Jäviga KI-professorer förringar strålningsrisker för barn i ny rapport

En rapport om miljöhälsorisker från Karolinska Institutet tonar strålningsriskerna för barn. Rapportens avsnitt om strålning är författad av två professorer med kända bindningar till mobilindustrin. Rapporten är beställd av Socialstyrelsen som därmed ignorerar egna jävsregler. 

Pressmeddelande 2013-05-14

Miljöhälsorapporten 2013 om hälsorisker för barn med olika miljöfaktorer, inklusive mobilstrålning, är resultatet av en beställning från Socialstyrelsen till IMM år 2010, där professor Anders Ahlbom är chef. IMM står slutligen som avsändare för rapporten trots att den är beställd och finansierad av Socialstyrelsen med 2,6 miljoner.

Avsnittet om risker för barn med mobilstrålning är skrivet av forskarkollegorna Anders Ahlbom och Maria Feychting, som båda har omfattande och kända intressekonflikter när det gäller bedömning av risker med mobilstrålning, som tydligt strider mot Socialstyrelsens egna regler för hantering av jäv:

  1. Omfattande finansiering från mobilindustrin för studier om risk för hjärntumör av mobilanvändning. Enbart under åren 2007-2012 har Ericsson, Telia/Telenor betalat närmare 7 miljoner till IMM. Pengarna förmedlades via brandväggsavtal men förhandlades först fram direkt mellan professorerna och industrin. Sedan ett år pågår förhandlingar om finansiering mellan Vinnova, forskarna och mobiltillverkarnas internationella lobbyorganisation Mobile Manufacturers Forum, MMF.
  2. Båda har varit medlemmar i ICNIRP, den industrivänliga organisation som ligger bakom de skyhöga och föråldrade gränsvärden som är av stor betydelse för mobilindustrin. De skyddar uttryckligen endast mot omedelbara effekter av kort tids exponering (6 minuter) och utesluter alla långtidseffekter, exempelvis cancer. KI:s etiska råd ansåg 2008 att kopplingen till ICNIRP kunde utgöra jäv och borde redovisas närhelst Anders Ahlbom bedömer hälsoriskerna.
  3. Anders Ahlbom satt under 2010-2011 i styrelsen och var firmatecknare för sin brors lobbyingfirma Gunnar Ahlbom AB som riktar sina tjänster specifikt till telekomindustrin. Förhållandet hade Anders Ahlbom underlåtit att redovisa i samband med expertuppdrag.
  4. Anders Ahlbom uppgav inte heller att brodern var lobbyist för TeliaSonera i Bryssel samtidigt som han ledde expertutredningar i Sverige för Strålsäkerhetsmyndigheten (tidigare SSSI) och för FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap), samt för EU-kommissionen år 2004-2007.
  5. De har båda lämnat tidigare ställningstaganden som leder till att objektiviteten kraftigt kan ifrågasättas (Socialstyrelsens jävsregler). Anders Ahlbom har bland annat sagt att ”Vi har ingen anledning att tro att det skulle finnas några risker”. Maria Feychting har hävdat att den egna barn-hjärntumörstudien Cefalo sommaren 2011 gav ”lugnande besked”. I själva verket observerade undersökningen en fördubblad risk för de mobilanvändande barn som haft abonnemang längst tid och genomgående förhöjda risker för hjärntumörer för barn som använt mobilen mest. De förhöjda riskerna har konstaterats av flera internationella experter.

Beskedet Miljöhälsorapporten 2013 står i stark kontrast till slutsatsen från en internationell forskningssammanställning, publicerad i januari 2013 från The BioInitiative Working Group bestående av 29 forskare utan kopplingar till mobilindustrin. Rapporten konstaterade att riskerna med mobilstrålning blivit allt mer klarlagda under de senaste åren och att barn, ungdomar och foster är särskilt utsatta för riskerna på grund av deras särskilda känslighet.

Effekter långt under gränsvärdet (som rekommenderades av Anders Ahlbom 1998) är helt klarlagda. Barn som exponeras som foster löper risk för bestående skador. Forskningen visar att risken för exempelvis sömn- och koncentrationsproblem, huvudvärk och cancer ökar vid längre tids exponering för strålning från mobilmaster. 54 forskningsstudier har visat genetiska skador av mikrovågsstrålning (mobilstrålning) och 98 studier har visat skadliga effekter på hjärnan. Gränsvärdet för tillåten strålning måste därför sänkas radikalt och omgående enligt rapporten

Mobilanvändning ökar risken för malign hjärntumör och tumörer i huvudområdet. Risken har blivit allt mer klarlagd under de senaste åren vilket föranledde Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC att 2011 (Ahlbom petades på grund av jäv) klassa strålningen som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B, samt Italiens högsta domstol att döma skadestånd hösten 2012 till en affärsman som fått tumör efter långvarig mobilanvändning.

Att förringa de många och allvarliga riskerna med strålningen är ett grovt svek mot barnen. Mobilstrålning kan orsaka alltifrån psykisk ohälsa, sömnproblem och medfödda sjukdomar. Ett barn som använder mobilen löper ökad risk för aggressiv hjärntumör. Föräldrar och barn måste få alla fakta på bordet om hälsoriskerna, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Presskontakter

 

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.seLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend