SSM vilseleder om risker med strålning från trådlös teknik

shutterstock_79461379

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM vilseleder allmänheten och beslutsfattare grovt när de påstår att ny forskning inte skulle tyda på några hälsorisker. Forskningen har tvärtom tydligare än någonsin visat allvarliga hälsorisker. Hjärntumörer har ökat i Danmark med över 40% på tio år.

SSM hävdar den 21 maj 2014 i ett pressmeddelande  att ny forskning  inte tyder på några hälsorisker. Ny forskning har de senaste åren visat tydligare än tidigare att mobilanvändning ökar risken för aggressiv hjärntumör och att strålningen från trådlös teknik skadar cellers DNA och nervsystemet.

Mobilanvändning ökar risken för aggressiv hjärntumör. Så sent som för någon vecka sedan publicerades en ny fransk undersökning som bekräftade tidigare svenska och internationella resultat. Den nya undersökningen visade att 30 minuter om dagen ökar risken för hjärntumör fyra gånger. Strålskyddsstiftelsen presenterade dessa resultat i ett tidigare pressmeddelande.

En internationell grupp experter konstaterade under april månad att majoriteten av forskningen nu visar att strålningen skadar nervsystemet, cellernas DNA och ger upphov till oxidativ stress. Hela 234 undersökningar visar att mobilstrålning (144 st) och lågfrekventa fält (90 st) påverkar centrala nervsystemet negativt. Upprepade undersökningar visar att nervceller dör och att minnet försämras.

Skador på cellers DNA har setts i 74 studier av  strålning från trådlös teknik och i 49 studier av lågfrekventa fält. Detta redovisade Strålskyddsstiftelsen i ett pressmeddelande så sent som under april 2014.

Barn och unga och de ofödda fostren utsätts för särskilt stora risker eftersom deras nervsystem är under utveckling. Barn är generellt sett känsligare för cancerogena faktorer. Forskningen har under de senare åren visat att när foster exponeras i moderlivet kan hjärnan få bestående skador.

Forskning har om och om igen visat att exponering för mobilstrålning ökar risken för psykisk ohälsa, sömnproblem, koncentrations- och minnesproblem samt huvudvärk. Dessa ohälsosymtom ökar nu dramatiskt i befolkningen parallellt med den ökande strålningen, även bland barn. Enligt en rapport från Barnombudsmannen, överlämnad till regeringen nyligen, visar ett av fem barn i dag tecken på psykisk ohälsa.

Även cancer och tumörer i huvud och halsområdet samt demenssjukdomar ökar kraftigt i många länder. I Danmark har antalet fall av hjärntumörer ökat med över 40% under enbart de tio senaste åren bland såväl män och kvinnor. Strålskyddsstiftelsen får i stort sett dagligen höra talas om nya fall där människor som använt mobilen eller den trådlösa telefonen mycket fått cancer.

–          SSM sprider ogenerat lögner om vad forskningen visat och anlitar experter betalda av mobilindustrin. Samtidigt ignoreras alla opartiska och industrioberoende experters bedömningar, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen som efterlyser en djupgranskning från tongivande media av myndighetens hantering av frågan.

Presskontakt
Mona Nilsson, ordförande, Strålskyddsstiftelsen
Telefon: 08-560 516 02
E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se

Mer information:

SSM:s expertrupp har i år liksom alla tidigare år till en majoritet klara intressekonflikter genom att de finansieras av mobilindustrin eller är medlemmar i den organisation, ICNRIP, som ligger bakom gällande skyhöga gränsvärden som gäller för strålningen. ICNIRP startades av industrikonsulten Michael Repacholi som under många år ledde WHO:s arbete med frågan. Gränsvärdet är av mycket stor ekonomisk och strategisk betydelse för industrin. Det skyddar endast mot effekter av 6 minuters exponering då strålningen är så hög att den värmer upp vävnad. Gränsvärdet från ICNIRP innebär således inget skydd mot den form av exponering som hela svenska folket utsätts för: under längre tid. Det utesluter uttryckligen långtidseffekter exempelvis cancer. KI:s etiska råd bedömde år 2008 att medlemskap i ICNIRP kan utgöra jäv och bör redovisas närhelst uttalanden och bedömningar görs i ämnet.

SSM:s experter:

Eric van Rongen, Nederländerna (ICNIRP, IEEE. IEEE är en industridominerad och industrifinansierad organisation) icnirp.org/cv.htm)

Martin Röösli, Schweiz, styrelsemedlem i mobilindustrins forskningsinstitut. Forskningsmedel från industrin. emf.ethz.ch/archive/english/portrait_e.htm)

Emilie van Deventer, WHO. Elingenjör som doktorerat och därför presenteras som doktor. Hon saknar medicinsk utbildning. Hon är specialist på mikrovågsantennteknik och var under många år finansierad av mobilindustrin. Hon är också mångårig medlem i industriorgansiationen IEEE och rekryterades till WHO av industrikonsulten Michael Repacholi, som grundade och var ordförande för ICNIRP då ICNIRP lämnade sina rekommendationer om tillåten strålning.

Maria Scarfi, Italen. Rådgivare till ICNIRP icnirp.de/documents/RFReview.pdf se sid 8.

Clemens Dasenbrock, Tyskland. Rådgivare ICNIRP

De övriga i rådet har tidigare ensidigt uttryckt uppfattningen att det inte skulle finnas hälsorisker. Lars Klaeboe har i två egna undersökningar redovisat resultat som visar att mobilanvändning skulle halvera risken för hjärntumör såväl bland vuxna som bland barn.

SSM tillsatte år 2002 ett vetenskapligt råd lett av professor Anders Ahlbom från Karolinska Institutet, medlem sedan 1996 i ICNIRP. Han är alltså delansvarig för ICNIRP:s rekommendationer om tillåten strålning. Under ett decennium fram till 2011 hade Ahlbom monopol på att leda expertutredningar i Sverige, trots intressekonflikten av att dels vara medlem i ICNIRP. Han redovisade inte att hans bror samtidigt var lobbyist för TeliaSonera.  Frågan är känslig för  telekomindustrin då ett erkännande av hälsorisker betraktas som allvarligt för industrin. Ahlboms forskarkollega Maria Feychting var den ständiga sekreteraren i samtliga rapporter som år efter år avfärdade riskerna. 2011 lämnade Ahlbom SSM:s expertgrupp efter att det framkommit att han undanlåtit att redovisa att han satt i styrelsen för sin brors lobbyingfirma, Gunnar Ahlbom AB, med fokus på EU-lobbying för telekomindustrin. Ahlbom petades därför från den viktiga cancerriskbedömningen vid IARC 2011. Brodern Gunnar Ahlbom var under många år lobbyist för TeliaSonera i Bryssel, samtidigt som Anders ledde ”oberoende expertutredningar” åt såväl EU som Sverige. Kollegan Maria Feychting var också medlem i ICNIRP liksom en majoritet av de övriga experterna i gruppen under Ahlboms ledning. Båda har också fått stora forskningsanslag från mobilindustrin.[1]

Sex andra myndigheter har kommit överens om regler som ska gälla när myndigheter anlitar externa experter. Enligt riktlinjerna bör experter från olika ”skolor” dvs olika uppfattningar, inom ett fackområde ”finnas representerade i myndighetens arbete med den aktuella frågan.”

SSM har aldrig bjudit in någon av de många forskare eller experter som är av uppfattningen att det finns stora hälsorisker med strålningen.

[1] nyteknik.se/nyheter/it_telekom/mobiltele/article3483861.eceLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend