blodtrycksproblem, stämmer med teoretiska beräkningar som en professor i teoretisk fysik vid Linköpings Universitet redovisade redan år 2004.

År 2004 väckte en artikel från Linköpings universitet internationell uppmärksamhet. Bo Sernelius, professor i teoretisk fysik, hade räknat fram att strålningen från vanliga mobiltelefoner (och annan trådlös teknik) kan bilda oanat starka krafter på cellnivå, upp till tio miljarder gånger starkare än normalt. Effekten leder till att röda blodceller klumpar ihop sig.

Svaga krafter blev 10 miljarder starkare

Vattenmolekyler inne i kroppens celler har poler med positiva och negativa laddningar vilka skapar attraktionskrafter mellan cellerna. Dessa laddningar är normalt extremt svaga.

När Bo Sernelius gjorde en teoretisk beräkning av vad som händer med två röda blodceller när de utsätts för mikrovågsstrålning från mobiltelefoner fann han att cellerna då via sina positive och negativa poler tenderar att klumpa ihop sig på rad, genom att de normalt mycket svaga laddningarna blir väldigt mycket kraftigare. Han fann att ökningen var hela tio miljarder jämfört med det normala.

Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften PCCP, Physical Chemistry Chemical Physics och väckte uppmärksamhet även internationellt, exempelvis i New Scientist

Effekten kan även exempelvis leda till att blodkärl drar ihop sig.

“Vi fann en enorm ökning av attraktionskrafterna. Effekterna kan förväntas uppstå även i andra vävnader.” skrev Bo Sernelius.

– Om effekten hade ökat med tio gånger hade det inte varit något uppseendeväckande. Men nu blev det tio upphöjt till tio. Det är en etta med 10 nollor bakom, sade Bo Sernelius till Ny Teknik år 2004.

Frågan uppstår om mobilstrålning därmed kan orsaka blodpropp? Det kunde Bo Sernelius inte svara på år 2004 men han efterlyste sådan forskning.

Sker i verkligheten redan efter 45 sekunder

Det som Bo Sernelius teoretiskt räknade fram har därefter flera gånger visats ske i verkligheten. Analyser av blodprov tagna från människor före och efter exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik (mobiler, wifi, ”smarta elmätare” mm) men även fält från datorer visar att blodcellerna verkligen klumpar ihop sig. Och det sker redan efter mycket kort tids exponering.

I dokumentärfilmen Take back your power, som handlar om risker med trådlös teknik med fokus på riskerna med trådlösa elmätare, visas vad som ses i blodprov tagna från tre olika personer redan efter så kort tid som 45 sekunder till 2 minuter.

 

Svår huvudvärk och hopklumpade blodceller

De första bilderna i filmen visar blodprov taget från 3 personer före exponering för mikrovågsstrålning från en trådlös ”smart elmätare” som sänder ut mikrovågsstrålning liknande den från mobilmaster, surfplattor, mobiler och trådlösa nätverk. Blodcellerna ser normala och friska ut.

Men efter 2 minuters exponering 30 cm från den”smarta elmätaren”ser blodcellerna helt annorlunda ut.

Den första och andra bilden visar prov från försöksperson nr 1 och 2. Blodcellernas utseende har försämrats. Cellväggarna är brutna och man ser effekter som tyder på bildning av fria radikaler.

Den tredje personen var tvungen att avbryta exponeringen redan efter 45 sekunder på grund av svår huvudvärk, vilket tyder på en stark känslighet (elöverkänslighet). Denna persons blodprov efter exponeringen visar hur de röda blodcellerna klumpar ihop sig. Detta gör det mycket svårt för blodet att leverera syre till kroppens vävnader vilket i sin tur kan orsaka huvudvärk. Var och en av dessa blodprov visar skadliga effekter och den enda exponeringen var mikrovågsstrålning från den trådlösa ”smarta elmätaren”. Huvudvärk är ett av de vanligast rapporterade symtomen efter exponering för wifi– och mobilstrålning.

Kan ge huvudvärk, hjärtproblem och stroke

Dr Magda Havas, docent vid Trent University i Kanada gjorde ett relativt enkelt test på sig själv, vilket hon redovisar i denna video:

 

Ett blodprov togs efter att hon arbetat i 70 minuter framför en dator. Provet visar att blodcellerna klumpat ihop sig och ser ut som myntrullar. Senare på dagen använde hon en trådlös telefon i 10 minuter och tog ännu ett blodprov. Nu har blodcellerna klumpat ihop sig ännu mer. En läkare kommenterade att så ser cancerpatienters blodprov ut.

När blodceller klumpas ihop på detta sätt försämrar syretillförseln till kroppens olika vävnader men även kroppens förmåga att göra sig av med slaggämnen. Symtom som kan uppstå är huvudvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter, kalla fötter och händer, domningar, problem med hjärta och blodtryck. Det finns även förhöjd risk för blodpropp.

Docent Magda Havas har redovisat dessa och andra effekter på blod, hjärta och det autonoma nervsystemet i en vetenskaplig artikel år 2013.

Blodet klumpade ihop sig som myntrullar

Två gymnasiestudenter i Tyskland visade redan 2005 att kort exponering för mobilstrålning får blodet att klumpa ihop sig och bekräftade därmed Sernelius teori. De tog 255 bilder från 51 försökspersoner före och efter exponering för en mobil under 20 sekunder. Omedelbart efteråt togs blodprov och sedan ännu en gång efter 10 minuter. Studenterna kunde tydligt se att blodet klumpade ihop sig som myntrullar. Efter tio minuter var effekterna på blodcellerna fortfarande tydligt synliga.

Upprepad forskning har visat att strålning från trådlös teknik orsakar huvudvärk och skadliga effekter på cellnivå.  En forskningslista i kronologisk ordning från 2008 finner du här.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend